piątek, 3 października 2014

ANI SŁOWA ,,PRZEPRASZAMY,, ...ŻADNEGO WYJAŚNIENIA... KOLEJNY DOWÓD NA BRAK URZĘDNICZEJ KOMPETENCJI W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH !
04 października 2014 roku


Wczoraj odebrałem pismo znak sprawy ZU-7019-54/14 z dnia 23 września 2014 roku (...wysłane 25 września!) z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – podpisane przez byłego v-ce Ministra Środowiska, zaś obecnego z-cę Dyrektora Generalnego LP Pana Janusza Zaleskiego.


Owe pismo rozpoczyna się od słów :

,,Dotyczy; Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 lipca 2014 roku dotyczącego udzielenia informacji publicznej , w sprawie kosztów sporządzenia planów urządzania lasu dla Nadleśnictw Hajnówka, Browsk i Białowieża informujemy , jak poniżej ; ,,


ANI SŁOWEM NA WSTĘPIE ...oraz w treści tej odpowiedzi O PRZYCZYNACH RAŻĄCEGO NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA PRZEZ DYREKCJĘ GENERALNĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH – KTÓRA MIAŁA MAX. 14 DNI NA UDZIELENIE MI TEJ ODPOWIEDZI, O KTÓRĄ PROSIŁEM w trybie dostępu do informacji publicznej  ...17 LIPCA 2014 ROKU, a więc grubo ponad 2 miesiące temu !!!

KATASTROFA....ŻENADA...ZWYKŁY OBCIACH...SKANDAL...LENISTWO...BRAK KOMPETENCJI...ZWYKŁA OLEWNIA A NIE POWAŻNY URZĄD POD NAZWĄ ,,DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...urzędnicze ,,LOGO,, w sprawach odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznych w Lasach Państwowych ???!


DLACZEGO na takie jaja pozwala Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny LP, tym bardziej iż w moim tylko przypadku JEST TO JUŻ KTÓRYŚ TAM RAZ Z KOLEI, GDZIE NIE JEST PRZESTRZEGANE PRAWO tj; ustawa o dostępie do informacji publicznej ??!

MAŁO TEGO !!!!

Odpowiedź Pana dyr. Zaleskiego JEST WYMUSZONA moja interwencją do Ministra Środowiska, któremu pożaliłem się pisemnie na takie pełne niekompetencji podejście do OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH pracowników DGLP Warszawa...

Oczywiście w treści tego pisma o tym również ani słowem, aczkolwiek – ODPOWIEDŹ DO MNIE PAN ZALESKI PRZEKAZAŁ DEPARTAMENTOWI LiOP Ministerstwa Środowiska oraz Głównemu Inspektorowi LP...


Jak już niejednokrotnie zauważyłem OSOBNICY Z CZASÓW KOMUNISTYCZNEJ PRL A PIASTUJĄCY WYSOKIE STANOWISKA SŁUŻBOWE W LASACH PAŃSTWOWYCH, MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA ...nie są przyzwyczajeni do czegoś takiego, że zwykły obywatel RP MA PRAWO żądać (!!!!) udzielenia informacji PUBLICZNEJ...a więc powinni jak najszybciej odejść z tych stanowisk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W POLSCE JEST TYSIĄCE MŁODYCH LUDZI, KTÓRZY WALĄ WAS NA ŁEB NIE TYLKO Z WIEDZĄ PRAKTYCZNĄ ALE I PODEJŚCIEM DO PRAWA ORAZ INNEGO CZŁOWIEKA I CZAS NAJWYŻSZY ABYŚCIE SOBIE TO CO NIEKTÓRZY WRESZCIE  PRZYSWOILI NICZYM ZDROWE POWIETRZE, albo po prostu ....WON -  bo jak widać nie dajecie już rady !!!


INFORMACJĄ PUBLICZNĄ jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa!

CZAS NAJWYŻSZY , aby w Dyrekcji Generalnej LP wreszcie zdano sobie sprawę z tego, iż ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej / Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami/ SŁUŻY REALIZACJI NIE JAKIEGOŚ ,,WIDZI-MI-SIĘ,, URZĘDNIKA , LECZ KONSTYTUCYJNEGO PRAWA DOSTĘPU POLAKÓW DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WŁADZY PUBLICZNEJ ( art.61 Konstytucji RP !!!).

W swoim zapytaniu z dnia 17 lipca 2014 roku – pragnąłem się dowiedzieć SKĄD I NA JAKICH ZASADACH WZIĄŁ SIĘ RACHUNEK NA PONAD 4 MILIONY ZŁOTYCH JAKIE LASY PAŃSTWOWE MUSIAŁY ZAPŁACIĆ ZA WYKONANIE TYLKO ...TRZECH PLANÓW URZĄDZANIA LASU DLA NADLEŚNICTW HAJNÓWKA,BROWSK I BIAŁOWIEŻA ??!

Oto jak mi to pismem z dnia 23 września 2014 roku, po mojej skardze do Ministra Środowiska odpisał Pan Janusz Zaleski :

(cytat),, Koszt sporządzenia planów urządzenia lasu dla ww nadleśnictw wynosił odpowiednio; dla nadleśnictwa Hajnówka 1 790 600 PLN ( w tym koszt aneksu 21 600 PLN), dla nadleśnictwa Białowieża 891 600 PLN ( w tym aneks 16 200 PLN ) i dla nadleśnictwa Browsk 1 481 680 PLN ( w tym aneks 21 600 PLN ), co daje łącznie kwotę 4 163 880 PLN ( słownie; cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt).
Wszystkie pany urządzenia lasu zostały sporządzone z zachowaniem procedur zamówienia publicznego w drodze przetargów, na zlecenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Informację o każdym przetargu w tej sprawie zamieszczone były w BIP-ie RDLP w Białymstoku,,

No i dla mnie wszystko jasne JAK MOŻNA ZOSTAĆ MILIONEREM W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!!!!!!


W moim wniosku z 17 lipca 2014 roku byłem także BARDZO ZAINTERESOWANY faktem,że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – pomimo jak widać aż takich milionowych kwot na sporządzenie tych trzech planów urządzenia lasu...ZEZWOLIŁ NA PEWNE ODSTĘPSTWA, na których ,, złapała,, dyrektora Najwyższa Izba Kontroli !!!

Oto jak odpisał mi na to teraz we wrześniu 2014 roku Pan Janusz Zaleski :

(cytat) ,, Ad 6. Z uwagi na brak konkretnie sformułowanych zastrzeżeń ,trudno ustosunkować się co do rzekomych decyzji wydanych przez DGLP w sprawie odstępstw w realizacji planów urządzenia lasu przez Nadleśnictwa Białowieża, Hajnówka i Browsk ,,

,,CO DO RZEKOMYCH DECYZJI ,, ???! Panie dyrektorze ...TO NIE MÓJ WYMYSŁ A KONKRETNE ZARZUTY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI ...więc ,,KTOŚ,, tu jest KŁAMCĄ I KRĘTACZEM !!!!

W związku z powyższym ...poproszę teraz NIK o precyzyjną odpowiedź na moje pytania ; NA CZYM POLEGAŁY I KIEDY MIAŁY MIEJSCE PRZYZWOLENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH NA ODSTĘPSTWA OD PLANÓW URZĄDZANIA LASU W TYCH NADLEŚNICTWACH...pomimo faktu, iz kosztowały Skarb Państwa aż takie miliony złotych !!!

Niebawem opisze to na www.pigipedia.blogspot.com....

Z treści odpowiedzi do mnie z DGLP dowiedziałem się również rzecz ważną tj; W ROKU KALENDARZOWO-ROZLICZENIOWYM 2013 - WYDATKOWANE KOSZTY SPORZĄDZANIA PLANÓW URZĄDZENIA LASU WYNOSIŁY 54 MILIONY 468 TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!

Pan Zaleski niestety nie podał mi rzeczy najważniejszej przy tej sumie tj; W ILU NADLEŚNICTWACH wykonywano 2013 roku owe plany, które kosztowały Skarb Państwa LP
aż taką ,,sumkę,, ????!

CZY W TEJ AKURAT KWESTI MAMY ,,MONOPOL,, W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!


A JAK ZASADY KONKURENCJI NA TYM RYNKU ???!

CZY MOŻNA MÓWIĆ O DYSKRYMINACJI INNYCH OSÓB LUB FIRM ???!

CZY ,,UZNANIOWOŚĆ,, GRA W TYM ROLĘ WIODĄCĄ ???

STRATEGIA PGL LP na lata 2014-2030 jaka specjalnym ZARZĄDZENIEM wprowadził Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny LP w dniu 23 grudnia 2013 roku , pośród zadań wynikających z regulacji prawa i rozwiązań systemowych ...ujmuje to w sposób następujący ;

,, Stawiając sobie cele, Lasy Państwowe MUSZĄ UWZGLĘDNIAĆ zadania nałożone na nie przez PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO i regulacje międzynarodowe.
WYZNACZAJĄ ONE MIEJSCE LASÓW PAŃSTWOWYCH W SYSTEMIE GOSPODARCZYM ORAZ RAMY ICH FUNKCJONOWANIA,,


Pytam więc RETORYCZNIE ;

DLACZEGO PANIE DYREKTORZE GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH - NIE PRZESTRZEGACIE OWYCH PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO , TO JEST USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, KTÓRA JEST TAK RAŻĄCO NARUSZANA PRZEZ URZĘDNIKÓW DGLP W WARSZAWIE ??!

Gdzie więc szukać owego ,,MIEJSCA,, Lasów Państwowych w praworządności Rzeczpospolitej...na szarym końcu ???! Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Piszę jak jest....Krzysztof Kowalczyk