środa, 18 września 2013

RAZEM MOŻEMY POWSTRZYMAĆ DYKTATURĘ MNIEJSZOŚCI !!!RAZEM MOŻEMY POWSTRZYMAĆ DYKTATURĘ MNIEJSZOŚCI!!!
PRECZ OD NARUSZANIA ART.18 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ...


17 września 2013 roku


Nie powinniście jako POLACY  być obojętni!!!

To wiara chrześcijańska obywateli Rzeczpospolitej jest między innymi NASZYM WSPÓLNYM DZIEDZICTWEM NARODOWYM ,które wraz z jej innymi składnikami - PODLEGA OCHRONIE KONSTYTUCJI RP !!!

Artykuł 18 tej Konstytucji stanowi : (cytat) ,, MAŁŻEŃSTWO JAKO ZWIĄZEK KOBIETY I MĘŻCZYZNY , RODZINA, MACIERZYŃSTWO I RODZICIELSTWO ZNAJDUJĄ SIĘ POD OCHRONĄ I OPIEKĄ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,,

Amen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chciałoby się powiedzieć, ALE.... ???!

No właśnie !!!

I TU MUSZĘ WAS OSTRZEC !!!!

Aktualnie do Sejmu RP wpłynął PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O WDROŻENIU NIEKTÓRYCH  PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ,RÓWNEGO TRAKTOWANIA,, ( druk sejmowy nr 1051), który zamiast równego traktowania MA ZAPEWNIĆ UPRZYWILEJOWANĄ
POZYCJĘ ŚRODOWISKOM HOMOSEKSUALNYM (...potocznie określanym przez Polaków ,,PEDAŁAMI,,!!!) A W PRAKTYCE DOPROWADZIĆ DO DYSKRYMINACJI MILIONÓW POLSKICH RODZIN ..prawdopodobnie również Twojej Rodziny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Co to oznacza dla nas W PRAKTYCE ??!
Po raz kolejny LOBBY HOMOSEKSUALNE W POLSCE (...przy wsparciu SLD i Ruchu Palikota!!!) PRÓBUJE UZYSKAĆ PRAWNE PRZYWILEJE DLA TEJ MNIEJSZOŚCIOWEJ GRUPKI ...POD PRETEKSTEM  WALKI Z DYSKRYMINACJĄ!!!

Nasze polskie społeczeństwo NIE UMOCZONE W KONTAKTACH CZY UZALEŻNIENIE OD KRĘTACZY I KŁAMCÓW Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ  powinno już doskonale wiedzieć i  zdawać sobie sprawę z tego,że pOSŁOWIE tychże partii politycznych SĄ TAM GŁÓWNIE PO TO WYBRANI ABY BRONIĆ NAS PRZED OGROMNĄ JAKA TRWA OD 2008 ROKU, A KTÓRA OPROWADZIŁA JUŻ DO PODZIAŁU CAŁEGO NARODU NA KLASY...TYCH LEPSZYCH (...bo są za PO!!!) ..I TYCH GORSZYCH (...bo niepokornych!!!).

POWINNI bronić NASZEGO WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO a nie bezmyślnie JAK TĘPE MATOŁY wprowadzać zamęt ,,pedalskim problemem,, garstki osób przy KONSTYTUCYJNYCH PRAWACH PRAWIE 40 MILIONOWEJ RZECZPOSPOLITEJ !!!

NIESTETY TAK NIE JEST...

Projekt owej nowelizacji ustawy WPROWADZA ZAKAZ DYSKRYMINACJI m. in.ze względu na tzw. ,,EKSPRESJĘ PŁCIOWĄ,, i,,TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWĄ ,, - co tak naprawdę w praktyce będzie oznaczać,że ...PUBLICZNE EPATOWANIE PERWERSYJNYMI ZACHOWANIAMI SEKSUALNYMI W NASZEJ OJCZYŹNIE BĘDZIE SZCZEGÓLNIE CHRONIONE PRZEZ POLSKIE PRAWO, A NASZ KAŻDY CHOCIAŻBY NAJMNIEJSZY SPRZECIW WOBEC TEGO TYPU ZACHOWAŃ BĘDZIE Z KOLEI KARANY !!!

Pojmujecie ten CYRK ...na naszych podwórkach ????!
TO JEST OBURZAJĄCA INGERENCJA W ARTYKUŁ 18 KONSTYTUCJI RP, KTÓRY PRAWNIE GWARANTUJE   POLSKIM RODZINOM ICH CHRZEŚCIJAŃSKIE PRAWA -  MAŁŻEŃSKIE MIĘDZY KOBIETĄ A MĘŻCZYZNĄ...RODZINY...MACIERZYŃSTWA... I RODZICIELSTWA !!!


Pragnę abyście wiedzieli,iż gdy nowelizacja tej ustawy wejdzie w życie to ...OSOBA LUB INSTYTUCJA OSKARŻONA O DYSKRYMINACJĘ HOMOSEKSUALISTY  BĘDZIE MUSIAŁA UDOWODNIĆ SWĄ NIEWINNOŚĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie ma to nic wspólnego Z POSZANOWANIEM PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE przez Platformę Obywatelską ORAZ Z ZASADĄ DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI a wręcz nawiązuje do najgorszych praktyk okresu totalitaryzmu także w Rzeczpospolitej !!!


JAKBY TEGO BYŁO JESZCZE MAŁO ów projekt ZAKŁADA OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY ORGANÓW PAŃSTWA I SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI HOMOSEKSUALNYMI / LGBT/ W ZAKRESIE REALIZOWANIA TAK ZWANYCH ,,PROGRAMÓW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH,, - CO W PRAKTYCE PRZY KAŻDEJ REAKCJI ,,ANTY,, Z WASZEJ STRONY - BĘDZIE OZNACZAŁO
ZWALCZANIE POSTAW PRO-RODZINNYCH OPARTYCH NA ZWIĄZKU KOBIETY I MĘŻCZYZNY A TYM SAMYM ...PROMOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ DEWIACYJNYCH ..........ZA NASZE PIENIĄDZE /PODATKI/ NO I PRZY WYKORZYSTANIU INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH !!!!


Jak Wam to odpowiada ...to siedźcie cicho,nic nie róbcie i cieszcie się teraźniejszością a potem ???!

1/ FAKTYCZNIE ZOSTANIE WPROWADZONA W POLSCE DYKTATURA MNIEJSZOŚCI HOMOSEKSUALNEJ , KTÓRA Z JEDNEJ STRONY BĘDZIE CENZUROWAĆ WASZE WYPOWIEDZI  TREŚCI PRZEKAZÓW MEDIALNYCH np; w internecie....

2/ Z DRUGIEJ STRONY...PRZY WYKORZYSTANIU PUBLICZNYCH PIENIĘDZY I ORGANÓW PAŃSTWA - BĘDZIE TROPIĆ I ZWALCZAĆ SWOICH PRZECIWNIKÓW ORAZ ...PROMOWAĆ SWOJE ZACHOWANIA SEKSUALNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tym samym nie tylko osoby ale i całe organizacje homoseksualne /LGBT/ staną się ,,ŚWIĘTYMI KROWAMI,,w NASZEJ POLSCE , które w majestacie prawa będą mogły...WAS SZYKANOWAĆ W SYTUACJI GDY ZAPRAGNIECIE W DANEJ CHWILI BRONIĆ NA ULICY, W SZKOLE, LOKALACH, POCIĄGU, AUTOBUSIE, NA DWORCACH CZY LOTNISKU  - SWYCH RODZIN I ICH PRAW czytelnie przecież określonych w art.18 Konstytucji RP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PAMIĘTAJCIE O TYM W ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ WYBORACH,ŻE PLATFORMA OBYWATELSKA POPARŁA OGROMNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW SWYCH POSŁÓW TEN ,,HOMO - PROJEKT,, JUŻ  W PIERWSZYM CZYTANIU... !!!!!!!!!!!!!!!!

UWAGA !!!!!!!!!!
Nie muszę Wam chyba uzmysławiać,że USTAWA TA JEST ZAMACHEM NA NASZĄ WOLNOŚĆ SŁOWA,GDYŻ UNIEMOŻLIWI WYRAŻANIE
PRZEZ WAS  OPINII KRYTYCZNYCH WZGLĘDEM OSÓB I ORGANIZACJI HOMOSEKSUALNYCH W POLSCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poniżej prezentuję treść PETYCJI do Marszałek Semu RP Pani Ewy Kopacz - JAKO MÓJ INDYWIDUALNY STANOWCZY SPRZECIW WOBEC TREŚCI TEGO PROJEKTU USTAWY O WDROŻENIU PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ...PROMUJĄCEJ HOMOSEKSUALIZM W POLSCE!!!

Jeśli wartości określone w art.18 Konstytucji RP SĄ WAM BLISKIE I BEZCENNE - to namawiam Was abyście TREŚĆ TEJ PETYCJI przepisali , podpisali osobiście podając swoje dane kontaktowe i PILNIE PRZESŁALI NA ADRES :  Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, Skrytka Pocztowa 146;  31 - 045 Kraków 1.


Prezes tego Centrum Pan Jacek Sapa i jego pracownicy DOSTARCZĄ PETYCJE DO SEJMU i obiecują,że będą Was informować O DALSZYCH POSTĘPACH TEJ AKCJI aby mniejszość homoseksualna w Polsce przy wykorzystywaniu Unii Europejskiej ...NIE GRAŁA NA NOSIE PRAWIE 40 MILIONOWEJ RZECZPOSPOLITEJ O TRADYCJACH CHRZEŚCIJAŃSKICH OD PONAD TYSIĄCA LAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEMAT JEST BARDZO PILNY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piszę jak jest.....Krzysztof Kowalczyk
   


PS.

NIEBAWEM za słowo lub znak ,,ZAKAZ PEDAŁOWANIA,, możesz mieć mega kłopoty prawne w RP....