piątek, 27 września 2013

NIE ODBIORĄ POLAKOM OJCZYZNY...


NIE ODBIORĄ POLAKOM OJCZYZNY,JEŚLI ZAWSZE NOSIĆ  JĄ BĘDZIEMY  W SWYM SERCU !!!

27 września 2013 roku


Przejeżdżając przez jeszcze nie tak dawne tereny Rzeczpospolitej na obecnej Ukrainie mija się czasami na horyzoncie w oddali samotne drzewa  i krzaki które wskazują,że kiedyś stały tu zabudowania,mieszkali ludzie...
GDYBY TAK ZROZUMIEĆ ICH MOWĘ...ten szum liści i odgłosy koron drzew !
Wielokrotnie to już ostatni żywi świadkowie tego co stało się na Wołyniu z ludnością Polską wymordowaną wręcz w pień przez nacjonalistów ukraińskich  podczas rzezi wołyńskiej 1943 roku !

Na dziś wiemy,że był  to przedostatni akt depolonizacji ziem Wołynia a ostatni nastąpił po narzuceniu przez ZSRR swego ładu i ustanowieniu NOWEJ GRANICY Z POLSKĄ, KTÓRA ISTNIEJE DO DNIA DZISIEJSZEGO !

W roku 1945 i 1946 wysiedlono z Wołynia około 115 tysięcy Polaków...WYSIEDLONO TYCH KTÓRZY OCALELI JAKIMŚ CUDEM Z TEJ RZEZI UKRAIŃSKIEJ NA POLAKACH, WYSIEDLONO TYCH POLAKÓW KTÓRZY WRÓCILI DO SWEGO DOMU Z ZESŁANIA...WYSIEDLONO TYCH KTÓRZY WRÓCILI DO DOMU Z PRZYMUSOWYCH ROBÓT W III RZESZY...WYSIEDLONO ZDEMOBILIZOWANYCH PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ ŻOŁNIERZY POLSKICH !!!!!!!!!!!!!!

Na Wołyniu było 1.145 polskich wiosek,osad,miasteczek z po tej strasznej rzezi antypolskiej dokonanej przez Ukraińską Powstańczą Armię ocalało ...jedynie 90 !!!!!!!!!!!!!!!!!
1.055 Ukraińcy doszczętnie zniszczyli - dlatego też życie Polaków na Wołyniu NIE MOGŁO SIĘ JUŻ NIGDY PONOWNIE ODRODZIĆ !!!

A jednak pomimo TAK STRASZNEJ TRAGEDII POLAKÓW - znalazły się osoby, które NIGDY NIE OPUŚCIŁY SWYCH RODZINNYCH STRON!!!
Była to co prawda garstka ...ale jednak była !!!
Osoby narodowości polskiej,które nie zdecydowały się wyjazd z Wołynia PO ZMIANIE GRANIC OD 1945 ROKU  to według najnowszych szacunków max.3%  przedwojennej około 350 tysięcznej populacji Polaków!

Życie ludzi i całych narodów straciło także na Wołyniu swą wartość w czasie tych strasznych lat...

Polskę dobiły na tych terenach CZTERY  MASOWE DEPORTACJE Z ZIEM TAK ZWANEJ ZACHODNIEJ UKRAINY I ZACHODNIEJ BIAŁORUSI ( 330 tysięcy, głównie Polaków!), ORAZ PIĄTA DEPORTACJA Z PASA PRZYGRANICZNEGO między ZSRR a Polską ...w głąb republiki radzieckiej ( ...to kolejne 100 tysięcy naszych Rodaków!).

Dopiero od niedawna DO UKRAIŃSKIEJ ŚWIADOMOŚCI ZACZYNA DOCIERAĆ INFORMACJA I ŚWIADOMOŚĆ,ŻE TO UKRAIŃSKA POWSTAŃCZA ARMIA TAK BESTIALSKO MORDOWAŁA POLAKÓW PODCZAS RZEZI WOŁYŃSKIEJ ...kobiety,dzieci,starców OKRUTNYMI METODAMI !!!

To z jednej strony zrozumiałe przy tak silnej polonofobii jaka W TEJ KWESTII jest na Ukrainie,że WCIĄŻ SŁYCHAĆ PRÓBY WRĘCZ USPRAWIEDLIWIANIA TEJ ZBRODNI...ale tak naprawdę jest to wyraz ICH BEZRADNOŚCI WOBEC KRZYWDY JAKĄ UCZYNILI POLAKOM,SWOIM SĄSIADOM W TEJ OGROMNEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA !!!!!!!!!!!!

W Polsce ludowej FAKTY NA TEMAT TYCH KRZYWD żyły jedynie tylko w przekazach rodzinnych, gdyż KOMUNIŚCI ZAKAZYWALI PORUSZAĆ KWESTII LUDNOŚCI POLSKIEJ NA WOŁYNIU, RZEZI WOŁYŃSKIEJ, ZBRODNI SOVIECKICH itd.itd.

Panował strach i milczenie...

I tym samym KRZYWDY TAK DŁUGO NIEWYPOWIADANE ...PODZIELIŁY NASZE DWA NARODY POLSKI I UKRAIŃSKI !!!
Przez całe dekady władze państwowe PRL i Ukrainy sovieckiej przy ,,układaniu poprawnych relacji między sobą,, NIE POTRAFIŁY ZNALEŹĆ WSPÓLNEJ DROGI DO POJEDNANIA ...

Mało kto dziś wie,że PRZEŁOM W TEJ SPRAWIE nastąpił dopiero w 1996 roku z inicjatywy środowisk wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej !!!

Co prawda DIALOG TOCZY SIĘ NADAL chociaż ze zmiennym szczęściem ale to  naukowcy  Ukraińscy i Polacy RAZEM, WSPÓLNIE PRACUJĄ NAD DZIEJAMI NASZYCH NARODÓW !

Pomimo takich krzywd TO DZIŚ GŁÓWNIE POLSKA JEST AKTYWNYM INICJATOREM ZJEDNOCZENIA DZISIEJSZEJ UKRAINY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ aby żyjący tam NASI SĄSIEDZI żyli normalniej,dostatniej i z większą niezależnością od Moskwy...

Dzięki tej WSPÓŁPRACY naukowców my dziś dowiadujemy się z zachowanych dokumentów  JAK WYGLĄDAŁA RZEŹ WOŁYŃSKA NA POLAKACH 1943 ROKU ...

Wiadomo,że MASOWY ATAK NA POLAKÓW NASTĄPIŁ DNIA 11 LIPCA 1943 ROKU  - W WYJĄTKOWO UROCZYSTY DLA PRAWOSŁAWNYCH DZIEŃ ŚWIĘTYCH  PIOTRA I PAWŁA !!!
Bojówki UPA uderzyły...JEDNOCZEŚNIE AŻ W 160 MIEJSC,GDZIE MIESZKALI POLACY !!!

Dzień wcześniej 10 lipca 1943 roku WIECZOREM ZJAWILI SIĘ SPECJALNI ,,GOŃCY,, KTÓRZY POD PRETEKSTEM PRÓBNEJ MOBILIZACJI WEZWALI WSZYSTKICH UKRAIŃSKICH MĘŻCZYZN NA LEŚNE ZBIÓRKI .
KAŻDY Z NICH MIAŁ ZABRAĆ ZE SOBĄ BROŃ JAKĄ POSIADAŁ - W TYM SIEKIERY,KOSY,WIDŁY, MŁOTY,NOŻE ...
WSZYSTKICH KTÓRZY SIĘ ZJAWILI - NATYCHMIAST PRZYDZIELONO DO WCZEŚNIEJ USTALONYCH ODDZIAŁÓW I JESZCZE TEJ SAMEJ NOCY Z 10 NA 11 LIPCA 1943 ROKU - TAK UTWORZONE UKRAIŃSKIE BOJÓWKI OTOCZYŁY POLSKIE SKUPISKA LUDNOŚCI !
Nad ranem 11 lipca, gdy większość Polskich rodzin spała ...TAK UZBROJENI UKRAIŃCY ZAATAKOWALI !!!

Według już udokumentowanych danych TYLKO W CIĄGU DWÓCH DNI ( 11 i 12 lipca 1943 roku !!!) ZAMORDOWANO CO NAJMNIEJ 4 TYSIĄCE 330 OSÓB !!!
DZIŚ WIEMY,ŻE STRATY RZECZYWISTE BYŁY JEDNAK DUŻO,DUŻO WIĘKSZE...

LUDOBÓJSTWO POLAKÓW ZACZĘŁO SIĘ JEDNAK WCZEŚNIEJ...

Oto cytaty z autentycznych dokumentów OUN-UPA :

1/ ,, 29 sierpnia 1943 r. przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki rejonu hołowniańskiego.
ZLIKWIDOWAŁEM WSZYSTKICH POLAKÓW OD MAŁEGO DO STAREGO. Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia,, 
Tak pisał  MORDERCA  dowódca kurenia UPA IWAN KŁYMCZAK ps. ,,ŁYSY,, w meldunku do kierownictwa OUN-B ................


2/ ,,Druże Ruban, przekazuję do Waszej wiadomości,że w czerwcu (1943 roku!!!) przedstawiciel centralnego prowidu (OUN-B) dowódca
UPA-Północ ,,KŁYM SAWUR,, przekazał mi tajną dyrektywę w sprawie CAŁKOWITEJ , POWSZECHNEJ FIZYCZNEJ LIKWIDACJI LUDNOŚCI POLSKIEJ,,
Tak pisał dowódca okręgu wojskowego UPA ,,Turiw,,JURIIJ STELMASZCZUK ps. ,Rudy,, do pełniącego obowiązki prowidnyka OUN-B
MYKOŁY LEBIEDIA ps,,Ruban,,

3/ ,, Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję LIKWIDACJI POLSKIEGO ELEMENTU  ( na Wołyniu!).
Przy odejściu wojsk niemieckich NALEŻY WYKORZYSTAĆ TEN DOGODNY MOMENT DO ZLIKWIDOWANIA CAŁEJ LUDNOŚCI MĘSKIEJ W WIEKU OD 16 DO 60 LAT. (...)
Tej walki nie możemy przegrać i ZA KAŻDA CENĘ TRZEBA OSŁABIĆ POLSKIE SIŁY.
LEŚNE WSIE ORAZ WIOSKI POŁOŻONE OBOK LEŚNYCH MASYWÓW POWINNY ZNIKNĄĆ Z POWIERZCHNI ZIEMI . ,,

Tak pisał w czerwcu 1943 roku dowódca grupy UPA-Północ DMYTRO KLJACZKIWŚKYJ  ps. ,, Kłym Sawur,,

Czy KTOŚ MA JESZCZE PROBLEMY Z OKREŚLENIEM RZEZI WOŁYŃSKIEJ 1943 ROKU NA POLAKACH JAKO LUDOBÓJSTWO ???!

Co było powodem aż takiego bestialstwa Ukraińców na Polakach ????!
POWODÓW BYŁO TAK NA PRAWDĘ KILKA...

Ukraińcy na tych terenach Rzeczpospolitej byli ...CZTEROKROTNIE LICZNIEJSI NIŻ POLACY !!!
Stosunek ten wyglądał tak : 68% Ukraińców do 16,6 % Polaków a przy tym nie byli oni równo traktowani !!!
PISZĘ O TYM OBIEKTYWNIE !!!
Ukraińcy mieli podstawy żyjąc w granicach Rzeczpospolitej aby czuć się OBYWATELAMI DRUGIEJ KATEGORII pomimo takiej liczby ich mieszkańców !
NIE DAWANO IM SZANSY ZASPAKAJANIA SWYCH POTRZEB OŚWIATOWYCH,POLITYCZNYCH,ZAWODOWYCH,WYZNANIOWYCH !!!
O KARIERZE W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ...MOGLI SOBIE TYLKO POMARZYĆ !!!

Wobec dotkliwego na Wołyniu ,,głodu ziemi,, Ukraińcy uznawali za wysoce niesprawiedliwe kolejne polskie osadnictwa ...

DRASTYCZNYM POGWAŁCENIEM PRAW LUDZKICH I BOSKICH STAŁO SIĘ  ...BURZENIE PRZEZ URZĘDY I  WOJSKO POLSKIE ICH CERKWI I WRĘCZ PRZYMUSOWE NAWRACANIE NA KATOLICYZM OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO !!!!!!!!!!!!!!!!

Pomimo takich błędów polskiej administracji i rządu RP okresu przedwojennego - NIE USPRAWIEDLIWIA TO W JAKIMKOLWIEK PROCENCIE FAKTU LUDOBÓJSTWA UKRAIŃCÓW NA POLAKACH ........TAK ZDZICZAŁYMI METODAMI MORDU NA BEZBRONNEJ LUDNOŚCI, KTÓRA NIE MIAŁA NIC WSPÓLNEGO Z TAKIM STANEM FAKTYCZNYM A ŻYŁA W ZGODZIE I SĄSIEDZKIEJ PRZYJAŹNI Z UKRAIŃCAMI !!!!!!!!!

Nacjonalizm jest temu wszystkiemu winien w 100% !!!

DZIŚ JUŻ WIEMY KIM BYLI UKRAIŃSCY  SPRAWCY LUDOBÓJSTWA NA POLAKACH Z WOŁYNIA !!!

1/ DMYTRO KLACZKIWSKYJ  ps. ,,Kłym Sawur,,
Jest uznawany za INICJATORA RZEZI POLAKÓW NA WOŁYNIU !!! Był dowódcą grupy UPA-Północ i jednym z liderów OUN.
Sovieckie NKWD w styczniu 1945 roku po torturach innego z przywódców UPA - uzyskało informację gdzie przebywa ukrywający się Kłym Sawur...
W dniu 10 lutego wojska NKWD rozbiły ukraiński oddział UPA osłaniający Dmytro w okolicach chutoru Orżew w obwodzie równieńskim i non stop tropili go niczym uciekającego psa...
Po krótkiej potyczce ten inicjator rzezi na bezbronnej ludności polskiej na Wołyniu - został zastrzelony przez sovietów!!!!!!!!!!!
TAK DOPADŁY GO KULE SPRAWIEDLIWOŚCI...
Dla ciekawskich : gdy będziecie w Równem to poszukajcie tam więzienia NKWD!
Ciało tego lidera UPA ...sovieci zamurowali w tym więzieniu !!!

2/ ROMAN SZUCHEWYCZ ps. ,,Taras,,
Bezpośrednio to on koordynował akcje LUDOBÓJSTWA POLAKÓW NA WOŁYNIU.
Podczas wojny pokornie służył w niemieckich jednostkach policyjnych. Później był jednym z dowódców UPA!
Gdy zakończyła się wojna żył w konspiracji a ukrywał się min. we Lwowie.
Cały czas był poszukiwany i ścigany przez sovieckie słuzby NKWD, które po aresztowaniu jego asystentek znalazły Szuchewycza w jego konspiracyjnym mieszkaniu.
Otrzymał od oficerów sovieckiej bezpieki śmiertelne kule w dniu 05 marca 1950 roku po walce z nimi ...

3/ JURIJ STELMASZCZUK ps. ,,Rudy,,
To kluczowy dowódca i kierownik rzezi Polaków na Wołyniu...
TO ON ZDRADZIŁ PODCZAS TORTUR MIEJSCE POBYTU Dmytra Klacziwskiego - gdy dopadli go w styczniu 1945 roku sovieci!
Napisał osobiście list do partyzantów  UPA wzywając ich do poddawania się ...NKWD !!!
Następnie po tym ...ZOSTAŁ ROZSTRZELANY W WIĘZIENIU W KIJOWIE ( 05 października lub listopada 1945 roku !!!)

4/ WASYL KUK ps. ,,Łemisz,, ,,Kowal,,,,Jurko,,
BYŁ OSTATNIM DOWÓDCĄ UPA PO 1950 ROKU !!!
Został w roku 1954 aresztowany przez sovieckie KGB i uwięziony ale...siedział zaledwie sześć lat !!!
Wyszedł na mocy amnestii  po czym opublikował swój list do zagranicznych przywódców nacjonalistów, w którym ...WZYWAŁ DO UZNANIA ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH I LOJALNOŚCI WOBEC MOSKWY !!!
Zmarł sobie spokojnie w Kijowie w 2007 roku ...nie niepokojony,nie ścigany przez POLSKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI !!!

5/ MYKOŁA LEBED ps. ,,Maksym Ruban,,
To SZEF SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA ukraińskich nacjonalistów, ODPOWIEDZIALNY ZA RZEŹ WOŁYŃSKĄ NA POLAKACH!!!
Jeden z czołowych przywódców OUN-B !
By szukać na zachodzie wsparcia dla ukraińskiego ,,powstania,, w 1944 wyjechał do Włoch, gdzie ...PODJĄŁ WSPÓŁPRACĘ Z AMERYKAŃSKIM WYWIADEM !!!
Zapewne za to umożliwiono mu w 1949 roku wyjechać do USA, gdzie otrzymał amerykańskie obywatelstwo !!!!!!!!!!!!!
MORDERCA POLAKÓW NA WOŁYNIU ...ZOSTAŁ OTOCZONY SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ AMERYKAŃSKIEGO C.I.A. gdyż uznano go za ,,WAŻNĄ,,osobę w tajnym programie wspierania oporu na Ukrainie przeciwko Moskwie !!!
Kierował w Nowym Jorku nawet Instytutem Badawczym ,,PROLOG,, który zajmował się...analizą sytuacji w ZSRR!
Oczywiście wszystko finansowało ...C.I.A.
JESZCZE NA POCZĄTKU LAT 90-TYCH GDY POLSKA MOGŁA ŚCIGAĆ TEGO MORDERCĘ NIEWINNYCH POLSKICH KOBIET,DZIECI,STARCÓW NA WOŁYNIU - BYŁ UZNAWANY PRZEZ AMERYKANÓW JAKO ,,CENNY WSPÓŁPRACOWNIK,,
Zmarł nie niepokojony spokojnie w USA w 1998 roku (Pittsburgh)...a w Rzeczpospolitej Polskiej od 9 lat nie było już JAKOBY komuny i wpływów Moskwy, więc nic nie stało na przeszkodzie aby się POLSKI RZĄD upomniał o MORDERCĘ POLAKÓW !!!!


Jak sami widzicie i jak dowodzą temu fakty...SĄ SPAWY ZA KTÓRE JEDNAK POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO WINNE JEST WDZIĘCZNOŚCI DLA  SOVIECKICH WOJSK STALINA !!!
To te wojska oznaczone  czerwoną gwiazdą ...BARDZO SKUTECZNIE ŚCIGAŁY I TĘPIŁY BEZWZGLĘDNYMI METODAMI TAKŻE MORDERCÓW NASZYCH RODAKÓW NA WOŁYNIU Z 1943 ROKU !!!

Przy faktach które powyżej podałem - łatwo jest wywnioskować,że nawet po upadku komuny w Polsce (1989 rok!!!) NIKOMU PRZYSŁOWIOWEJ DUPY NIE CHCIAŁO SIĘ RUSZYĆ W NASZEJ POLSCE, ABY ZNALEŹĆ I OSĄDZIĆ TYCH UKRAIŃSKICH MORDERCÓW ZA ŚMIERĆ NIEWINNYCH LUDZI  !!!

DLACZEGO ???!
Bo w Polsce jest tylko mała i jak widać słaba garstka tych, którzy by mogli to zrobić ale ...OSZOŁOMSTWO JEST NADAL LICZNIEJSZE !!!


Piszę jak jest... albo jak było !!!


Krzysztof Kowalczyk