wtorek, 17 września 2013

17 WRZEŚNIA 1939 ROKU...KOLEJNA ROCZNICA NAPAŚCI SOVIETÓW NA RZECZPOSPOLITA!17 WRZEŚNIA 1939 ROKU ...KOLEJNA ROCZNICA NAPAŚCI SOVIETÓW NA RZECZPOSPOLITĄ !


17 września 2013 roku ...74 lata później !!!!!!!!!!!!!


Zerknijcie moi Rodacy na mapę Polski z września 1939roku
...WILNO,NOWOGRÓDEK,BARANOWICZE,GRODNO,PIŃSK,KOWEL,ŁUCK,RÓWNE,TARNOPOL,LWÓW,
DROHOBYCZ,STRYJ, STANISŁAWÓW,KOŁOMYJA i dziesiątki mniejszych miast,miasteczek,wsi i osad OD TEGO WŁAŚNIE 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU skradziono je Rzeczpospolitej Polskiej !!!

Wówczas na terenie tylko ośmiu kresowych województw mieszkało aż 13 milionów ludzi, czyli jedna trzecia ludności Polski!

OD TAMTEJ PORY NIGDY TE TERENY NIE WRÓCIŁY DO RZECZPOSPOLITEJ z chwilą wkroczenia tego wrześniowego dnia i okupacji tych ziem przez sovietów Stalina!

Wszystkie te sovieckie ,,ZDOBYCZE WOJENNE,, czyli po prostu ,,ŁUPY,, zostały potem w 1943 roku w Teheranie podczas konferencji trzech mocarstw usankcjonowane jako ...NOWA WSCHODNIA GRANICA POLSKI !!!!
NIGDY NIE  ZAPOMINAJMY O TYM,ŻE WŚRÓD OWEJ,,TRÓJKI,, MOCARSTW SIEDZIAŁ TAKŻE NASZ ,,SOJUSZNIK,, - ZDRAJCA tj; ANGLIA, KTÓRA SPRZEDAŁA RZECZPOSPOLITĄ WIELOKROTNIE JAK ZWYKŁĄ RZECZ NA PCHLIM TARGU...

Tak jest jak dotąd BEZPOWROTNIE  do dziś... od 17 września 1939 roku !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ziemie te wcielono do ZSRR jako część związkowych republik radzieckich UKRAINY,BIAŁORUSI,LITWY ...

Dziś to już WOLNE PAŃSTWA I NASI SĄSIEDZI...

Warto pamiętać,że tuż po wkroczeniu sovietów 17 września 1939 roku do NASZEJ OJCZYZNY celowo zaplanowano późniejszą  DEPOLONIZACJĘ TYCH ZIEM poprzez deportacje ludności polskiej w 1940/41 roku na wschód...
RZEŹ WOŁYŃSKA BYŁA DALSZĄ KONTYNUACJĄ TEGO PROCESU rugowania Polaków z ich miejsc zamieszkania !!!

OSTATNIM AKTEM tej wrześniowej napaści na Polskę był okres lat 1945 i 1946 roku, gdzie odbyły się PRZYMUSOWE WYSIEDLENIA POLAKÓW !!!

Z samego tylko Wołynia WYSIEDLONO około 115 tysięcy NASZYCH RODAKÓW...

Jak wyglądał ten 17 września 1939 roku i dni następne ??!

Wielu świadków zapamiętało obraz żołnierzy sovieckich gdzie wręcz całe pododdziały były ubrane w cywile łachy, bez butów albo ...w łapciach!!!
WYOBRAŻACIE SOBIE TAKIE WOJSKO ??!
Mieli parciane paski albo karabiny na sznurkach a buty wysmarowane okropnie śmierdzącym dziegciem...

Do ataku na Rzeczpospolitą pogalopowało AŻ 13 DYWIZJI SOVIECKIEJ ,,KAWALERII,, tj: sześć na Froncie Białoruskim i siedem na Froncie Ukraińskim!!!

Patrząc na stare zdjęcia POLSKIEJ KAWALERII I UŁANÓW słowo ,,KAWALERIA,, w stosunku do tej czerwonej hołoty ze wschodu jest strasznym kaleczeniem tego słowa i OBRAŻANIEM  polskich ułanów szczególnie...

ZAWSZE ZASTANAWIAŁEM SIĘ ...jak to mogło być możliwe,że wojska Hitlera po napaści na ZSRR wzięły do niewoli tak szybko ponad 3 MILIONY SOVIECKICH ŻOŁNIERZY !!!

Odpowiedź jest dziś BARDZO PROSTA !!!
Rosjanie nie chcieli walczyć i ginąć ZA CZERWONĄ ROSJĘ...byli bardzo rozbici i zdemoralizowani !!!

Jako jeden z pierwszych żołnierzy polskich, bo już 18 września 1939 roku na ,,CZERWONĄ KAWALERIĘ,, natknął się kapral szwadronu Korpusu Ochrony Pogranicza KRASNE Wincenty Surynta, którego oddział osaczany przez sovieckie czołgi wycofywał się z Wilna .
Gdy polska kawaleria galopem pędziła przez pole - na ich drodze pojawił się duży oddział kawalerii sovieckiej idący stępem w poprzek ich drogi.
Potem nastała (cyt) ,,MOJA NAJPRZYJEMNIEJSZA PRZYGODA W ŻYCIU,, jak to określił kapral Surynta !!!
BEZ ZWALNIANIA TEMPA...BEZ ROZKAZU - WSZYSCY POLACY WYJĘLI SZABLE I CWAŁEM W KIERUNKU ZAGAJNIKA  DOKĄD ZMIERZALI ROSJANIE !!!

(cytat),, ZAMIESZANIE JAKIE ZROBIŁO SIĘ W TEJ BOLSZEWICKIEJ KOLUMNIE TRUDNO OPISAĆ.
Nie rąbani, nie bici, SPADALI CI ,,KAWALERZYŚCI,, ZE SWOICH KONIKÓW, inni wiali w tym samym co i my kierunku do zbawczego zagajnika.
Krzyki; ,,UDIRAJ...SPASAJTIES...BIEŁYJE,,...- rozlegały się z każdej strony.
A my: KONIE PRUJĄ JAK NA ĆWICZENIACH, SZABLE BŁYSZCZĄ, WSPANIAŁA SZARŻA, CHOĆ KREW SIĘ NIE POLAŁA... ,,

Pamiętajcie,że KOP został powołany w 1924 roku BY STRZEC GRANIC NOWO POWSTAŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO!!!
A nasza wschodnia granica II Rzeczpospolitej była praktycznie przez cały czas jej istnienia ...GRANICĄ PŁONĄCĄ !!!
Sovieci wspierali na  Kresach wszelkie a szczególnie KOMUNISTYCZNE środowiska i organizacje ukraińskie lub białoruskie, które kwestionowały ówczesny polski porządek i prawo!!!

I tak przez lata aż do 1939 roku ZE WSCHODU do sił wrogo nastawionych wobec RP szły transporty broni,amunicji,pieniądze,instrukcje oraz specjalistyczny sprzęt!

Polskie siły KOP były na wschodzie BARDZO SŁABE...np jedna strażnica o obsadzie 15 żołnierzy miała za zadanie kontrolować  granicę państwa polskiego aż na odcinku około 15 kilometrów!!!
SŁUŻBĘ NA KOLEJNYCH ZMIANACH PEŁNIŁA TYLKO TRZECIA CZĘŚĆ ZAŁOGI...

W Wojsku Polskim tego okresu stosowano pewną zasadę,że do służby powoływano rekrutów w ten sposób iż NIE ODBYWALI JEJ W OKOLICACH SKĄD POCHODZILI !!!
To dlatego ,,poleszuki,, i ,,wilniuki,, służyli na Śląsku czy pod Poznaniem A WSCHODNICH RUBIEŻY POLSKI BRONIŁ REKRUT Z WARSZAWY LUB ŁODZI !!!

Co czuli...co myśleli Rosjanie KTÓRYM KAZANO ATAKOWAĆ 17 września 1939 roku Rzeczpospolitą ??!
Dzięki wiedzy, którą posiadam od Pana Krzysztofa Jasiewicza (...chylę czoła w uznaniu za trud i pracę w te materii !!!) możemy się o tym dowiedzieć z przeróżnych sovieckich dzienników bojowych czy specjalnych sprawozdań !

Z niektórych zapisów można dosłownie ...PĘKNĄĆ ZE ŚMIECHU !!!!!!!!!!!!!

,, Służyć w RKKA nie chcę - wyznał przełożonym żołnierz F.K.Tumasziew...PANÓW POLAKÓW BIĆ NIE BĘDĘ, FASZYSTÓW RÓWNIEŻ BIĆ NIE BĘDĘ,BRONIĆ PAŃSTWA SOVIECKIEGO  NIE BĘDĘ, CHCĘ ŻYĆ, UMIERAĆ NIE BĘDĘ, PRZY NATARCIU POLAKÓW BĘDĘ UCIEKAŁ,,

Soviecki żołnierz 2 baterii 202 Pułku Artylerii Z.A. Szarygin jakby w/w wtórował mówiąc (cytat),, DO NATARCIA NIE PÓJDĘ (...) CHLEBA BRAKUJE,CAŁY CZAS IDĘ PIESZO, NIECH IDĄ DO NATARCIA DOWÓDCA I POLITRUK BATERII, ONI JEDZĄ MASŁO I SER I JADĄ NA KONIACH,, 

W trakcie TEGO TYPU bardzo wielu podobnych scen - rozbitych psychicznie sovieckich żołnierzy idących boso lub w łapciach z bronią na sznurkach ...WITAŁY ICH CZASAMI  TRANSPARENTY jak dla przykładu w Święcianach i Postawach o treści :
(cytat),, DZIĘKUJEMY ARMII CZERWONEJ ZA TO,ŻE UWOLNIŁA NAS OD OBSZARNIKÓW I KAPITALISTÓW.
DWADZIEŚCIA LAT CZEKALIŚMY I W KOŃCU DOCZEKALIŚMY SIĘ,,

Przy tym co poniżej teraz podam a świadczącym o morale SOVIECKIEJ ARMII ATAKUJĄCEJ OD 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU GRANICE WSCHODNIE RZECZPOSPOLITEJ i rozkazie polskich władz wojskowych aby ...Z ROSJANAMI NIE WALCZYĆ bo idą nam z pomocą, osobiście uważam, iż WIĘKSZYCH KRETYNÓW POLSKIE DOWÓDZTWO WOJSKOWE TO JUŻ CHYBA MIEĆ NIE BĘDZIE CO ????!

Tu proponuję abyście znaleźli sobie na www.pigipedia.blog.com moje posty na temat tego ...JAK NACZELNY WÓDZ RP RYDZ ŚMIGŁY UCIEKAŁ Z POLSKI POZOSTAWIAJĄC ARMIĘ NA PASTWĘ HITLEROWSKO-SOVIECKICH BANDYTÓW !!!

Wspomnienia ŚWIADKÓW (!!!) wskazują,że po opuszczeniu Warszawy przez Rydza Śmigłego w dniu 07 września 1939 roku (udał się do Brześcia!) - NIE PRZEJMOWAŁ SIĘ ON SPECJALNIE UTRATĄ ŁĄCZNOŚCI Z ARMIĄ POLSKĄ !!!!
Naczelny wódz i generalny inspektor sił zbrojnych Rydz-Śmigły PORZUCIŁ WALCZĄCE ARMIE WOJSKA POLSKIEGO  ...dał nogę do Rumunii gdzie został internowany A JUŻ 07 LISTOPADA 1939 ROKU NA JEGO MIEJSCE POWOŁANO GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO...

Ciekaw jestem KTO Z WAS WIE O TYM,że jednak krew po stronie sovietów się lała strumieniami owego września 1939 roku...A SZCZEGÓLNIE NOCĄ, GDY DOSTAWALI ,,ZWIDY,, ??!

Z zapisków odpowiednika generała dywizji ,,komdiwa,, Korobkowa, który dowodził 16 Korpusem Strzeleckim można dowiedzieć się bardzo wiele na temat sovieckiej agresji na Polskę (zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotov) !

OTO SKUTKI NOCNYCH ZWID I STRZELAŃ W JEGO PODODDZIAŁACH :

1/ ,, W 115 dywizji strzelców w wyniku BRATOBÓJCZEJ STRZELANINY zginęło 15 osób a 51 zostało rannych,, (...ale sobie chłopaki postrzelali co ??!)

2/ ,,W innym rejonie, w pobliżu miast Krasne i Mołodeczno doszło do wymiany ognia w nocy z 18 na 19 września między pododdziałami 64 dywizji strzeleckiej i 16 korpusu strzeleckiego.
PANIKA I BEZWŁADNA STRZELANINA TRWAŁY 3 GODZINY, zginęło 9 żołnierzy i oficerów, ok.20 osób zostało rannych,, ( ...ciekawa wojenka ??!)

3/ TERAZ TO DOPIERO HISTORIA : (cytat); ,, 20 września o 1.15 krasnoarmiejec 21 konnej armii WE ŚNIE ZACZĄŁ WZYWAĆ POMOCY.
Jeden z żołnierzy usłyszawszy KRZYK i wystrzał ODPALIŁ RAKIETĘ ALARMOWĄ, po czym w pododdziale wybuchła BEZWŁADNA STRZELANINA, w rezultacie której został zabity dowódca mł.lejtnant  Michałczenko (...) ZAMIERZAJĄCY ZAPROWADZIĆ PORZĄDEK POLITRUK 3 BATALIONU  359 PUŁKU STRZELECKIEGO ŁOTKOW - ZOSTAŁ WZIĘTY ZA POLAKA I PRZYKŁADNIE ZASTRZELONY (...)
W TĘ SAMĄ NOC PRZY SPRAWDZANIU WART OFICER KOMPANIJNY DUWANIN ZABIŁ DWOMA STRZAŁAMI WARTOWNIKA, KTÓRY W CIEMNOŚCI SCHWYCIŁ GO ZA RĘKĘ,,

4/ ,, 19 września 1939 w 96 pułku strzeleckim WYBUCHŁA PANIKA z nieznanych powodów, OTWARTO OGIEŃ, w rezultacie zginęło 13 osób i 7 zostało rannych; w nocy z 20 na 21 września miedzy czołowymi oddziałami 148 pułku kawaleryjskiego 34 dywizji kawaleryjskiej i 5 czołgami 42 pułku czołgowego doszło także do wymiany ognia - zginęło kilka osób,,

5/ A oto autentyczna historia z przedmieść Równego gdzie znajdowała się ochrona sztabu 15 Korpusu Strzeleckiego, która SPANIKOWAŁA i :
(cyt),, Wystarczył jeden prowokacyjny wystrzał I WSZYSCY ŻOŁNIERZE ZACZĘLI STRZELAĆ GDZIE POPADNIE (...)
Zabito adiutanta dowódcy armii kapitana tow.Bieriezowskiego i jednego żołnierza, zraniono czterech,jednego z nich ciężko,,

6/ O tym,że STRACH MA WIELKIE OCZY LUB NIEJEDNO IMIĘ świadczy kolejna ,,wpadka,, sovieckiej armii atakującej od 17 września 1939 roku wschodnie granice Rzeczpospolitej tj :
,, 9 października 1939r. o godz.22 krasnoarmiejec Kapran rozmawiał z dziewczyną I W TYM MOMENCIE PODSZEDŁ DOWÓDCA oddziału
Tjumasziew I KRZYKNĄŁ ,,RĘCE DO GÓRY,,.
Było bardzo ciemno . Kapral wystraszony pomyślał,że to napad bandy i DWOMA STRZAŁAMI ZASTRZELIŁ TJUMASZIEWA,,

7/ A teraz kolej na hit wojny : ,,Żołnierz 708 pułku strzelców Kantonistrow W CZASIE STRZELANINY UCIEKŁ DO LASU.
ZOSTAŁ ZATRZYMANY PRZEZ ODDZIAŁ KRASNOARMIEJCÓW ALE WZIĄŁ GO ZA BANDĘ - A DOWÓDCĘ ZA POLSKIEGO OFICERA i zwrócił się do tego ostatniego z prośbą; .....,,PANIE OFICERZE PROSZĘ MNIE NIE ROZSTRZELIWAĆ, BĘDĘ PANU WIERNIE SŁUŻYĆ.
UCIEKŁEM Z ARMII CZERWONEJ, WŁADZA RADZIECKA NIC MI NIE DAŁA I BRONIĆ JEJ NIE BĘDĘ ,,

8/ Soviecki żołnierz Mironow w okolicach miasta powiatowego Postawy ZABIŁ I OGRABIŁ Z ROWERU zwykłego chłopa!!!
ZOSTAŁ SKAZANY NA KARĘ ŚMIERCI gdyż (cytat UZASADNIENIA WYROKU - rozkaz nr 005 z 05 października 1939 roku dowódcy 3 armii Kuzniecowa!!!) ,, Zabity i ograbiony przez Mironowa okazał się obywatel ŻUK P.N. pochodzący z biednej, chłopskiej rodziny .....Z RADOŚCIĄ WITAJĄCY WKRACZAJĄCĄ ARMIĘ CZERWONĄ,,  !!!!

9/ ...gdyby tak dalej podawać FAKTY a soviecka armia miała dojść do linii Wisły TO JAK WIDAĆ z przytoczonych przykładów  BEZ INGERENCJI WOJSKA POLSKIEGO - jej stan osobowy  byłby ,,szczuplejszy,, o kilka tysięcy przewrażliwionych na ZWIDY żołnierzy !!!

Maniery sovieckiego wojska były dla Polaków NOWOŚCIĄ !
Miejsca stacjonowania tych ,,wojsk,, były strasznie zanieczyszczone odchodami i zaśmiecone... ale ,,BOJCY,, lubili wdawać się w ,,przyjacielskie,, pogawędki z napotkanymi osobami!
OPOWIADALI NIEPRAWDOPODOBNE GŁUPOTY a jak to Polacy ...lubowali się w ich ,,podpuszczaniu,, !!! :)

JEDNĄ Z LEPSZYCH ROZRYWEK OKUPACJI SOVIECKIEJ STAŁO SIĘ OD TAMTEJ PORY ...WYŚMIEWANIE SOVIETÓW !!!
Dla przykładu :

NIEWINNE PYTANIE POLAKA : (cyt),, Jest li u was apielsiny ??!,, ( tj; CZY SĄ U WAS POMARAŃCZE ??!)
GŁUPAWY POLITRUK ODPOWIADAŁ ZAWSZE  ; (cyt),, Da u nas mnoga zawodow wyrabatywajuszczych apielsiny,, ( TAK,MAMY WIELE FABRYK PRODUKUJĄCYCH POMARAŃCZE,,
Aby wywoływać jeszcze większe wybuchy śmiechu POLACY ZAMIAST SŁOWA POMARAŃCZE WSTAWIALI W TO PYTANIE SŁOWO KOPENHAGA (stolica Danii)...
ODPOWIEDŹ BYŁA ZAWSZE TAKA SAMA ...ale za to łez ze śmiechu 1000 razy więcej !!!!!!!!!!!!!!  :)

Możecie się TAKŻE TERAZ POŚMIAĆ ,ale ...wcale do rzadkości nie należał widok sovieckiego żołnierza z PRZYTOCZONYM DO PASKA ZEGARKIEM -BUDZIKIEM lub też gdy przy pierwszych przymrozkach w Polsce 1939 roku zakładali oni na uszy..... DAMSKIE BIUSTONOSZE nie mając zielonego pojęcia do czego one służą !!!

Podobnie zachowywały się Rosjanki, które można było zobaczyć NA ULICACH UBRANE W HALKI LUB KOSZULE NOCNE...sądząc,że dodają im one powabności i szyku !!!! (sic !!!!!!!!!!!!!!!!)

I tym oto sovieckim sposobem ZACZĘŁY SIĘ POJAWIAĆ ,,CUDA,, ...

Oto organ białostockiego obkomu ( OBWODOWY KOMITET PARTII) informuje o CUDZIE w Grajewie...
Nie ma lepszego porównania...!!!!!!!!!!!!!
 BRYGADA TRAKTOROWA TOWARZYSZA ŁUSZNIKOWA Z GRAJEWSKIEJ MTS ( stacja maszynowo-traktorowa) MAJĄC DO DYSPOZYCJI AREAŁ 900 HEKTARÓW, ZAORAŁA 1200 HEKTARÓW....
Styl przekroczenia planu zaiste imponujący PRAWDA ???!
No i potem w ten sam deseń pracowano w PRL...

Lwowska gazeta ,,Czerwony Sztandar,,  w dniu 11 lutego 1940 roku AKURAT W TRAKCIE WYWOŻENIA POLAKÓW NA SYBERIĘ PRZY 40 STOPNIOWYM MROZIE POLSKICH ,,OSADNIKÓW,, doniosła,że ....(cyt) ,,silne mrozy zdezorganizowały gospodarkę Norwegii,, ale nie ZSRR !!!

I tak oto 74 lata temu 17 września 1939 roku sovieckie ,,wojsko, na boso, w łapciach albo w śmierdzących dziegciem butach - z bronią na sznurkach, w cywilnych łachach  W ZNACZNEJ WIĘKSZOŚCI NIE ATAKOWANE PRZEZ WOJSKO POLSKIE NA ROZKAZ DURNEGO DOWÓDZTWA Z WODZEM NACZELNYM Rydzem-Śmigłym, który zachował się jak PODŁY TCHÓRZ I ZDRAJCA POLSKI ...wkraczało jako,,WYZWOLEŃCY,, ciemiężonych przez polskich kapitalistów i obszarników  ludów !!!

Zdobywanie terenów Rzeczpospolitej poszło sovietom dużo łatwiej niż Niemcom od zachodu ze względu na brak KOGOKOLWIEK W PAŃSTWIE
POLSKIM we wrześniu 1939 roku ...KTO KOMPETENCYJNIE MÓGŁBY POKIEROWAĆ OBRONĄ, RUCHAMI WOJSK,TAKTYKĄ...itp!

Najważniejsze osoby w Państwie w tym także Prezydent RP...UCIEKAŁY ZA GRANICĘ pozostawiając CAŁY NARÓD NA PASTWĘ LOSU I NIEMIECKO-SOVIECKICH OPRAWCÓW !!! 

Tym bardziej JAKO NARÓD POLSKI JESTEŚMY WINNI PAMIĘCI I SZACUNKU DLA TYCH BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU, KTÓRZY W TAKIEJ SYTUACJI I OKOLICZNOŚCIACH  ODDALI ZA OJCZYZNĘ SWOJE ŻYCIE,SKAZUJĄC NA PONIEWIERKĘ, WYGNANIE LUB ŚMIERĆ POTEM SWOICH BLISKICH !!!!!!!!!

PRAWDZIWY POLAK PATRIOTA NIGDY O NICH NIE ZAPOMINA....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czy znacie  W SWOJEJ OKOLICY miejsca pamięci narodowej ????????!

DZIŚ JEST WŁAŚNIE CZAS NA TO ABY ZAPALIĆ W TAKICH MIEJSCACH ZNICZ PAMIĘCI, PÓJŚĆ Z RODZINĄ, NAJMŁODSZYM POKOLENIEM POLAKÓW I OPOWIEDZIEĆ IM PRAWDĘ HISTORYCZNĄ CHOCIAŻBY TYLKO TYCH OSTATNICH DEKAD....Piszę jak jest... a czasami jak było NAPRAWDĘ !!!


Krzysztof Kowalczyk