sobota, 28 września 2013

,,MILCZENIE OWIEC,,...

,,MILCZENIE OWIEC,, ...

28 września 2013 roku


Poniżej publikuję mój ostatni list do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych , który niestety nie odpowiedział mi na jak widzę  TRUDNE aczkolwiek bardzo czytelne, w języku polskim  pytania dotyczące generalnie leśnych tematów !
Ostatnio NIE JA ale ci których pytam MAJĄ PROBLEMY z udzieleniem mi odpowiedzi w kwestiach, które mnie interesują a dowodzące ...JAK BARDZO ,,KULAWE ,,SĄ LASY PAŃSTWOWE W NASZEJ POLSCE OD 2008 ROKU !!!

Poniższa korespondencja i załączniki dowodzą w 100%  o ...NIEKOMPETENCJI URZĘDNIKÓW NAWET W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!
Zastanawiam się ILE RAZY MOŻNA ZWRACAĆ PODWŁADNEMU UWAGĘ,ŻE NIE ODPISAŁ NA PISMO,SKARGĘ DWA MIESIĄCE...A MOŻE MA LEGITYMACJĘ LUB PROTEKCJĘ ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ,, i przy tym ,,MILCZENIU OWIEC,, zawsze jakiś baran się znajdzie ??!


Sławno,dnia 19 września 2013 roku

Pan ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3
W N I O S E K

Na podstawie art. 221  oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego , którego przedmiotem są w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności - A WIĘC SPRAW DOTYCZĄCYCH OCHRONY INTERESU PUBLICZNEGO składam wniosek o :

1/ udzielenie mi jasnych odpowiedzi na moje TE SAME PYTANIA od nr  1 do nr 11 jakie skierowałem do Dyrektora Generalnego LP z dnia 26 sierpnia 2013 roku;

2/ podania czytelnych podstaw prawnych, na mocy których DGLP opiera swe przekonanie o właściwości odpowiedzi - w rozbiciu  na wszystkie powyższe pytania jakie skierowałem dnia 26 sierpnia 2013 roku do Pana Dyrektora .


UZASADNIENIE


W dniu 17 września 2013 roku otrzymałem pismo DGLP w Warszawie z dnia 13 września 2013 roku ( znak sprawy : GI-051-061-(4)/13), w którym Pan Dyrektor Generalny ODMÓWIŁ MI UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr od 1 do 6 oraz 10 i 11 z mego wniosku jaki wpłynął do Warszawy dnia 04 września b.r.

Uznano,iż jakoby moje wnioskowane informacje NIE STANOWIĄ INFORMACJI PUBLICZNEJ - stąd też tym razem niniejszym wnioskiem wnoszę ponownie o ich podanie ale tym razem  na podstawie art.221 oraz 241 k.p.a.


UWAŻAM W WIELU SPRAWACH,ŻE DZIAŁALNOŚĆ KILKU URZĘDNIKÓW DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH OD PARU JUŻ LAT NARUSZA OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE PRAWO - W TYM KONSTYTUCJĘ RP CZY USTAWY JAK CHOCIAŻBY  NA PRZYKŁAD KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO !!! 

Stąd też właśnie moje 11 pytań do Pana Dyrektora Generalnego LP - na które według mojej oceny UNIKA SIĘ UDZIELENIA MI ODPOWIEDZI  a medialnie zaś podkreśla ... jakoby o TRANSPARENTNOŚCI w tej jednostce Skarbu Państwa !!!

Lasy Państwowe NIE MOGĄ ZMUSZAĆ LEŚNIKÓW DO CZYNIENIA TEGO, CZEGO PRAWO IM NIE NAKAZUJE...MUSZĄ SZANOWAĆ WOLNOŚĆ I OCHRONĘ TAJEMNICY KOMUNIKOWANIA SIĘ...NIE MOGĄ NIGDY GROMADZIĆ,POZYSKIWAĆ I UDOSTĘPNIAĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI O SWYCH PRACOWNIKACH NIŻ TE NIEZBĘDNE W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWA...
MUSZĄ USZANOWAĆ KONSTYTUCYJNĄ WOLNOŚĆ WYRAŻANIA SWYCH POGLĄDÓW ORAZ POZYSKIWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI PRZEZ LEŚNIKÓW W INTERNECIE...NIE MOGĄ POD JAKIMKOLWIEK POZOREM JAK OBECNIE PROWADZIĆ KONTROLĘ,CENZURĘ TEGO ŚRODKA MASOWEGO PRZEKAZU !!!!!!!!!

To są właśnie moje pytania do DGLP na które nadal oczekuję odpowiedzi ...


Szanowny Panie Dyrektorze!

Już ponad 2 miesiące oczekuję z DGLP bez jakichkolwiek wieści Z NARUSZENIEM KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
na odpowiedź w sprawie mojej pewnej SKARGI a z informacji jakie zebrałem wiem,że oprócz słów ,,PRZEPRASZAM ZA ZWŁOKĘ,, jakie przez nieudacznictwo urzędników DGLP jest Pan zmuszony nie tylko mi podpisywać - dodatkowo stosuje się także tłumaczenie tego żałosnego  stanu rzeczy słowami ,,NIEPOROZUMIENIA KOMPETENCYJNEGO,, jakie panuje Z TEGO CO WIDAĆ A CO PAN MI POTWIERDZA  w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP !!!

Uważam także,że inne słowa jak np;(cyt) ,, PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA PROCESOWANIE SPRAWY ZOSTAŁ PRZEZE MNIE UPOMNIANY,, także nie załatwiają problemu ...BRAKU KOMPETENCJI  W DGLP !!!

Wiem również,że TEGO TYPU ZDANIA  otrzymują także inne osoby (leśnicy) z Polski a jako dowód na moje twierdzenie - uprzejmie proszę ,,zerknąć,, w chwili wolnego czasu  na  www.pigipedia.blogspot.com.... (załączniki).

Tego typu ,,nieporozumienia kompetencyjne,, i inne nieudacznictwo urzędników LP od 2008 roku ubrane nawet w najpiękniejsze określenia,słowa czy porównania - bardzo chętnie UPUBLICZNIAM, aby Leśnej Braci i naszemu społeczeństwu uzmysłowić ...JAK JEST NAPRAWDĘ ,,WSPANIALE,, W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  OBECNYCH LAT !!!


Darz Bór !Krzysztof Kowalczyk