środa, 9 grudnia 2015

KTO PYTA ...NIE BŁĄDZI !!!


Sławno, dnia 09 grudnia 2015 roku

,,CHODZIŁ WILK RAZY KILKA ...AŻ PONIEŚLI I WILKA"Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 Warszawa


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku/Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:


1/ KTO ponosi odpowiedzialność materialną, i wszelkie PRZYSZŁE zobowiązania finansowe w kole łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego na terenie Polski – w sytuacji , gdy Zarząd koła doprowadził swymi ,,dziwnymi” działaniami i postępowaniem do zajęcia przez komornika sądowego kont bankowych koła łowieckiego, oraz majątku koła w poczet zabezpieczenia przyszłych należności sądowych?!
Czy są to wszyscy członkowie koła łowieckiego SOLIDARNIE ?!


2/ Z jakich przepisów AKTUALNEGO PRAWA obowiązującego w PZŁ wynikają kwestie o które pytam powyżej?!

3/ Czy zgodnie z prawem koło łowieckie może ogłosić swą upadłość ?!

4/ Co staje się z kwestią dalszej dzierżawy obwodów łowieckich koła, które ewentualnie upadło , a szczególnie nie jest w stanie na bieżąco regulować swych należności wobec podmiotów zewnętrznych i na jakich zasadach (przepisach) następuje ZGODNIE Z PRAWEM – jakiekolwiek DALSZE gospodarowanie łowieckie w tego typu sytuacjach?!

5/ Ponieważ jednym z najważniejszych wymogów podpisania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego - jest wypłata bieżących szkód łowieckich rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną , czy brak płynności finansowej koła łowieckiego w sytuacjach o jakich opisuję powyżej (upadłość, bardzo poważne kłopoty finansowe) = STAJE SIĘ PODSTAWĄ O WYPOWIEDZENIU TAKIEJ UMOWY W TRYBIE PILNYM?!

6/ Czy organy PZŁ mają prawo żądać na zasadach ,,dobrowolności” wypełniania ankiet przez członków PZŁ z podaniem bardzo szczegółowych danych osobowych myśliwych – z zastrzeżeniem, iż dane te będą ,,przetwarzane” zgodnie ze Statutem PZŁ?!
Jakie artykuły Statutu PZŁ regulują tego typu postępowanie?!

Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Nie jednemu od tego typu PROBLEMÓW NA WŁASNE ŻYCZENIE mogą wyrosnąć ponownie włosy na głowie niebawem...