środa, 8 stycznia 2014

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU...CZY DZIŚ MOŻNA TAM WDEPNĄĆ NA MINĘ ??!Sławno,dnia 08 stycznia 2014 roku
PAN SŁAWOMIR CICHOŃ
DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU
78 - 400 SZCZECINEK
UL.MICKIEWICZA Nr 2WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Na podstawie art.2 ust.1  Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112 poz.1198 ze zmianami) zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o udostępnienie mi informacji, o które poniżej proszę.


Powyższy wniosek kieruję wyłącznie w  związku z informacjami docierającymi do mnie, a dotyczącymi NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZANIA PRAWA w związku z rozminowywaniem terenów należących obecnie do Lasów Państwowych, które przy wykorzystaniu funduszy własnych oraz Unii Europejskiej - dokonują aktualnie akcji rozminowywania lasów w całej Polsce.

To wyjątkowo niebezpieczne przedsięwzięcie jest realizowane w naszej Ojczyźnie w ramach projektu II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą ,,Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, po poligonowych i powojskowych, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,,

Właśnie w związku z tym uprzejmie proszę o następujące informacje:

1/ Tereny których nadleśnictw podległych RDLP Szczecinek były lub są nadal od lat 2009-2014 objęte pracami związanymi z ich rozminowywaniem?

2/ Jakie to leśnictwa ?! Proszę o podanie oddziałów leśnych i ich powierzchni.

3/ W jaki sposób Lasy Państwowe powiadamiały lokalną ludność o grożącym im niebezpieczeństwie wejścia na tego typu zaminowane dotąd  tereny np; podczas grzybobrania, spacerów po lesie itp. ??!

4/ Od kiedy (proszę o podanie daty) trwały w tych lasach PRAKTYCZNE PRACE ROZMINOWUJĄCE LASY i czy zostały one już zakończone, czy też trwają nadal ??!

5/ Kto personalnie (proszę o podanie funkcji oraz imienia i nazwiska) odpowiadał z ramienia LP za te prace?!

6/ W jaki sposób było zabezpieczone społeczeństwo w trakcie wywozu tych niebezpiecznych materiałów wybuchowych ??!

7/ Gdzie i przez kogo  były wywożone owe groźne materiały i w jaki sposób unieszkodliwiane ??!

8/ Czy w trakcie całego tego rozminowywania terenów LP jak dotąd były jakieś wypadki związane ze śmiercią lub kalectwem przypadkowych ludzi, lub osób bezpośrednio biorących  udział w tych pracach minerskich ??!

9/ Proszę o podanie ilości wykrytych materiałów wybuchowych, ich rodzaju oraz szacunkowej masy w rozbiciu na nadleśnictwa, w których owe prace były lub też są nadal prowadzone, oraz lata o które pytam.

10/ Czy z ramienia Lasów Państwowych był wyznaczony jakikolwiek przedstawiciel, który OBOWIĄZKOWO miał za zadanie uczestniczyć przy tych czynnościach saperskich z zachowaniem środków ostrożności oczywiście a jeśli nie to dlaczego ??!

11/ Co jest Panu dyrektorowi jak dotąd wiadome na temat znalezienia przez saperów za pomocą wykrywacza metalu na głębokości około 2 metrów metalowej trumny ze szczątkami ludzkimi ułożonymi na trocinach, oraz starych niemieckich gazet pisanych gotykiem - w odległości około 80 metrów od starego cmentarza wojennego, przy drodze Krągi - Borne Sulinowo ??!
CZY TO TEŻ JEST TEREN LASÓW PAŃSTWOWYCH ???!

12/ W jaki sposób były prowadzone czynności przez RDLP Szczecinek mające za zadanie wyłonienie firmy która te niebezpieczne prace miała wykonywać ??!

13/ Jakimi względami i wymogami  przy tym się kierowały Lasy Państwowe ??!

14/ Jaki jest koszt RDLP Szczecinek w owych pracach minerskich ( proszę o dane w rozbiciu na lata 2009-2014)??!

15/ Kiedy był organizowany pierwszy oraz kolejne przetargi na wykonawstwo związane z rozminowywaniem lasów RDLP Szczecinek ??!

16/ Proszę o podanie WSZYSTKICH PODMIOTÓW  jakie zgłosiły swój akces uczestnictwa w trakcie WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z ROZMINOWANIEM LASÓW RDLP SZCZECINEK ( proszę o ich dane adresowe).

17/ Jakie oferty i DLACZEGO zostały przez RDLP Szczecinek odrzucone ??!

18/ W JAKI SPOSÓB, KTO I POD CZYIM NADZOREM ZE STRONY LASÓW PAŃSTWOWYCH (proszę o dane personalne) DOKONUJE ODBIORU JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC ROZMINOWYWANIA I JAKIE SĄ GWARANCJE (proszę o szczegóły!!!),ZE DANY TEREN LEŚNY ZOSTAŁ NAPRAWDĘ W 100% ROZMINOWANY ??!

19/ Czy były dotąd jakiekolwiek sytuacje ,,REKLAMACJI,, owych prac ze strony PGL ,,Lasy Państwowe,, a jeśli tak to proszę o informacje o każdej z nich ??!

20/ CO SIĘ STANIE PANIE DYREKTORZE JEŚLI PRZYKŁADOWO PO ZAKOŃCZENIU TYCH PRAC MINERSKICH - NA SWÓJ KOSZT ZATRUDNIĘ PROFESJONALNĄ OSOBĘ, KTÓRA ZNAJDZIE NIE JEDNĄ A KILKA DLA PRZYKŁADU MIN CZY BOMB Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ W NADLEŚNICTWIE CZARNOBÓR LUB BORNE SULINOWO / RDLP SZCZECINEK/ ...DOKŁADNIE W TERENIE, KTÓRY MI PAN DYREKTOR W ODPOWIEDZI NA MÓJ POWYŻSZY WNIOSEK WSKAŻE ???!
KTO BĘDZIE PERSONALNIE I KARNIE  ZA TO W LASACH PAŃSTWOWYCH ODPOWIADAŁ ???!

21/ JUŻ DZIŚ ( 08 stycznia 2014 roku !!!) PYTAM PANA DYREKTORA RDLP SZCZECINEK ...KOMU I GDZIE ZGŁOSIĆ FAKT UJAWNIENIA PRZEZE MNIE OSOBIŚCIE, NA PODSTAWIE INFORMACJI JAKIE JUŻ DO MNIE DOCIERAJĄ - WSZELKICH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH JAKIE ZOSTANĄ UJAWNIONE ...ALE JUŻ PO OFICJALNYM ZAKOŃCZENIU ,,KAMPANII ,, ROZMINOWYWANIA LASÓW RDLP SZCZECINEK ZA KTÓRE PAN OSOBIŚCIE I PERSONALNIE ODPOWIADA ???!

22/ CZY PRAWDĄ JEST IŻ ZA BAŁAGAN I BRAK NADZORU NAD ROZMINOWYWANIEM LASÓW ZOSTAŁ PRZEZ PANA ZWOLNIONY ZE STANOWISKA (...A POTEM OGŁOSZONO KONKURS ! ) - NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BORNE SULINOWO ??!

23/ Czy były jakiekolwiek sytuacje związane z tymi pracami, o których powinny wiedzieć na podstawie art.304 par.2 kpk organy ścigania ??!

24/ Czy znane są Panu dyrektorowi RDLP Szczecinek sytuacje związane z rozminowywaniem tutejszych lasów, a będące juz w kręgu zainteresowania polskich organów ścigania ze względu na nadużycia lub nieprawidłowości ??!

25/ Jakie i kiedy zostały dokonane kontrole ze strony DGLP w Warszawie lub  RDLP Szczecinek w sprawach realizacji prac rozminowywania LP na Pomorzu i kto je zlecał oraz w jakim celu ??!

26/ Proszę o przesłanie mi kopii wszystkich protokołów z przeprowadzonych kontroli na temat realizacji rozminowywania lasów RDLP Szczecinek za okres lat 2009 - 2014.


Z góry dziękuję za BARDZO WNIKLIWE ODPOWIEDZI na moje zapytania w tym wniosku.


Krzysztof Kowalczyk