piątek, 17 stycznia 2014

NASZA OJCZYZNA POLSKA...KRAJ BEZPRAWIA !!!!!!!

Sławno,dnia 17 stycznia 2014 roku


PAN ANDRZEJ SEREMET

PROKURATOR GENERALNY
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
02 - 528 WARSZAWA
UL. RAKOWIECKA Nr 26/30
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Na podstawie art.2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U.112 ,poz.1198 ze zmianami) zwracam się osobiście DO PANA PROKURATORA GENERALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jako składający wcześniej OFICJALNE  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE,, - o udostępnienie mi informacji w następującym zakresie:


1/ UPRZEJMIE PROSZĘ O PRZESŁANIE NA MÓJ ADRES KORESPONDENCYJNY KOPII TREŚCI WYSTĄPIENIA JAKIE W DNIU 10 GRUDNIA 2013 ROKU SKIEROWAŁ PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA OCHOTA DO MINISTRA ŚRODOWISKA - PO MOIM OFICJALNYM ZAWIADOMIENIU PISMEM Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROKURATORA GENERALNEGO W POLSCE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW W LASACH PAŃSTWOWYCH (pełen tekst poniżej) .

Według moich informacji jest to pismo z sygnaturą akt sprawy : 1 Ds/836/13 z grudnia 2013 roku!

2/ UPRZEJMIE PROSZĘ O PRZESŁANIE MI RÓWNIEŻ KOPII TREŚCI EWENTUALNEJ KORESPONDENCJI /ODPOWIEDZI NA WYSTĄPIENIE PROKURATORA/-  JAKĄ MOIM ZDANIEM POWINIEN WYSŁAĆ W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH ORGANOM ŚCIGANIA MINISTER ŚRODOWISKA - W TEJ SAMEJ SPRAWIE.

3/ UDZIELENIE MI ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAWARTE W PONIŻSZYM TEKŚCIE UZASADNIENIA MOJEGO WNIOSKU.


Niniejszym na wstępie -  przesyłam Panu Prokuratorowi Generalnemu w Polsce treść mego ówczesnego zawiadomienia w tej sprawie :
Sławno,dnia 07 października 2013 rokuPROKURATOR GENERALNY
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
02 - 528 WARSZAWA
UL. RAKOWIECKA Nr 26/30
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA SZEREGU PRZESTĘPSTW

przez ścisłe kierownictwo Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie od 2008 roku !UZASADNIENIE .

Na podstawie art.304 kpa składam jako leśnik i obywatel Rzeczpospolitej Polskiej na ręce Pana PROKURATORA GENERALNEGO poniższe zawiadomienie dotyczące min. przestępstw określonych w następujących artykułach kodeksu karnego :

1/ art.228 kk /SPRZEDAJNOŚĆ/ - przyjmowanie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej;

2/ art.231 kk / NADUŻYCIE FUNKCJI/ - działanie na szkodę interesu publicznego poprzez niedopełnienie obowiązków służbowych oraz przekroczenia uprawnień;

Sprawa dotyczy ,,zainwestowania,, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE kwoty 106,3 mln złotych w 26 podmiotach (spółkach), z których SKARB PAŃSTWA POLSKIEGO osiągnął ,,zysk,, (przychód) np: w roku 2009 w wysokości ,,aż,, 4,0 tysiące złotych ( słownie: cztery tysiące złotych!!!) a w kolejnym roku  powyższe ponad 100 mln zł dały ,,zysk,, w wysokości ,,aż,, 17,5 tysiąca złotych (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ABY BYŁO ,,CIEKAWIEJ,, zawiadamiam Pana Prokuratora Generalnego RP,że aktualnie już znaczna część tychże spółek,gdzie TAK ZWANI LEŚNI ,,PROFESJONALIŚCI,, Z DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ,,utopili,, te miliony złotych jest...W UPADŁOŚCI LUB LIKWIDACJI !!!

Pozostaję w nadziei,że służby kryminalne a podległe Panu Prokuratorowi Generalnemu BEZ PROBLEMU wyjaśnią pewien bardzo ciekawy ,,szczegół,, w niniejszym według mej oceny PRZEKRĘCIE a polegający na WYJĄTKOWO ZASTANAWIAJĄCEJ ,,PRAWIDŁOWOŚCI,, jaka od 2008 roku była i jest nadal tolerowana przez DGLP !!!

Otóż proszę przy uwzględnianiu moich zarzutów dotyczących chociażby jak to na wstępie podałem SPRZEDAJNOŚCI oraz NADUŻYCIA FUNKCJI w Dyrekcji Generalnej LP - o wyjaśnienie DLACZEGO DYREKTOR GENERALNY LP niejaki Marian Pigan oprócz swej wyjątkowo dużej pensji na tym stanowisku ...OTRZYMYWAŁ OD JEDNEJ ZE SPÓŁEK KWOTĘ PONAD 120 TYSIĘCY ZŁOTYCH (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych!) ROCZNIE w kuriozalnej sytuacji, gdy ,,jego,,firma tj: LASY PAŃSTWOWE którymi kierował do 2012 roku otrzymywała ROCZNY ,,ZYSK,, Z ZAINWESTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA AŻ 106,3 MILIONÓW ZŁOTYCH chociażby jak w roku 2009 w wysokości .................. NĘDZNYCH 4 TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podobnie dotyczy to ówczesnego naczelnika DGLP a obecnego zastępcy dyrektora RDLP Wrocław niejakiego Jerzego Łokietko, który może się posługiwać także  innymi danymi osobowymi tj; ANDRZEJ KOWALSKI Z POZNANIA, co osobiście potwierdził we wrześniu 2013 roku podczas rejestrowanej rozprawy sądowej we Wrocławiu (!!!!)
Proszę sprawdzić czy Jerzy Łokietko vel ANDRZEJ KOWALSKI Z POZNANIA otrzymuje jak dotąd  nadal Z INNEJ SPÓŁKI związanej z owymi ,,zainwestowanymi,, milionami złotych przez Skarb Państwa Lasy Państwowe - kwoty po 60 tysięcy złotych ROCZNIE !!!

Nadmieniam,że zadałem W TEJ KONKRETNEJ SPRAWIE wiele pytań obecnemu kierownictwu Lasów Państwowych tj;dyrektorowi Adamowi WASIAK oraz jego z-cy Janowi SZRAMKA jednakże jak się domyślam CELOWO NIE UDZIELONO MI ODPOWIEDZI A NA WIELE Z NICH POKRĘTNIE SIĘ TŁUMACZĄC !!!

I tu pragnę podkreślić,że  Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP pismem GI-0600-1-8/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku odpowiedział mi na pytanie dotyczące pracowników LP w tych spółkach iż (cytat),, Przyznanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach,jest w gestii wspólników lub organów uprawnionych do ustalania wynagrodzenia w danej spółce.
UZYSKANE Z TEGO TYTUŁU ŚRODKI STANOWIĄ PRZYCHÓD OSÓB PEŁNIĄCYCH TE FUNKCJE,POZOSTAJĄCY DO ICH WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI ,,  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tym oto ,,KRĘTACKIM SPOSOBEM,, zaledwie tylko  dwaj podani powyżej ,,specjaliści,, LP tj: Pigan i Łokietko-Kowalski W CIĄGU TYLKO JEDNEGO ROKU OTRZYMYWALI KWOTY ŁĄCZNIE OKOŁO 180 TYSIĘCY ZŁOTYCH...w sytuacji gdy Lasy Państwowe( ...Pigan był ich POlitycznym szefem!!!!) otrzymywały jedynie NĘDZNE 4 tysiące złotych po ,,zainwestowaniu,, aż 106,3 mln złotych w 26 spółkach !!!!

TAKICH ,,SPECJALISTÓW,, W SPÓŁKACH JEST W PGL LP DUŻO WIĘCEJ... i co bardzo mnie dziwi oraz zastanawia...WSZYSTKIM TO ODPOWIADA, WINNYCH NIE MA...A DREWNA Z PAŃSTWOWYCH LASÓW PRZECIEŻ ZAWSZE JAKBY CO  MOŻNA DOCIĄĆ !!!!!!

Dlaczego NIKT ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH W DGLP ...nie powiadomił o tym stosowne organy na podstawie art.304 par.2 kpk Panie Prokuratorze ???????????!

Oto wykaz podmiotów w których PGL LP ,,utopiły,, 106,3 mln złotych :

1/ Leśny Zakład Usługowy LASBUD sp. z o.o. Białystok

2/ OPOLAS Sp. z o.o. Opole ( W UPADŁOŚCI !!!)

3/ DREWNEX SA Kraków ( W LIKWIDACJI !!!)

4/ Inwest STAR SA Starachowice ( W LIKWIDACJI !!!)

5/ Zakład Budowlano - Drogowy BIESZCZADY Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne

6/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DREWEX Sp. z o.o. Biała Podlaska

7/ WSCHÓD SA Terespol

8/ DREWNOLAS Sp. z o.o. ( W LIKWIDACJI !!!)

9/ Przedsiębiorstwo Transportu,Spedycji,Produkcji i Handlu TRANSPED-LAS Sp.z o.o.Olsztynek

10/ PPHU ,,GRANDEL,, Sp. z o.o. Piła

11/ Przedsiębiorstwo Budowy Domów KO-BUD  Sp. z o.o. Konin

12/POLWOOD JOINT VENTURE Sp.z o.o. Kawcze ( W LIKWIDACJI !!!)

13/ SWEPOL Sp.z o.o. Słupsk

14/ Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego TRANSLAS Sp. z o.o. Toruń

15/ Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe prod.Leśnictwa  PINUS Sp. z o.o. Radom ( W LIKWIDACJI !!!)

16/ PAGED SA  Warszawa

17/ BRE BANK SA Warszawa

18/ BOŚ SA  Warszawa

19/ Fabryka Podłóg BIADKI  Sp.z o.o. Biadki

20/ DRETAR Sp.z o.o.  ( W LIKWIDACJI !!!)

21/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  KAMBIUM Sp. z o.o.  ( W LIKWIDACJI !!!)

22/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wydawnicze  RONDO-GRAF  Sp. z o.o. Warszawa ( W LIKWIDACJI !!!)

23/ Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Międzyrzec

24/ WITAR Składy Drzewne Sp. z o.o. Poznań ( W LIKWIDACJI !!!)

25/ Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego  KARO SA Siedlce ( W LIKWIDACJI !!!)

26/ MOND PACKAGING PAPER Świecie SA  Świecie.

Uważam,że szczególnie okres lat 2008- 2012 powinien zostać wzięty ,,pod prokuratorską lupę,,  W TEJ KWESTII  gdyż dowodzi on temu,że grupa związkowych kolesi W LASACH PAŃSTWOWYCH z Marianem Piganem na czele  doskonale się ,,BAWIŁA,, KOSZTEM SKARBU PAŃSTWA...NIE ZAPOMINAJĄC OCZYWIŚCIE O JAK NAJSZYBSZYM I NAJWIĘKSZYM GRABIENIU W SWOJĄ PRYWATNĄ STRONĘ chociażby na powyżej wybiórczo podanych przykładach osobowych z DGLP !!!

BARDZO MNIE DZIWI I ZASTANAWIA PEWIEN FAKT: otóż, cztery razy w roku ( ...na koniec każdego kwartału!) DGLP w Warszawie zbiera od Regionalnych Dyrekcji LP  ,,raporty o spółkach,, W KTÓRYCH TAK OTO,,ZAINWESTOWANO,, 106,3 mln złotych !!!
Na bazie tych raportów w DGLP (...co każdy kwartał!) jest sporządzany RAPORT ZBIORCZY, który następnie jest wysyłany do ...Ministerstwa Skarbu !!!!!!!!
Ponadto RAZ W ROKU po zatwierdzeniu bilansów przez zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ich kopie są przesyłane z RDLP...do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CO JEST TYLKO ZWYKŁĄ URZĘDNICZĄ FORMALNOŚCIĄ - owe kopie tych bilansów spółek DGLP w Warszawie ma obowiązek przekazać do Ministerstwa Skarbu !

W TEJ SPRAWIE KLUCZOWYM ZAGADNIENIEM JEST FAKT, DLACZEGO W PEWNYM  OKRESIE CZASU ( 2008-2012) W DYREKCJI GENERALNEJ AŻ TAK PROSTACKO, NIEUDACZNIE A WRĘCZ KRETYŃSKO ,,ANALIZOWANO,, FAKTY JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄCE NA TO,ŻE NA ZAINWESTOWANYCH 106,3 MILIONACH ZŁOTYCH...ZARABIAŁ NIE SKARB PAŃSTWA A PARU CWANIAKÓW, KTÓRYM NIKT W TYCHŻE LASACH NIE MIAŁ ODWAGI POWIEDZIEĆ ,, O TY KRĘTACZU,, !!!!!!!!!!!!!!!

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP !!!

Niniejszym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw karnych Z TYMI FAKTAMI związanych zawiadamiam, iż pomimo moich pytań DGLP odmówiła mi ostatnio udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku tj:

1/ czy z-ca dyr.generalnego LP Jan Szramka ,,SKUTECZNIE ZARZĄDZA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE,,!!!

2/ czy w ogóle MOŻNA MÓWIĆ O GOSPODARNOŚCI W DGLP !!!

3/co uczynił z-ca dyr.generalnego LP Jan Szramka W TEJ SKANDALICZNEJ SPRAWIE !!!

4/ ...CZY KTOKOLWIEK ZAWIADAMIAŁ Z DGLP ORGANY ŚCIGANIA na temat takiej oto ,,gospodarności,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5/CZY TEGO TYPU ZACHOWANIE W DGLP (,,Polacy NIC SIĘ NIE STAŁO!!!,,) jest właściwym wykonywaniem obowiązków na stanowiskach kierowniczych w DGLP !!!

6/CZY DGLP MA ŚWIADOMOŚĆ POWSTAŁYCH STRAT W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH W UPADŁOŚCI LUB LIKWIDACJI !!!

7/ Nie podano mi WARTOŚCI PRZYCHODÓW w poszczególnych spółkach !!!

8/....KTO PERSONALNIE W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ODPOWIADA ZA DOPROWADZENIE SKARBU PAŃSTWA LP DO TAKICH NADUŻYĆ !!!!!!!!!

9/ CZY ZASŁANIANIE SIĘ ZE STRONY DGLP ,,TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA,, PRZY UDZIELANIU MI ODPOWIEDZI NA KONKRETNE PYTANIA Z TYM ZWIĄZANE JEST ...NADUŻYCIEM WŁADZY CZY TEZ POTWIERDZENIEM JEJ ,,WYSOKICH KWALIFIKACJI,, ZAWODOWYCH !!!

10/ ...JAKIE NALEŻY MIEĆ WYKSZTAŁCENIE I JAKIE SPEŁNIAĆ WYJĄTKOWE NORMY ETYCZNO-ZAWODOWE - ABY TAK PARTACKO ZARZĄDZAĆ LASAMI PAŃSTWOWYMI W POLSCE ?????!

Składając powyższe zawiadomienie w poczuciu mojego obowiązku wynikającego z treści art.304 kpk MAM OGROMNĄ NADZIEJĘ,że na te 10 punktów zostanie udzielona odpowiedź ale prokuratorom, którzy o ile dadzą radę - rozwiążą tą BARDZO CIEKAWĄ ZAGADKĘ pt; JAK DUŻO ZAROBIĆ PRYWATNIE W LASACH PAŃSTWOWYCH BĘDĄC BIERNY-MIERNY...ale WIERNY !!!

Osobiście wiem doskonale, że to NIC INNEGO JAK POSPOLITA  MIERNOTA DOPROWADZIŁA AKTUALNIE BUDŻET SKARBU PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ   do aż  takiej dziury budżetowej, ale w Państwowym Gospodarstwie Lasy Państwowe w przeciwieństwie do Ministerstwa Skarbu ...MIERNOTA NADAL MOŻE SOBIE SAMA ZADECYDOWAĆ ABY WYCIĄĆ KILKA KOLEJNYCH MILIONÓW METRÓW SZEŚCIENNYCH PIĘKNEGO LASU TYLKO DLATEGO,ŻE ,,KTOŚ,, ZECHCE ZNOWU TAK PODOBNIE JAK TO STARAŁEM SIĘ OPISAĆ - ,,ZAINWESTOWAĆ,, NA PRZYKŁAD KOLEJNE 106,3 MILIONA ZŁOTYCH TAK CIĘŻKO WYPRACOWYWANE PRZEZ TYSIĄCE POLSKICH UCZCIWYCH LEŚNIKÓW !!!

Ale pod warunkiem,że ...zrobi się ciszej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uważam,że polskie organy ścigania podległe Panu Prokuratorowi Generalnemu RP są w stanie UCZCIWIE PODCHODZĄC DO TEGO TYPU SPRAW spowodować, aby tego typu ,,profesjonaliści,, wreszcie przestali zajmować się MAJĄTKIEM SKARBU PAŃSTWA a natychmiast  owa ,,dziura budżetowa,, zacznie się zabliźniać i nie zwiększać!!!!!

Proszę nie zapomnieć ,,zlokalizować,, GDZIE SĄ TERAZ ULOKOWANE w strukturach Lasów Państwowych osoby ze ścisłego kierownictwa DGLP , którzy pod wpływem krytyki tego typu ludzi jak ja ...BEZ KONKURSÓW OCZYWIŚCIE, NA DOTYCHCZASOWYCH POBORACH - ,,KOMBINUJĄ,, JAKBY TU GDZIEŚ ZNOWU DOROBIĆ ???!
Towarzystwo to zostało ...zamienione przez kolejne LEŚNE  TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ  ADORACJI !!!


Informuję,że treść tego zawiadomienia postaram się upublicznić dla szerszego grona Polaków rozrzuconych już po całym świecie!
Krzysztof KowalczykUZASADNIENIE:
 

 Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP!

Tak wygląda owa treść mojego OFICJALNEGO ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA MOJEJ OJCZYZNY - a mówiącego o tym jacy ,,profesjonaliści,, zasiadają w Dyrekcji Generalnej Lasów  ...jak na razie jeszcze nadal POLSKICH I PAŃSTWOWYCH !

PRZY TAKIM POZIOMIE KADR-OSOBOWYCH - LASY PAŃSTWOWE SĄ NA BARDZO DOBREJ DRODZE ABY UPADŁY A DOWODEM NA TO JEST TEN SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA, W JAKI  LASY PAŃSTWOWE JAK PODAŁEM POWYŻEJ ,, ZAINWESTOWAŁY,, 106,3 MILIONÓW ZŁOTYCH W 26 PODMIOTACH (SPÓŁKI,ZAKŁADY), ABY DLA PRZYKŁADU CHOCIAŻBY  W ROKU 2009 UZYSKAĆ Z TEGO CZYSTY ZYSK ,,NETTO,, W KWOCIE ......ZALEDWIE 17,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH ( słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych!!!!)

PRZECIEŻ JEST TO BARDZO CZYTELNY DOWÓD NA JAWNĄ GŁUPOTĘ (....A WRĘCZ SKRAJNY DEBILIZM,! ),BRAK PRZEWIDYWALNOŚCI SWYCH DECYZJI, BRAK ODPOWIEDNICH KOMPETENCJI I WIEDZY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH, A JEDNOCZEŚNIE JEST TO DOWÓD NA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH I DZIAŁALNOŚĆ NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO ORAZ TAKŻE SKARBU NASZEGO PAŃSTWA POLSKIEGO, A KTÓRE TO PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ  !!!!!!!

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP!

NA PODSTAWIE KORESPONDENCJI JAKĄ OTRZYMAŁEM  tj:

1/ w dniu 12 grudnia 2013 roku z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota ( pismo z dnia 07 grudnia 2013 roku - sygnatura akt: 1Ds/836/13 ) w sprawie mojego powyższego zawiadomienia;

2/ w dniu 16 stycznia 2014 roku z Ministerstwa Środowiska ( pismo z dnia 10 stycznia 2014 roku - znak sprawy ; DLP-I-051-52/1030/13/mj )
- również w tej samej sprawie ;

TWIERDZĘ,ŻE RZECZPOSPOLITA POLSKA JEST 100% KRAJEM BEZPRAWIA, GDZIE WIELE POLITYCZNIE WSADZANYCH ,,NA STOŁKI,, BIERNYCH-MIERNYCH ALE POLITYCZNIE WIERNYCH  URZĘDNIKÓW - JAK NA TYM PRZYKŁADZIE W LASACH PAŃSTWOWYCH ...SUKCESYWNIE DOPROWADZA NASZĄ OJCZYZNĘ DO UPADKU,DO STRAT, DO RUINY GOSPODARCZEJ...DO OGROMNEJ DZIURY BUDŻETOWEJ, KTÓRĄ TERAZ MUSI UZUPEŁNIAĆ POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO,KAŻDY Z NAS POLAKÓW !!!TO ŻENUJĄCE W JAKI SPOSÓB REAGUJĄ NA TO OFICJALNE CWANIACTWO I ZŁODZIEJSTWO SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO - ORGANY ŚCIGANIA, KTÓRE TO WŁAŚNIE  PANU PODLEGAJĄ I JAKOBY SĄ OD TEGO BY KARAĆ TAK NIEKOMPETENTNE OSOBY NIE POTRAFIĄCE PROFESJONALNIE ZAINWESTOWAĆ I TRAFNIE OCENIĆ RYZYKO TYCH INWESTYCJI KWOTY PONAD 100 MILIONÓW ZŁOTYCH W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ...

DLA MNIE OSOBIŚCIE JEST TO DOWÓD NA TO,ŻE TAK NA SERIO  NIKT OBECNIE TYM SIĘ W LASACH PAŃSTWOWYCH NIE MARTWI, NIE PRZEJMUJE ...ZAWSZE PRZECIEŻ  MOŻNA SOBIE DOCIĄĆ DREWNA Z LASU I JE SPRZEDAĆ W RAMACH POKRYCIA OWYCH STRAT !!!!!!!

TAKI JEST TOK MYŚLENIA DZISIEJSZEJ ,,WŁADZY,,...

Pismo z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota o którym wspominam powyżej - z dnia 07 grudnia 2013 roku zawiadamiało mnie LAKONICZNIE I BEZ PODANIA JAKICHKOLWIEK  PRZYCZYN TAKIEGO STANOWISKA I DECYZJI ORGANÓW ŚCIGANIA, że ...(cytat) ,,odmówiono wszczęcia śledztwa,, w sprawie PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ ORAZ NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE W BLIŻEJ NIE OKREŚLONYM OKRESIE CZASU LECZ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU W WARSZAWIE NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO tj; o czyn z art.231 par.1 kk,,


Panie Prokuratorze Generalny !

...,,w bliżej nie określonym czasie,, ?????????! Przecież WSZYSTKO JEST TAM W DOKUMENTACH min. z kontroli tej sprawy przez Najwyższą Izbę Kontroli !!!!!!!!!

DLA MNIE JEST TO PARODIA I CYRK..... A NIE PROWADZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO! Czy jest w tym wszystkim również  POLITYKA I NACISKI NA PROKURATURĘ ???!

Oczekuję od Pana odpowiedzi na pytanie jako osoba, LEŚNIK, który miał odwagę złożyć takie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę przecież  NASZEJ WSPÓLNEJ OJCZYZNY i Skarbu Państwa ;  DLACZEGO NIE ZOSTAŁEM POWIADOMIONY w piśmie z dnia 07 grudnia 2013 roku  PRZEZ PROKURATURĘ REJONOWA WARSZAWA - OCHOTA O ...PODSTAWIE PRAWNEJ, NA MOCY KTÓREJ ODMÓWIONO MI WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE, GDZIE KWOTA 106,3 MILIONA ZŁOTYCH SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE,, DAJE TAK RAŻĄCO NISKI ZYSK NETTO ROCZNY 17,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH A ,,ZAINWESTOWANA,, KWOTA TYCH MILIONÓW ZŁOTYCH JEST ZAPEWNE JUŻ W UPADŁYCH LIB BĘDĄCYCH W LIKWIDACJI SPÓŁKACH I ZAKŁADACH - NIE DO ODZYSKANIA ?!!!

Moim zdaniem jest to rażące naruszenie przepisów kodeksu postępowania karnego przez ...Prokuraturę Warszawa - Ochota !!!
Oczekuję na to również wnikliwej odpowiedzi .

Ponadto proszę Pana Prokuratora Generalnego RP o wyjaśnienie mi pewnej kwestii, którą jako ZWYKŁY CZŁOWIEK, LAIK ...nie pojmuję !!!

Chodzi mi w tym o odpowiedź na następujące  pytanie : NA JAKIEJ PODSTAWIE...PO CO...I CZEMU MA NIBY TO SŁUŻYĆ... w dniu 16 stycznia 2014 roku Ministerstwo Środowiska DO KTÓREGO NIE KIEROWAŁEM TEGO POWYŻSZEGO ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), A JEDYNIE DO PANA PROKURATORA GENERALNEGO - pisemnie tłumaczy mi się na temat owych milionów złotych jakie Lasy Państwowe w Polsce BEZPOWROTNIE ,,UTOPIŁY,, ...W BAGNIE DZIWNYCH POWIĄZAŃ,UKŁADÓW I INTERESÓW SPÓŁEK I ZAKŁADÓW KTÓRE WYŻEJ WYMIENIŁEM ?!!!!!!!!!

CZY BYŁO TO POLECENIE,SUGESTIA,PODPOWIEDŹ PROKURATORA REJONOWEGO WARSZAWA-OCHOTA ??!

Aby było jeszcze ŚMIESZNIEJ pismo to do mnie z Ministerstwa Środowiska rozpoczyna się od słów ....(cyt) ,, W ODPOWIEDZI NA PAŃSKIE WYSTĄPIENIE Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OTRZYMANE Z PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA-OCHOTA (data otrzymania 10 grudnia 2013 roku) (...),, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ja do Ministerstwa Środowiska Z ZAWIADOMIENIEM O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW ...nie występowałem !!!

Proszę Pana Prokuratora Generalnego o odpowiedź na kolejne moje pytanie w tym WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ tj: PO CO, DLACZEGO I CZEMU MIAŁO SŁUŻYĆ - Z JEDNEJ STRONY POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA TEGO ŚLEDZTWA W TEJ SPRAWIE A Z DRUGIEJ STRONY ...WYSYŁANIE TREŚCI MOJEGO ZAWIADOMIENIA DO MINISTRA ŚRODOWISKA ???!

CZEMU MA SŁUŻYĆ TAKA WYMIANA OWYCH INFORMACJI POMIĘDZY PROKURATURĄ A MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA ????!


Nie ukrywam,że do skierowania tego WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ do Pana Prokuratora Generalnego RP ,,zmotywowała mnie,, bardzo treść jaką zawiera to pismo z Ministerstwa Środowiska a zawierające moim zdaniem ...BZDURNE TŁUMACZENIE !!!

W Ministerstwie Środowiska pisząc mi takie BZDURY, o które jak już wspomniałem nikogo nie prosiłem, zapomina się w tym piśmie,że ZA KAŻDĄ DECYZJĄ, ZA KAŻDYM PODPISEM, ZA KAŻDYM POMYSŁEM W LASACH PAŃSTWOWYCH
..STOI KONKRETNY CZŁOWIEK, DANY URZĘDNIK na temat czego niestety w wypadku tej ,,inwestycji,, 106,3 mln zł...milczy się w sposób nadzwyczaj dyplomatyczny, a skutecznie chroniący PARTACZY I ZWYKŁYCH IDIOTÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TYM BARDZIEJ W OBECNEJ SYTUACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH , GDZIE RZĄD PREMIERA TUSKA PRAGNIE OGRABIĆ ,,FUNDUSZ LEŚNY,, LASÓW PAŃSTWOWYCH  Z OGROMNYCH SUM PIENIĘŻNYCH JUŻ OD TEGO 2014 ROKU - W RAMACH OBOWIĄZKOWO PŁATNYCH ,,KWARTALNYCH KONTRYBUCJI,, CZY ,,DANINY,, - bardzo wymownie brzmi następująca część treści tej odpowiedzi z Ministerstwa Środowiska przesłanej mi pismem DLP-I-051-52/1030/13/mj z dnia 10 stycznia 2014 roku :

(cytat),, Większość udziału w spółkach, została nabyta jeszcze  w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, W RAMACH PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH, kiedy to zakłady Lasów Państwowych BYŁY PRZEKSZTAŁCANE W SPÓŁKI, NATOMIAST LASY PAŃSTWOWE WNOSIŁY DO TYCH SPÓŁEK MAJĄTEK W POSTACI APORTÓW RZECZOWYCH LUB WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH.

Inną formą przystąpienia Lasów Państwowych do spółek, JAKA RÓWNIEŻ MIAŁA MIEJSCE, była restrukturyzacja zadłużenia i konwersja NIESPŁACONYCH WIERZYTELNOŚCI ZA DOSTAWY DREWNA na udziały w spółce,,Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP !!!

Przysłowiowy ,,nóż mi się w kieszeni otwiera,, GDY CZYTAM TEN TEKST jako Leśnik, który w Lasach Państwowych w ramach SŁUŻBY oddał swe 25 lat życia...W KTÓRYCH DZIESIĄTKI TYSIĘCY UCZCIWYCH LEŚNIKÓW WYPRACOWUJĄ W ŚNIEGU,DESZCZU,UPALE, PRZY GRYZĄCYCH A BARDZO  NIEBEZPIECZNYCH KLESZCZACH I KOMARACH te pieniądze Skarbu NASZEGO WSPÓLNEGO PAŃSTWA, a które w sposób tak partacki są przez IDIOTÓW i to jak widzę BEZKARNIE ,,topione,, w jakiś nadzwyczaj dziwnych interesach spółek, zakładów...

DZIŚ KOLEJNA GRUPA ZWOLENNIKÓW ,,SPÓŁEK,, I PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE OBECNIE NICZYM PADLINOŻERNE SĘPY PRZY NAWET POLITYCZNYM WSPARCIU PEWNYCH ,,ELIT,, KTÓRYM SŁOMA OD ZAWSZE WYSTAJE W BUTÓW   PONOWNIE OD 2008 ROKU KRĄŻĄ NAD POLSKIMI LASAMI ...

I tu na zakończenie mam ostatnie pytanie do Pana : CZY W TEJ SYTUACJI I TEJ SPRAWIE PAN JAKO OBECNY PROKURATOR GENERALNY POLSKI UWAŻA,ŻE STANOWISKO I CZYNNOŚCI  DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZE PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA-OCHOTA SĄ UCZCIWE,RZETELNE,BEZSTRONNE I ZGODNE Z PRAWEM ,,KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO,, ??!

Czyżby była to KOLEJNA POLSKA SPRAWA GOSPODARCZA z serii : ,,WINNYCH BRAK ...POLACY NIC SIĘ NIE STAŁO ????!Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk