poniedziałek, 27 stycznia 2014

LASY PAŃSTWOWE...SZRAMKA - ORLIK KRZYKLIWY ???!Sławno,dnia 27 stycznia 2013 roku
PAN MARIUSZ POTOCZNY
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
UL. MARYMONCKA Nr 5Szanowny Panie Nadleśniczy!


BARDZO UPRZEJMIE PANU DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z MOIM WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z NADLEŚNICTWA ELBLĄG, którym Pan osobiście kieruje - a które to otrzymałem dnia 30 grudnia 2013 roku ( pismo nadleśnictwa BEZ SYGNATURY ZNAKU SPRAWY !) ,oraz kolejne w dniu dzisiejszym już ze znakiem sprawy tj : NPK-018-1/2014 z dnia 08 stycznia 2014 roku - ale jak widzę nadane pocztą w Elblągu ....dopiero 21 stycznia b.r. !!!

Moje podziękowanie jakie niniejszym kieruję do Pana jako zwykły LEŚNIK jest uczciwe i szczere - a wiadomości które otrzymałem dzięki uprzejmości, a co najważniejsze PRZESTRZEGANIU OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA PRZEZ NADLEŚNICTWO ELBLĄG /RDLP Gdańsk/ bardzo pomogły mi w odpowiedzi na kilka pytań ...nie ukrywam,że bardzo trudnych dla POLSKIEGO LEŚNIKA KOCHAJĄCEGO NATURALNE ŚRODOWISKO !

Sprawa dotyczyła bowiem ...NARUSZENIA PRZEZ LEŚNIKÓW NADLEŚNICTWA ELBLĄG PRAWA, A KONKRETNIE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY DOTYCZĄCYCH  OCHRONY STREFOWEJ GATUNKÓW  PTAKÓW!

Moim ,,problemem,, jak się okazało stał się FAKT,że wśród tych leśników którzy RAŻĄCO JAK WIDAĆ NARUSZYLI PRAWO jest syn obecnego zastępcy dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Jana Szramka - Michał, pracujący w  Nadleśnictwie Elbląg jako wówczas p.o. inżynier nadzoru...


Dla Pańskiej wiedzy pragnę przekazać,że zanim trafiłem z tymi pytaniami do Nadleśnictwa Elbląg - prosiłem o odpowiedź NA TE SAME PYTANIA Dyrekcję Generalną LP w Warszawie, która odesłała mnie do RDLP Gdańsk ...a ta jednostka z kolei do Nadleśnictwa Elbląg !!!!

Moje pytania z dnia min;22 lipca 2013 roku  brzmiały następująco :

pytanie nr 19/

CZY PRAWDĄ JEST ,że w Nadleśnictwie Elbląg (RDLP Gdańsk) dokonano niedawno nielegalnej wycinki drzew W BEZPOŚREDNIEJ STREFIE OCHRONNEJ ORLIKA ... W OKRESIE OBJĘTYM ZAKAZEM, a jeśli tak to JAKĄ ILOŚĆ DRZEW I METRÓW SZEŚCIENNYCH TAM WYCIĘTO ??!

pytanie nr 20/
CZY PRAWDĄ JEST, że wyrąb ten został ZAAKCEPTOWANY pomimo naruszenia prawa przez NIEDAWNO ZATRUDNIONEGO w tym nadleśnictwie ,,W TRYBIE PRZYSPIESZONYM,, p.o. inż. nadzoru Michała Szramkę, którego ojciec jest z-cą dyr.gen.LP d/s gospodarki leśnej??!


Szanowny Panie nadleśniczy !

Tego typu pytania ...a jest ich łącznie KILKADZIESIĄT doprowadziły natychmiast  jak tego osobiście doświadczyłem DO WŚCIEKŁOŚCI z-cę dyr.generalnego LP DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ Pana Jana Szramkę, który ...USIŁOWAŁ MNIE PRZESTRASZYĆ PISEMNYM WEZWANIEM JAKIE ODEBRAŁEM 30 LIPCA 2013 ROKU, A WZYWAJĄCYM MNIE DO NATYCHMIASTOWEGO  USUNIĘCIA WSZYSTKICH PYTAŃ ZAWARTYCH W POSTACH NA MOIM BLOGU www.pigipedia.blog.com (PO)Lesie lasy dla ludzi jaki prowadzę od 2008 roku - od kiedy to jak wszyscy wiemy POLITYCZNE  MIERNOTY Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I ZWYKLI ZWIĄZKOWI KARIEROWICZE ZAWŁADNĘLI LASAMI PAŃSTWOWYMI.

Zapraszam Pana nadleśniczego do poczytania moich ponad 500 tekstów na tym blogu, oraz już prawie kolejnych 200 na nowym blogu tj; www.pigipedia.blogspot.com - gdzie niniejszym znajdzie się również i ten tekst mojej korespondencji do Pana !

Pan dyr.Jan Szramka USIŁOWAŁ MNIE WÓWCZAS TYM SAMYM ZASTRASZYĆ , bo tak to odczytałem (!!!) - a tekst owego wezwania do mnie z lipca 2013 roku przysłał mi ,,nasłany na mnie,, były prokurator wojewódzki w Gdańsku z czasów PRL, a dziś mecenas kancelarii prawnej !

NIE UCZYNIŁEM OCZYWIŚCIE NIC ABY ,,ZADOWOLIĆ,, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ROZZŁOSZCZONEGO NA MNIE PANA JANA SZRAMKĘ, PONIEWAŻ MOIM SUBIEKTYWNYM ZDANIEM SZCZEGÓLNIE TAKI CZŁOWIEK JAK ON WRESZCIE POWINIEN Z WIĘKSZĄ POKORĄ PRZYJMOWAĆ JAK SIĘ DZIŚ OKAZUJE SŁUSZNĄ I TRAFNĄ KRYTYKĘ, ORAZ ...NAUCZYĆ SIĘ SZANOWAĆ LEŚNIKA JAKIM JESTEM OD WIELU LAT, A KTÓREGO NIELEGALNIE ZWOLNIŁ Z PRACY, CO POTWIERDZAJĄ JUŻ PRAWOMOCNE WYROKI SĄDU PRACY W KOSZALINIE - TAKŻE LEŚNIK, KANDYDAT NA pOSŁA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!

Pan Szramka w swej złości tym samym zapomniał o przestrzeganiu prawa W WOLNEJ POLSCE i mam nadzieję że już wie iż  rażąco naruszył art.54 Konstytucji RP mówiący o tym,iż KAŻDEMU W POLSCE ZAPEWNIA SIĘ WOLNOŚĆ WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW ORAZ POZYSKIWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI , natomiast CENZURA PREWENCYJNA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, A TAKIM JEST CHOCIAŻBY INTERNET - JEST DZIŚ ZAKAZANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pomału kierowany swą determinacją, uporem i konsekwencją - otrzymuję odpowiedzi z różnych jednostek Lasów Państwowych NA PYTANIA NIE BĘDĄCE WYŁĄCZNIE MOIM WYMYSŁEM, ALE POWAŻNYMI UWAGAMI I ZASTRZEŻENIAMI ,,LEŚNEJ BRACI,, Z TERENU RDLP GDAŃSK, KTÓRZY OBAWIAJĄC SIĘ OFICJALNIE O TO PYTAĆ ...POPROSILI MNIE, ABYM UZYSKAŁ ODPOWIEDZI NA BARDZO JAK WIDZĘ  TRUDNE I PRZYKRE ZARAZEM DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH PYTANIA !!!

Dotyczą one min osób na stanowiskach kierowniczych LP i ,,układów,, z tym związanych...nepotyzmu czy dyskryminacji w zatrudnieniu !!!

Mam tego pełną świadomość,że jestem w PGL LP osobą nie mającą  ŻADNYCH OBIEKCJI I ZAHAMOWAŃ PRZED NIKIM aby tego typu trudne i ciekawe zarazem jak widać pytania zadać KAŻDEMU LEŚNIKOWI, dla którego jakoby ,,dobro,, Lasów Państwowych i naturalnego środowiska jest najważniejsze...

NIESTETY TAK DZIŚ NIE JEST A NIEKTÓRE WYPOWIEDZI MEDIALNE CHOCIAŻBY TAKIEJ OSOBY JAK PAN JAN SZRAMKA OBECNY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ - CZASAMI ZBYT MOCNO MIJAJĄ SIĘ Z PRAWDĄ JEŚLI CHODZI NA PRZYKŁAD O ,,PROFESJONALIZM,, POLSKICH LEŚNIKÓW ... JAKOBY W KAŻDYM CALU A SZCZEGÓLNIE TYM ZWIĄZANYM Z OCHRONĄ NATURALNEGO ŚRODOWISKA!!!!!!!

To są moim zdaniem niepotrzebne medialne kłamstwa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Otrzymałem oprócz Nadleśnictwa Elbląg - odpowiedzi na szereg pytań już z takich znanych Panu jednostek jak : RDLP Gdańsk, Nadleśnictwa Kolbudy,Wejherowo,Gdańsk czy Kartuzy, a które to sukcesywnie publikuję wraz z moimi komentarzami na www.pigipedia.blogspot.com także po to, by ci leśnicy KTÓRZY MNIE POPROSILI O ZADANIE TYCH TRUDNYCH PYTAŃ mieli sposobność dowiedzenia się ...JAKA JEST PRAWDA W LASACH PAŃSTWOWYCH TEJ RDLP GDAŃSK, a nie jakieś tam złośliwe plotki,czy zwykłe pomówienia !!!

NIE UKRYWAM,ŻE UBOLEWAM NAD MOIM ZDANIEM CELOWYM I ZŁOŚLIWYM NIE UDZIELANIU MI ODPOWIEDZI NA BARDZO NIEWYGODNE PYTANIA Z RÓŻNYCH MIEJSC ...ale i tak pomimo tych przeciwności staram się nadal rozwiązać kilka ,,leśnych zagadek,, z Pomorza Gdańskiego !

Szanowny Panie nadleśniczy !

Pana DWIE ODPOWIEDZI do mnie jakie odebrałem 30 grudnia 2013 roku, oraz dziś 27 stycznia 2014 roku ...NIESTETY W 100% POTWIERDZAJĄ POGŁOSKI, DOTYCHCZASOWE PLOTKI CZY WRĘCZ IMIENNE ,,POMÓWIENIA,, I ŚWIADCZĄ O  RAŻĄCYM NARUSZENIU PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY  - PRZEZ PANA PODWŁADNYCH LEŚNIKÓW W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG !

Jest mi niezmiernie przykro i wstyd jako leśnikowi,że ,,Brać Leśna,, Waszego nadleśnictwa Elbląg, a wśród nich ów zbyt młody i mało doświadczony MOIM ZDANIEM inż. nadzoru (p.o) Michał Szramka a syn z-cy dyr.Generalnego LP -  ,,ZAPOMNIAŁA,, PRZESTRZEGAĆ PRAWA OCHRONY STREFOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO I WYCIĘŁA TYM RZADKIM PTAKOM ICH LEŚNĄ STREFĘ OCHRONNĄ !!!!!!

Potwierdza to w 100% i BEZ ŻADNEJ DYSKUSJI protokół z kontroli doraźnej O JAKI WŁAŚNIE PANA NADLEŚNICZEGO WCZEŚNIEJ PROSIŁEM , a który otrzymałem w dniu dzisiejszym  27 stycznia 214 roku - za co bardzo Panu dziękuję !!!!


I CÓŻ TO SIĘ OKAZUJE czytając ów 4 stronicowy protokół z tej kontroli przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2013 roku ??!

1/ Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Śr III 6631-0043-935/07 z dnia 16 listopada 2007 roku UTWORZONO STREFĘ OKRESOWEJ OCHRONY ORLIKA KRZYKLIWEGO w oddz. 407 n leśnictwa Zalesie Nadleśnictwa Elbląg !

2/ LEŚNICZY  - WYCIĄŁ  NA POWIERZCHNI 1,65 HEKTARA W TEJ STREFIE OCHRONNEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO  ...TRZY ,,GNIAZDA,, W RAMACH RĘBNI VId O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,60 HEKTARA,POZYSKUJĄC STAMTĄD 239,99 METRÓW SZEŚCIENNYCH DREWNA !

3/ KONTROLUJĄCY ZWRÓCILI UWAGĘ NA TO,ŻE W TYM LEŚNICTWIE ZALESIE BRAK BYŁO W 2013 ROKU JAKICHKOLWIEK PISM DOTYCZĄCYCH REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ LEŚNICZEGO ...NA OBSZARACH OBJĘTYCH OCHRONĄ !!!

4/ W STREFIE OCHRONY OKRESOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO LEŚNICZY TEGO LEŚNICTWA NAJNORMALNIEJ DOKONYWAŁ NA PODSTAWIE R.O.D. PRZYCHODU POZYSKIWANEGO TAM DREWNA W DNIACH...10 CZERWCA 2013 ROKU ( 58,94 m3) ; 18 CZERWCA 2013 ROKU ( 72,84 m3(); oraz 25 CZERWCA 2013 ROKU ( kolejne 108,21m3)  !!!

5/ (cytat z protokołu tej kontroli!) ,, W protokole ustnych wyjaśnień  Leśniczy Leśnictwa Zalesie stwierdził,że ,,ZLECAJĄC WYKONANIE PLANOWANYCH CIĘĆ RĘBNYCH W ODDZ. 407 n ZAPOMNIAŁEM,ŻE TO WYDZIELENIE WCHODZI W STREFĘ OKRESOWEJ OCHRONY GNIAZDA ORLIKA KRZYKLIWEGO,,..... !!!!!!!!!!!!!!!!

6/ W protokole ustnych wyjaśnień PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI INŻYNIERA NADZORU  (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) kontrolujący zapisali :

(cytat) ,,PRZYZNAJĘ,ŻE PODPISAŁEM ZLECENIE NA WYKONANIE CIĘĆ RĘBNYCH PO WYKONAWCZO. (...)

LEŚNICZY PODŁOŻYŁ MI TO ZLECENIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PŁACOWĄ !

PODPISUJĄC TO ZLECENIE NIE WIEDZIAŁEM,ŻE ZLECANE SĄ W NIM PRACE Z POZYSKANIA DREWNA W STREFIE OKRESOWEJ OCHRONY ORLIKA KRZYKLIWEGO ,, ( akta kontroli str.11-12 ),,

...ciekaw jestem JAK SIĘ TERAZ CZUJE Pan Jan Szramka ( 100% czytelnik mojego bloga www.pigipedia.blogspot.com), a z-ca dyrektora generalnego LP DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ czytając te wypowiedzi i tłumaczenia JEGO SYNA Michała w protokole z tej kontroli , JAK UWAŻA BRAĆ LEŚNA RDLP GDAŃSK.... ZBYT SZYBKO JAK NA JEGO WIEK I ,,DOŚWIADCZENIE,, ZAWODOWE  p.o. inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Elbląg a JAK WIDAĆ również odpowiedzialnego za tą wycinkę ??????????????????????????!

NIESTETY ZROZUMIAŁA JAK NAJBARDZIEJ MIŁOŚĆ OJCOWSKA NIE TYLKO W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH - NIE ZAWSZE IDZIE W PARZE ZE ZDOLNOŚCIAMI ZAWODOWYMI POTOMKA... A MAGIA NAZWISKA NIESTETY CUDÓW W PRAKTYCE ZAWODU LEŚNIKA OD RAZU NIE UCZYNI !!!

Jest to oczywiście jedynie moja subiektywna ocena, z którą każdy ma prawo się nie zgodzić ... !!!


7/ A oto co kontrolujący zanotowali ponadto :
 Stwierdzili,że w rozdziale I ust.8 pkt 1 KARTY STANOWISKA PRACY jest jasno określone,że (cyt) ,,Inżynier Nadzoru odpowiada przede wszystkim ZA KONTROLĘ MERYTORYCZNĄ I OPINIOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ LEŚNICTWA W ZAKRESIE POZYSKANIA I SPRZEDAŻY DREWNA.

Dział I Ust.8 pkt 2 , podpunkt e ) OKREŚLA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA NADZORU W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW MIĘDZY INNYMI ZLECEŃ DLA ZUL . ,,

Nic dodać...nic ująć Panie nadleśniczy !!!

8/ Najbardziej żałosne są te słowa Inżyniera Nadzoru w owym protokole z tej kontroli: (cyt),, nie podjąłem żadnych działań w zakresie wyegzekwowania pełnej i właściwej realizacji  zadań w obszarze ochrony strefowej w Leśnictwie Zalesie, ponieważ NIE BYŁEM INFORMOWANY,ŻE MAJĄ TAM MIEJSCE JAKIEKOLWIEK PRACE,, (akta kontroli strona 13-14)

A gdzie własna inicjatywa zawodowa w ramach obowiązków służbowych ?????!

9/  KOLEJNY PRACOWNIK Nadleśnictwa Elbląg - tym razem z działu gospodarki leśnej tłumaczył (CYTAT) ,, w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień poinformował,że przy sporządzaniu wniosku do RDOŚ w sprawie planowanych cięć w strefie ochrony okresowej gniazda orlika krzykliwego w roku 2013 w oddz.407 n , NIE WERYFIKOWAŁ LOKALIZACJI SZACUNKÓW BRAKARSKICH ZŁOŻONYCH PRZEZ LEŚNICZEGO leśnictwa Zalesie w styczniu 2012 roku Z DECYZJĄ POWOŁUJĄCĄ STREFĘ , akta kontroli str.15-16 ,,

Kontrolujący PROFESJONALNIE ,,wypunktowali,, także i to stanowisko pracy które jak zapisano w tym protokole pod kątem OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH wynikających w rozdziału II w zakresie ochrony przyrody ust.24 karty tego stanowiska pracy  (cyt) ,, PRZYGOTOWUJE WNIOSKI DO DYREKTORA RDOŚ,SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PLANOWANYCH ZABIEGÓW W REZERWATACH, STREFACH OCHRONNYCH GNIAZD PTAKÓW CHRONIONYCH,UZNAWANIA POMNIKÓW PRZYRODY,,

Bez komentarza...prawda Panie nadleśniczy ??!

10/ Zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Elbląg RÓWNIEŻ WINNY TEJ SKANDALICZNEJ HISTORII WYCINKI LASU W STREFIE OCHRONNEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO - tłumaczył to faktem,że LEŚNICZY NIE WPISAŁ W LOKALIZACJI SZACUNKÓW BRAKARSKICH NA ROK 2013 W STOSOWNEJ RUBRYCE INFORMACJI,ŻE POZYCJA TA PLANOWANA JAK WIDAĆ DO REALIZACJI - ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE OCHRONY ORLIKA KRZYKLIWEGO !

PONADTO TEN SAM LEŚNICZY ...NIE ZWRÓCIŁ NA TO UWAGI NAWET PODCZAS ZLECANIA PRAC NA POZYCJI W LESIE  !!!!!

11/ A oto jak PROFESJONALNIE kontrolujący w dniu 09 lipca 2013 roku ,,wypunktowali,, również i Pana z-cę nadleśniczego co do jego odpowiedzialności :

(CYTAT),, Karta stanowiska pracy Zastępcy Nadleśniczego (...) w części II ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW ust.23 stanowi,że ; PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO JEST SPRAWOWANIE MERYTORYCZNEGO NADZORU NAD PRACĄ
DZIAŁU GOSPODARKI LEŚNEJ, W TYM INŻYNIERÓW NADZORU I LEŚNICZYCH.

W części IV w/w  karty ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ust.10 stanowi,że ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE I OCHRONĘ WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I MATERIALNYCH EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG,,

Bez komentarza....


Całość tego protokołu podpisał Pan nadleśniczy osobiście a powyższa kontrola została odnotowana w książce ewidencji kontroli Nadleśnictwa Elbląg pod nr 5/2013 !!! 

Szanowny Panie nadleśniczy !

W PIERWSZYM PIŚMIE JAKIE OD PAŃSTWA OTRZYMAŁEM 30 GRUDNIA 2013 ROKU,PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MI INFORMACJI PUBLICZNEJ -  odmówił mi Pan udostępnienia tego dokumentu (protokołu) kontroli tłumacząc to,że (cytat)

,, protokół z kontroli przeprowadzonej przez RDLP w Gdańsku NIE JEST DOKUMENTEM URZĘDOWYM w rozumieniu art.6 ust.1 pkt 4 lit a
Ustawy o dostępie do informacji publicznej - NIE STANOWI ON INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO POSTAĆ DOKUMENTU ,, !!!


MAM WIELKĄ SATYSFAKCJĘ Z FAKTU,ŻE ZALEDWIE JEDNA BARDZO SYMPATYCZNA I MIŁA ROZMOWA TELEFONICZNA JAKĄ Z PANEM NADLEŚNICZYM OSOBIŚCIE  PRZEPROWADZIŁ TAKI ZWYKŁY,SZARY LEŚNIK ...SKUTKOWAŁA JEDNAK POKORĄ Z PANA STRONY I UZMYSŁOWIENIEM SOBIE FAKTU,IŻ BYŁ PAN WÓWCZAS PISZĄC MI TE SŁOWA W BŁĘDZIE I NARUSZAŁ PRAWO !!!

Na zakończenie pragnę przyznać,że BARDZO SZANUJĘ  Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg osobiście  za to,że Pana skromność i ODWAGA, a zarazem tym samym UCZCIWE PRZYZNANIE SIĘ DO POPEŁNIONEGO BŁĘDU ... tak szybko i skutecznie naprawiła powyższą sytuację, natomiast ja jako LEŚNIK-PRAKTYK mając już w ręku ów protokół z tej kontroli - NIE JESTEM ZDZIWIONY CZYTAJĄC JEGO SMUTNĄ TREŚĆ,  CZY TEŻ ZASKOCZONY TYM, IŻ NIE CHCIAŁ PAN ABY KTOKOLWIEK ZAPOZNAŁ SIĘ Z TYM FAKTEM CZEMU TO SĄ WINNI LEŚNICY W PANA NADLEŚNICTWIE !!!

Jesteśmy TYLKO LUDŹMI I MAMY PRAWO DO BŁĘDÓW W ŻYCIU CZY TEŻ PRACY ZAWODOWEJ - ale jest ogromną sztuką w dzisiejszych Lasach Państwowych w NASZEJ OJCZYŹNIE ...tak szybko jak to Pan Nadleśniczy uczynił  PRZYZNAĆ SIĘ DO POPEŁNIENIA BŁĘDU ,A CO JEST W TYM WSZYSTKIM NAJWAŻNIEJSZE - SKUTECZNIE I NATYCHMIAST GO NAPRAWIĆ !!!!!

I tego właśnie BARDZO PANU NADLEŚNICZEMU GRATULUJĘ, gdyż dla mnie jest Pan ...BARDZO CENNYM JAKO LEŚNIK A JEDNOCZEŚNIE PRAWIE JUŻ NIE SPOTYKANYM W LASACH PAŃSTWOWYCH  WYJĄTKIEM !!!


Dziękując za odpowiedzi - SZCZERZE ŻYCZĘ PANU I LEŚNIKOM NADLEŚNICTWA ELBLĄG ,,DARZ BÓR,, !!!!

Pamiętając przy tym pewne mądre powiedzenie,że BŁĘDÓW NIE POPEŁNIA TYLKO TEN, KTÓRY ... NIGDY NIC NIE ROBI !!!


Krzysztof Kowalczyk
  
PS.

Żałuje tylko jednego,że kontrolujący nie zadbali o to aby pokusić się o taki detal i sprawdzić JAKI SKUTEK NA OWĄ STREFĘ OCHRONNĄ GNIAZDOWANIA ORLIKA KRZYKLIWEGO I TYCH PIĘKNYCH PTAKÓW - miała ta wycinka drewna przez leśników ??!

JAK PRZEŻYŁY TO TE PTAKI I EWENTUALNIE ICH MŁODE W TYM CZASIE WYCINKI DRZEW ??!

Nie ma o tym ANI SŁOWEM  w protokole z kontroli i kuriozalnym byłby przy tym fakt,gdyby to Pan nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg doszedł w tej sytuacji do wniosku OPARTEGO NA WNIKLIWEJ OBSERWACJI GNIAZDA TEGO PIĘKNEGO PTAKA w oddz.407 n Leśnictwa Zalesie,że
...nie gniazduje on już tam od 3-4 lat !!!!

ZNAJĄC POLSKIE REALIA I ,,PORZĄDEK,,...jest to dla mnie dość prawdopodobne i nie wykluczone !!!

Bardzo proszę nie odpisywać mi już na niniejszą korespondencję...OSZCZĘDZAJMY PAPIER I LASY !!!!!!!!!!!!!

Serdecznie POZDRAWIAM !!! KK.