czwartek, 2 stycznia 2014

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU...SKORUMPOWANE LASY PAŃSTWOWE POD WODZĄ DYREKTORA SŁAWOMIRA CICHOŃ !!!
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU ...SKORUMPOWANE LASY PAŃSTWOWE POD WODZĄ DYREKTORA SŁAWOMIRA CICHOŃ !!!


02 stycznia 2014 roku


Czy pamiętacie tekst pisma jaki niedawno skierowałem w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej do obecnego dyrektora RDLP Szczecinek ??!
TAK DLA PRZYPOMNIENIA SPRAWY oto on :Sławno,dnia 17 grudnia 2013 rokuPAN SŁAWOMIR CICHOŃ
DYREKTOR RDLP SZCZECINEK
UL.MICKIEWICZA Nr 2
78 - 400 SZCZECINEK


Dotyczy : KORUPCJI W LASACH RDLP SZCZECINEK !!!WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom ,,Braci Leśnej,, z terenu RDLP Szczecinek - uprzejmie proszę Pana Dyrektora na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 grudnia 2001 roku (Dz.U. Nr 112 poz.1198 ze zmianami) o udostępnienie mi informacji w następującym zakresie :

1/ CZY PRAWDĄ JEST, IŻ W OSTATNIM OKRESIE ZOSTAŁ UJAWNIONY W PODLEGŁYM PANU DYREKTOROWI RDLP SZCZECINEK NADLEŚNICTWU POŁCZYN - PEWIEN POWAŻNY FAKT KORUPCJI ??!

2/ CZY PRAWDĄ JEST, ŻE DOTYCZYŁ ON BEZPOŚREDNIO OSOBY ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA TEJ JEDNOSTKI LASÓW PAŃSTWOWYCH ??!

3/ PROSZĘ O PODANIE KOGO DOTYCZYŁ TEN PRZYPADEK KORUPCYJNY I JAKIE KONSEKWENCJE SŁUŻBOWE PONIOSŁA OSOBA WINNA TEMU FAKTOWI ??!

4/ CZY ZOSTAŁY POWIADOMIONE ORGANY ŚCIGANIA A JEŚLI TAK TO PRZEZ KOGO I JAKIE ??!

5/ JEŚLI NIE ZOSTAŁY POWIADOMIONE ORGANY ŚCIGANIA (...CO W POLSKICH PAŃSTWOWYCH LASACH JEST ŻAŁOŚNIE POWSZECHNE !!!) - TO UPRZEJMIE PROSZĘ O INFORMACJĘ DLACZEGO A SZCZEGÓLNIE NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ TAK TO UCZYNIONO ??!

6/ CZY TO W ZWIĄZKU Z TYM FAKTEM KORUPCJI ZOSTAŁA ZMIENIONA W OSTATNIM CZASIE PERSONALNA OBSADA OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN ??
7/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE OSOBA ,KTÓRA ,,WZIĘŁA W ŁAPĘ,, JEST ZWIĄZANA OSOBIŚCIE Z REGIONALNĄ PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ TAMTEGO TERENU I JEST BYŁYM RADNYM TEJ OPCJI POLITYCZNEJ??!

8/ CZY OSOBA O KTÓREJ JEST BARDZO GŁOŚNO POŚRÓD ,,LEŚNEJ BRACI,, RDLP SZCZECINEK - NALEŻAŁA LUB NADAL NALEŻY DO LEŚNEGO KOŁA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ TEJŻE RDLP SZCZECINEK ...KTÓRĄ MA PAN DYREKTOR ,,ZASZCZYT,, KIEROWAĆ ??!

9/ DLACZEGO NA TEMAT TEJ KORUPCJI NIE MA JAKIEJKOLWIEK NAJMNIEJSZEJ  WZMIANKI, INFORMACJI NA STRONACH np: RDLP SZCZECINEK czy też NADLEŚNICTWA POŁCZYN ??!

10/ O JAKĄ SUMĘ PIENIĘŻNĄ CHODZI W TEJ SPRAWIE I CZY PRAWDĄ JEST IŻ JEST TO KILKA TYSIĘCY ZŁOTYCH ZA ,,USTAWIENIE PRZETARGU,, PUBLICZNEGO NA PRACE W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN ??!

11/ CZY PRAWDĄ JEST ŻE ŁAPÓWKĘ WRĘCZYŁA KOBIETA ...


Bardzo dziękuję za wyczerpujące wiadomości w tej sprawie !


Darz Bór !

Krzysztof KowalczykDo wiadomości :

1/ Pan Minister Środowiska Maciej Grabowski .

2/ Pan Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.No a teraz CIĄG DALSZY TEJ SPRAWY i informacje, które już otrzymałem A POTWIERDZAJĄCE JAK DOTĄD PLOTKI O KORUPCJI panujące pośród leśników na stanowiskach kierowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe RDLP Szczecinek !

OD TEJ CHWILI ...TO JUŻ NIE SĄ ŻADNE PLOTKI MOJA ,,BRACI LEŚNA,, A 100% FAKTY !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niestety tylko na www.pigipedia.blogspotcom znajdziecie szczegóły spraw dowodzących temu, iż ...NIE TYLKO RYBY BIORĄ w pięknym lasach Skarbu Państwa RDLP Szczecinek pod taką a nie inną ,,wodzą,, PO-litycznego dyrektora Sławomira Cichoń !!!!!!!!!!

Nim przejdę do detali coś pragnę Wam wyjaśnić, a za chwilę sami zrozumiecie DLACZEGO !!!

Otóż artykuł 230 KODEKSU KARNEGO brzmi następująco :

(cyt) ,, PŁATNA PROTEKCJA ,,

paragraf 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej,samorządowej,organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, PODEJMUJE SIĘ POŚREDNICTWA W ZAŁATWIENIU SPRAWY w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę - podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

paragraf 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie,karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Dlaczego o tym piszę ??!

Otóż dziś 02 stycznia 2014 roku OTRZYMAŁEM ODPOWIEDŹ o udzielenie której pisemnie dyrektor RDLP Szczecinek polecił swemu podwładnemu tj: Panu nadleśniczemu Nadleśnictwa Połczyn !

Nadleśniczy pismem z dnia 30 grudnia 2013 roku ( znak sprawy: NK-051-3-1/13 ) odpisał mi na mój wniosek ,że (cyt) ,, (...) w 2013 roku Nadleśnictwo Połczyn złożyło do Prokuratury Rejonowej w Białogardzie dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wobec dwóch różnych osób, z tym,że tylko jedno z nich stanowiło o możliwości popełnienia przestępstwa płatnej protekcji.

Pierwsze z zawiadomień dotyczyło aktualnego pracownika Nadleśnictwa Połczyn, a tzw. konsekwencje służbowe polegały na rozwiązaniu z tą osobą stosunku pracy.
Drugie zawiadomienie dotyczyło byłego pracownika Nadleśnictwa Połczyn.
Oba zawiadomienia są obecnie przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Białogardzie ,,

Tyle część owej odpowiedzi nadleśniczego w piśmie przewodnim, który w załączeniu przysłał mi ,,DECYZJĘ NR 1/12/2013 O CZĘŚCIOWEJ ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ,, po konsultacji prawnej  z kancelarią adwokacką !!!

W decyzji tej nadleśniczy kierował się za podpowiedzą radcy prawnego ...ZASADĄ ,,DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI OSKARŻONEGO(PODEJRZANEGO),, I DRUGĄ ZASADĄ TO JEST ,,DOBREGO IMIENIA OSKARŻONEGO(PODEJRZANEGO),,zanim nie skończy się postępowanie karne i nie zostanie wydany prawomocny wyrok!!!

PUBLICZNIE DZIĘKUJĘ Panu nadleśniczemu Nadleśnictwa Połczyn /RDLP SZCZECINEK/ za te informacje, które POMIMO SWEJ OGÓLNOŚCI POTWIERDZAJĄ TO O CZYM OD DAWNA ...,,SZUMIĄ LEŚNE KNIEJE,, NA POMORZU ŚRODKOWYM !!!

Według mojej oceny A ZNAM DETALE - sprawa ta jest BARDZO POWAŻNA, tym bardziej iż NAWET W AKTUALNEJ SYTUACJI POMIMO BRAKU JAKIEGOKOLWIEK WYROKU KARNEGO W TEJ KORUPCYJNEJ KWESTII ...jak podaje to nadleśniczy - konsekwencją służbową jest JUŻ ROZWIĄZANIE Z TĄ OSOBĄ STOSUNKU PRACY !!!


Jednakże WIELE MOICH PYTAŃ NADAL JEST BEZ ODPOWIEDZI jak dla przykładu DLACZEGO TEGO TYPU INFORMACJI NIE MA NA STRONIE INTERNETOWEJ RDLP SZCZECINEK, CZY TEŻ NADLEŚNICTWA POŁCZYN...czyżby leśnicy AŻ TAK MOCNO DBALI O SWÓJ ,,SUPER WIZERUNEK,, POŚRÓD POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA ???!

A mi teraz chodzi po głowie PYTANIE NAJWAŻNIEJSZE dotyczące jak się dowiaduję ,,PŁATNEJ PROTEKCJI,, to jest ....W JAKIM TRYBIE PODLEGAŁY OWE TAK EKSPRESOWE ,,KONSEKWENCJE SŁUŻBOWE,, I ROZWIĄZANIE Z TĄ OSOBĄ STOSUNKU PRACY ??!

Zapytam o to w kolejnym wniosku, ponieważ JAK ZNAM PO-LITYCZNE ,,GIERKI,, W LASACH PAŃSTWOWYCH - może się kiedyś tam okazać,że ....KTOŚ SAM ZWOLNIŁ SIĘ Z PRACY W RAMACH POROZUMIENIA STRON POMIĘDZY TYM KTÓRY BRAŁ W ŁAPĘ A TYM KTÓRY O TYM DOSKONALE WIEDZIAŁ !!!

Oczywiście byłaby to już ...SKRAJNOŚĆ IDIOTYZMU I ZWYKŁEGO CWANIACTWA, którego jak sami wiecie od 2008 roku gdy Lasami Państwowymi w Polsce tak właśnie ,,rządzi,, Platforma Obywatelska NIE BRAKUJE nie tylko w RDLP Szczecinek pod ,,wodzą,, dyrektora Sławomira Cichonia !!!

Piszę jak jest.... i c.d.n.  !!!


Krzysztof Kowalczyk  

PS.

A SWOJĄ DROGĄ UWAŻAM,ŻE PAN NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN JEST...BARDZO ODWAŻNYM CZŁOWIEKIEM !!!
DLACZEGO ???! NIE POWIEM...ACZKOLWIEK DODAM,ŻE  JEST TO ZWIĄZANE Z POLITYKĄ !!!
Ja natomiast zawsze POCHWALAM LUDZI ODWAŻNYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Darz Bór !!!!!!!!!!!!!!!