wtorek, 23 września 2014

ZAPYTANIE DO MINISTRA ŚRODOWISKA ...CZY ISTNIEJE W OGÓLE DEFINICJA PRAWNA ,,RACJONALNA GOSPODARKA LEŚNA,, W POLSCE ??!

23 września 2014 roku


Nawiązując do NIELEGALNEGO WYRŻNIĘCIA BEZ WIEDZY I ZGODY REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA  - strefy ochronnej orlika krzykliwego ...PRZEZ LEŚNIKÓW NADLEŚNICTWA ELBLĄG / RDLP GDAŃSK/  wśród których ,,zmoczył,, tyłek brakiem reakcji  na to a wręcz przyzwoleniem na ową dewastację MIEJSCA PRAWNIE CHRONIONEGO min; syn ówczesnego z-cy Dyrektora Generalnego d/s gospodarki leśnej ( SIC!!!!!!!!!!!!!)  Jana Szramki ( ...TOTALNIE NIEDOŚWIADCZONY inż.nadzoru Michał Szramka!)- staram się swoją wnikliwością odnaleźć sens pojęcia ,, RACJONALNA GOSPODARKA LEŚNA,, , które jest tak popularne w różnego rodzaju wypowiedziach !

Sprawę tą prowadzą organa ścigania - gdyż rażąco naruszono obowiązujące prawo min; karne!

,,RACJO,, - znaczy rozum, umysł  .....więc staram się go odnaleźć w tej dewastacji naturalnej ostoi orlika krzykliwego, którą tak beztrosko wyrżnęli leśnicy RDLP Gdańsk !

POSTANOWIŁEM WIĘC ZAPYTAĆ U ŹRÓDŁA :


 Sławno, dnia 23 września 2014 roku
PAN MACIEJ GRABOWSKI
MINISTER ŚRODOWISKA
00-922 WARSZAWA
UL. WAWELSKA Nr 52/54WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawi art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku/Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi w poniższym zakresie:

1/ W jakim obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej akcie prawnym – ZNAJDUJE SIĘ POJĘCIE PRAWNE ,,RACJONALNA GOSPODARKA LEŚNA,, W POLSCE ???!

Uprzejmie proszę Pana Ministra o wskazanie mi wszelkich aktów prawnych obowiązujących w Polsce – w których mógłbym zapoznać się z POJĘCIEM PRAWNYM owej ,,racjonalnej gospodarki leśnej,,


Darz Bór !Krzysztof Kowalczyk
arek1939 Wycinka pieknej Alei Lipowej
Czy w ramach owej ,,RACJONALNOŚCI GOSPODARKI,, wycina się ponad 100 letnie lipy jak np; te w alei lipowej na trasie Mielno-Mielenko ....bo tak sobie tego życzy jakiś ,,zielony,,  urzędnik??!

Jaka ,,RACJONALNOŚĆ,, nakazuje w pobliżu miejsc zamieszkałych przez ludzi aż tak ,,rżnąć,, lasy??!/ okolice Warszawy/

A tak /...OBDARTE Z KORY ŻYWE DRZEWA!!!!/ postępują ,,profesjonaliści,, podczas prac w lesie na terenie  RDLP Szczecinek( NADLEŚNICTWO SŁAWNO!) ....o czym wcześniej w detalach pisałem na blogu! GDZIE JEST W TYM RACJONALNOŚĆ GOSPODARKI LEŚNEJ ???!
Jaka ,,racjonalność, kierowała tym idiotą aby ściąć aż taki dorodny okaz drzewa w lesie ...okolice Gliwic!
A to też Nadleśnictwo Sławno / RDLP Szczecinek/ ...tak o żywe drzewa  podczas prac gospodarczych w ramach  ,,RACJONALNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ,, jakoby ,,troszczył się,, leśniczy Leśnictwa Janiewice MICHAŁ ROMAN (...,,LEŃ,, już na emeryturze!)...o czym również pisałem na swoim blogu....