piątek, 19 września 2014

RZECZNIK PRASOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH ODPOWIADA...BAJKI !!!!!

20 września 2014 rokuOstatnio jak pamiętacie – skierowałem do DGLP w Warszawie takie oto pismo, nie zgadzając się z częścią wypowiedzi Pani Anny Malinowskiej , rzecznika prasowego Lasów Państwowych!

UPEWNIŁEM SIĘ PRZY TYM – dzwoniąc do kilku jednostek Straży Leśnej w różnych RDLP – pytając CZY PRAWDĄ JEST, IŻ ZOSTAWIAJĄ MANDATY KREDYTOWANE ZA SZYBKĄ POJAZDÓW NIELEGALNIE PARKOWANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH?!

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI JAKIE UZYSKAŁEM – BRZMIAŁY ,,NIE,, bo to NIE PRAKTYCZNA  lipa, mogąca spowodować problemy urzędowe....!!!

Więc tak oto zapytałem  DGLP:


Sławno, dnia 08 września 2014 rokuPan Adam Wasiak
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02-362 WARSZAWA
Ul. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
/ Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - uprzejmie proszę Pana Dyrektora o udostępnienie mi informacji w poniższym zakresie;


Analizując treść prasy ogólnopolskiej zauważyłem w ,,RZECZPOSPOLITA,, ( sobota-niedziela 09-10 sierpnia 2014 roku artykuł pt; ,,Parkowanie i jazda w lesie mogą być kosztowne,, - autor Łukasz Kuligowski.

Pan Kuligowski powołał się na następującą wypowiedź Pani Anny Malinowskiej – Rzecznika Lasów Państwowych ( cytat) ,,Czytelnicy w mailach pytają jednak często, czy auto zostanie odholowane, jeśli zostawią je w innym miejscu.
Anna Malinowska , rzecznik Lasów Państwowych zapewnia, ze nie.
Ostrzega jednak, że po powrocie z grzybobrania, czy spaceru – ZA WYCIERACZKĄ AUTA KIEROWCA ZNAJDZIE MANDAT lub wezwanie do nadleśnictwa , w celu uregulowania kary,,

W związku z tą wypowiedzią Pani Anny Malinowskiej – rzecznika LP , uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1/ Ile mandatów karnych w roku 2012 i 2013 Służba Leśna Lasów Państwowych udzieliła na tych zasadach o jakich wspomina Pani rzecznik tj; POZOSTAWIŁA ZA WYCIERACZKĄ AUTA DLA KIEROWCY PUSTEGO POJAZDU, nielegalnie zaparkowanego w lesie ??!

2/ Na jaką kwotę łącznie są tylko te mandaty ??!

3/JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZUJĄCA W LASACH PAŃSTWOWYCH, KTÓRA DOPUSZCZA ABY PRACOWNIK SŁUŻBY LEŚNEJ WYSTAWIŁ MANDAT BEZ OBECNOŚCI KIEROWCY W LESIE I POZOSTAWIŁ GO ZA WYCIERACZKĄ TEGOŻ POJAZDU ...NIE WZYWAJAC DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W NADLEŚNICTWIE ??!

4/ CZY TAKIE POSTĘPOWANIE SŁUŻBY LEŚNEJ UWAŻA PAN DYREKTOR ZA RACJONALNE I LEGALNE??!

Darz Bór !

Krzysztof KowalczykWczoraj 19 września 2014 roku...odpisała mi Pani Malinowska, rzecznik prasowy DGLP na w/w pytania!

ODPOWIEDŹ KRÓTKA ...i dowodząca, że Pani rzecznik prasowa LP NIE MA ,,ZIELONEGO,, POJĘCIA O CZYM CZASAMI MÓWI W MEDIACH- zaś jak w powyższej sprawie tłumaczy to ; POKRĘTNIE , ZASŁANIAJĄC SIĘ BRAKIEM DANYCH !!!!

TO TAKIE TYPOWE PANI RZECZNIK DLA – MÓWIĄCYCH BAJKI !!!!

Oto odpowiedź Pani rzecznik Lasów Państwowych jaką otrzymałem :

(cytat) ,,Szanowny Panie. Uprzejmie informuję, że Lasy Państwowe nie posiadają statystyk, dotyczących ilości wystawionych mandatów zaocznych.
Posiadamy statystyki dotyczące mandatów ogółem. Zgodnie z kodeksem wykroczeń oraz ustawą o lasach (art.47) Straż Leśna ma prawo nakładać mandaty( w tym również zaoczne).
Pozdrawiam. Anna Malinowska – rzecznik prasowy Lasów Państwowych ,,

Więc JAK MOŻNA SIĘ O CZYMŚ WYPOWIADAĆ MEDIALNIE...nie mając chociażby potwierdzenia, oparcia w danych, statystyce itp ???!
A więc ....BAJKI i medialna ściema !!!!!!!!!!!!!!!!

NO I JAK ZWYKLE...NICZEGO SIĘ KONKRETNIE  NIE DOWIEDZIAŁEM Z LASÓW PAŃSTWOWYCH, zaś moje pytania były ściśle związane z treścią artykułu prasowego i wypowiedzią Pani rzecznik PGL LP …

Art.47 ustawy o lasach na jaki powołuje się Pani rzecznik mówi jedynie o tym,że Straż Leśna posiada USTAWOWE UPRAWNIENIA nakładania i pobierania mandatów karnych na podstawie przepisów szczególnych /...o czym doskonale wiem !!!!/ ...lecz ja  nie o to pytałem !!!

INTERESOWAŁA MNIE ILOŚĆ BEZPOŚREDNIO NAŁOŻONYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH MANDATÓW KARNYCH ,,ZA SZYBKĘ,, POJAZDU – o czym zresztą wypowiadała się MEDIALNIE Pani rzecznik Lasów Państwowych !!!

PANI RZECZNIK :

TAKI PROCEDER JUŻ W LASACH NIE FUNKCJONUJE ...NIE ISTNIEJE...TO RELIKT KOMUNY I CZASÓW PRL !!!!

Obecnie ,,za szybką,, profesjonalna Straż Leśna LP – POZOSTAWIA WEZWANIE DO NADLEŚNICTWA danego kierowcy, bądź właściciela pojazdu parkowanego w miejscach niedozwolonych na terenie NASZYCH LASÓW – celem wyjaśnień, a dopiero potem jest MANDAT KARNY ...i to nie zawsze , ponieważ PAŃSTWOWA STRAŻ LEŚNA to nie to samo co w większości ,, nasza ,,IDIOTYCZNA POLICJA, której szefowie kładą nacisk na MAKSYMALNA ILOŚĆ MANDATÓW KARNYCH DO WYKONANIA DANEGO DNIA PODCZAS SŁUŻBY...a takie sytuacje znam nie tylko ja !!!

Strażnicy Leśni LP doskonale wiedzą, że aktualnie grzywnę można wymierzyć w trzech rodzajach mandatów karnych;

1/ GOTÓWKOWY

2/ KREDYTOWANY

3/ ZAOCZNYWystawienie mandatu ,,zaocznego.. przez Straż Leśną LP, O KTÓRYM MÓWIŁA MEDIALNIE PANI RZECZNIK LASÓW PAŃSTWOWYCH a jednocześnie na co powołuje się w odpowiedzi do mnie JEST NIEPRAKTYCZNE I NIE STOSOWANE W LASACH PAŃSTWOWYCH W OGÓLE /...nawet przy tłumaczeniu mi tego BRAKAMI STATYSTYK W TEJ KWESTII SZCZEGÓŁOWEJ/ - z bardzo prostego i LOGICZNEGO dla profesjonalnej Straży Leśnej powodu tj;

TAKI MANDAT ,,ZAOCZNY,, MOŻNA ZASTOSOWAĆ TYLKO W SYTUACJI, GDY STRAŻ LEŚNA LP NIE MA ŻADNEJ, JAKIEJKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI CO DO TEGO , IŻ POZOSTAWIONY SAMOCHÓD BYŁ ZAPARKOWANY PRZEZ np.; Mariusza Fallusa zam. Kozie Brdy nr 115 , gmina Toporzyk  a którego nie ma przy samochodzie bo poszedł sobie w las !!!

Mandat karny tego typu pozostawiony W LESIE ,,za szybką, o czym opowiada medialnie Pani rzecznik LP - nie daje 100% gwarancji, iż dana osoba go w ogóle znajdzie, odbierze i uiści stosowna kwotę, DLATEGO ZAMIAST MANDATU STRAŻ LEŚNA ROZPOCZYNA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE OD ,,WEZWANIA,, do osobistego stawiennictwa kierowcy w biurze nadleśnictwa LP, wypytuje o okoliczności parkowania i niejednokrotnie nakłada mandat karny lub POUCZA sprawcę wykroczenia!
TAKA JEST PRAKTYKA W LASACH PAŃSTWOWYCH....Pani rzecznik !!!!

A tak na marginesie ; ŁATWIEJ WYGRAĆ W LOTTO niż w tym konkretnym przypadku Straży Leśnej jest JAKOBY  wiedzieć do kogo należy dany pojazd zaparkowany w lesie /....SZCZEGÓLNIE W POBLIŻU DUŻYCH AGLOMERACJI MIEJSKICH ...by wystawiać ,,mandaty zaoczne – za szybką,, O CZYM TAK ,,BAJECZNIE,, OPOWIADAŁA OSTATNIO W MEDIACH Pani Anna Malinowska rzecznik Lasów Państwowych !

Piszę jak jest...w Lasach Państwowych!


Krzysztof Kowalczyk