środa, 17 września 2014

,,PODZIĘKOWANIE,, PANU MINISTROWI ŚRODOWISKA .....ZA LENISTWO, BRAK KOMPETENCJI W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH !!! Sławno,dnia 17 września 2014 rokuPan Maciej Grabowski
MINISTER ŚRODOWISKA
Ul. Wawelska nr 52/54
00-922 Warszawa
,,PODZIĘKOWANIE ,,


Niniejszą korespondencją składam na ręce Pana Ministra Środowiska ,,gorące podziękowania,,
za NIEZAŁATWIENIE W TERMINIE wniosku o udostępnienie informacji publicznej jaki nie udzielił mi Pana podwładny tj; Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak!

Wniosek ten złożyłem drogą elektroniczną dnia 16 LIPCA 2014 ROKU / odczytano w DGLP Warszawa dnia 17 lipca 2014 roku o godz.07.51 ...a więc 63 dni temu!!!!!!!


Szanowny Panie Ministrze Środowiska !

Pana PODWŁADNY miał ustawowy obowiązek udzielenia mi odpowiedzi ZGODNIE Z PRAWEM w terminie max.14 dni – a ja ponownie podkreślam ,iż minęło tych dni już 63 ...I nadal nie mam odpowiedzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We wniosku tym zadałem Panu Dyrektorowi Generalnemu LP pytania dotyczące wydatkowania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne ,,Lasy Państwowe,, kwoty PONAD 4 MILIONÓW ZŁOTYCH NA WYKONANIE TYLKO 4 PLANÓW URZĄDZANIA LASU na terenie RDLP Białystok oraz na ,,przyzwolenie,, Pana Dyrektora Generalnego LP na ...nie przestrzeganie w kilku aspektach zapisów Planów Urządzania Lasu , ZA KTÓRE ZAPŁACONO TAK OGROMNA SUMĘ PIENIĘŻNĄ SKARBU PAŃSTWA !

Jednocześnie pragnę Panu Ministrowi Środowiska niniejszym przypomnieć, iż tylko w moim przypadku /....a również znam inne!!!/ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ZE STRONY DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE SĄ JUŻ NOTORYCZNE , CO Z ŁATWOŚCIĄ W WIELU PRZYPADKACH POTRAFIĘ UDOWODNIĆ !!!

Mam nadzieję, iż Pan Minister Środowiska zdaje sobie sprawę z tego że jest to typowa DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE petentów, pragnących się dowiedzieć w jaki sposób są wydatkowane publiczne pieniądze w Lasach Państwowych – podporządkowanych Panu Ministrowi !

TAKIEJ ODPOWIEDZI MI SIĘ W TEJ CHWILI ,,DZIWNIE,, NIE UDZIELA....

Uprzejmie proszę Pana o konsekwentne zainteresowanie się tym POWSZECHNYM problemem w DGLP Warszawa – NA TYLE SKUTECZNIE, ABY WRESZCIE URZĘDNICZY PROFESJONALIZM A NIE UPOŚLEDZENIE I LENISTWO zbierało swoje ,,owoce,, w tym urzędzie Lasów Państwowych!

Mam nadzieję, iż spowoduje Pan Minister abym takową OGROMNIE SPÓŹNIONĄ odpowiedź
od Pana Dyrektora Wasiaka otrzymał jeszcze w tym roku / sic!!!!!!/

Jednocześnie bardzo proszę o odpowiedź z Ministerstwa Środowiska – czym jest spowodowane to LENISTWO urzędników DGLP Warszawa i jakie konsekwencje służbowe poniosła osoba odpowiedzialna za to, że W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE JEST PRZESTRZEGANE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ !!!!

PRZYPOMNĘ :

...KOMUNIZMU w Polsce jakoby już nie ma od 1989 roku !!!!


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

Do wiadomości;

1/ Najwyższa Izba Kontroli – Warszawa
2/ Rzecznik Praw Obywatelskich – Pani prof. Irena Lipowicz
3/ Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny LP


PS.


     Znalezione obrazy dla zapytania logo lasówpaństwowych

A oto ,,SYMBOLICZNY ZNAK,, odpowiedzi z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie na ...ZBYT TRUDNE PYTANIA takie jak chociażby te moje  !!!!!!

Taki  swego rodzaju ,,znaczek pocztowy,, .... sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!