czwartek, 5 grudnia 2013

ŻYCIE ZA WOLNĄ POLSKĘ...JESIEŃ 1951 ROKU!!!


ŻYCIE ZA WOLNĄ POLSKĘ... JESIEŃ 1951 ROKU!


06 grudnia 2013 roku


Zawsze z DUMĄ patrzę na ogromną mapę Rzeczpospolitej w moim domu, wiszącą na widocznym i honorowym miejscu...
Mapę PRAWDZIWEJ POLSKI tej sprzed prawie już za chwilę ...80 lat !

Opracował, drukował i wydał ją WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY w Warszawie ...1934 roku!!!

REPRINT MAPY WYKONANO W OPARCIU O JEJ ORYGINAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WÓWCZAS  W ZBIORACH CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ W WARSZAWIE 1934 ROKU...a więc 5 lat przed wybuchem II wojny światowej!
Czy jest TAM jeszcze ów ORYGINAŁ ???! Nie mam pojęcia ...ale ja mam jej kopię, z której jestem DUMNY i dlatego jest ona specjalnie zabezpieczona przed zniszczeniem !
Skala 1 : 1 mln a na mapie ... MÓJ KRAJ ,, PEŁEN PÓL MALOWANYCH ZBOŻEM ROZMAITEM,WYZŁACANYCH PSZENICĄ, POSREBRZANYCH  ŻYTEM,,

W chwili refleksji, wolnego czasu zerkam na NASZĄ OJCZYZNĘ na tej mapie rozkradzioną przez Hitlera i Stalina...ZNIEWOLONĄ W LATACH 1939 - 1989 PRZEZ 50 LAT ...PRZEZ KOMUNISTYCZNĄ HOŁOTĘ !!!

UKRADLI NAM DOTĄD NADAL BEZPOWROTNIE WIELE OGROMNYCH I PIĘKNYCH WOJEWÓDZTW :
TARNOPOLSKIE...STANISŁAWOWSKIE...LWOWSKIE...WOŁYŃSKIE...POLESKIE...BIAŁOSTOCKIE...NOWOGRODZKIE...WILEŃSKIE !!!
Aż tyle ...a tam mnóstwo powiatów...mnóstwo miast i miasteczek i setki małych czy też większych wiosek i osad !!!

A to wszystko pośród TYSIĘCY HEKTARÓW PIĘKNYCH I NIEPOWTARZALNYCH POLSKICH LASÓW,PARKÓW CUDOWNYCH DRZEW...

MOJA MAPA JEST TAK PERFEKCYJNIE SPORZĄDZONA,ŻE POKAZUJE KAŻDĄ Z TYCH NAWET MALUTKICH MIEJSCOWOŚCI NASZEJ ÓWCZESNEJ RZECZPOSPOLITEJ Z JEJ PIĘKNYMI NAZWAMI , GDZIE JAK SIĘ OKAZUJE DZIŚ ŻYLI WÓWCZAS TAM WROGO NASTAWIENI I PODATNI NA NACJONALISTYCZNE, ALBO KOMUNISTYCZNE ,,OBIECANKI,, ...ŻYDZI, BIAŁORUSINI, LITWINI,UKRAIŃCY !!!

Gdybyście zastanawiali się GDZIE W TAMTEJ RZECZPOSPOLITEJ I W JAKIM CZASIE TRWAŁY NAJDŁUŻEJ WALKI O WOLNOŚĆ POLSKI W JEJ DAWNYCH GRANICACH BO TYCH SPRZED 1939 ROKU GDY ZAATAKOWAŁ NAS HITLER Z ZACHODU A STALIN 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU ZE WSCHODU - niniejszy mój post jest ,,podpowiedzią,, !!!
OPARTĄ NA FAKTACH NADAL SKRYWANYCH POD KLAUZULĄ ,,ŚCIŚLE TAJNE,, między innymi na dzisiejszej Białorusi !

NASZYCH POLSKICH PATRIOTÓW I BOHATERÓW O WOLNOŚĆ RZECZPOSPOLITEJ NAZYWA SIĘ TAM OD DZIESIĘCIOLECI ...BANDYTAMI !!!

PAMIĘTAJCIE !!!

JEDNE Z OSTATNICH STRZAŁÓW W WALCE MIEDZY POLAKAMI A SOVIECKIM ZNIEWOLENIEM NASZEJ II RZECZPOSPOLITEJ ZOSTAŁY ODDANE TUŻ PRZY GRANICY PRZEDWOJENNEJ POLSKI Z ŁOTWĄ (...DZIŚ TO  AŻ 350 KILOMETRÓW OD NASZEJ OBECNEJ GRANICY POLSKI !!!).
A tak bardzo dokładnie to w okolicach BRASŁAWIA i OPSY ...

Dawne historyczne miasta, wsie i osady przez całe wieki emanujące intelektualną i duchową wielo narodowością Polski UTRACILIŚMY DZIĘKI ,,SOJUSZNIKOM,, gdyż w Jałcie podczas konferencji USA i Wielka Brytania SPRZEDALI NASZĄ POLSKĘ ...sovietom i Stalinowi !!!
JAK DOTĄD BEZPOWROTNIE ... a na dodatek wszyscy by zapewne chcieli, aby Polacy z tym się pogodzili i ...ZAPOMNIELI !!!

Jednak byli wówczas tacy, którzy nawet długo po zakończeniu tej II wojny światowej, gdzie naszych bohaterskich żołnierzy polskich nawet nie zaproszono na paradę zwycięstwa by nie drażnić Stalina - NADAL WALCZYLI O NIEPODLEGŁOŚĆ CAŁEJ POLSKI ODDAJĄC ZA NIĄ SWE MŁODE ŻYCIE!

ICH SCHRONIENIEM,DOMEM BYŁY ...POLSKIE LASY !!!!!!

Nie przeszkadzał im nawet zabór tych ziem przez sovietów i masowe deportacje ludności polskiej po 1945 roku z tych terenów..
Bardzo długo po zakończeniu tej okrutnej wojny trwało NISZCZENIE ŚLADÓW POLSKOŚCI...WYWÓZKI LUDZI NA SYBERIĘ...ZAMYKANIE KOŚCIOŁÓW...
Dotyczyło to także  województw na Nowogródczyźnie, Wileńszczyźnie i kilku powiatów oderwanych od województwa białostockiego.

WBREW OFICJALNEJ PROPAGANDZIE NAWET TEJ OBECNEJ - DUŻĄ POMOC WALCZĄCYM POLSKIM PARTYZANTOM NIOSŁA RÓWNIEŻ LUDNOŚĆ BIAŁORUSKA !!!

Najlepiej zorganizowani byli Polacy w RDZENNIE POLSKICH POWIATACH lidzkim i szczuckim, w których w latach 40 spis ludności wykazywał aż 80 % odsetek ludności polskiej!
Żołnierzami i OPOREM PRZECIWKO SOVIETOM na tym terenie dowodził po II wojnie światowej  przedwojenny nauczyciel podporucznik
ANATOL RADZIWONIK pseudonim ,,OLECH,, ,,MRUK,, ,,STARY,,
Był on w czasie okupacji hitlerowskiej na tych ziemiach podkomendnym legendarnego ,,PONUREGO,, - z oddziału Armii Krajowej JANA PIWNIKA!

,,Olech,, dowodził świetnie zorganizowaną grupą KILKUSET POLAKÓW w dwóch konspiracyjnych obwodach (POWIATACH) o kryptonimie
,,49/67,, i przez wiele lat był dla sovietów NIEUCHWYTNY !!!!!!!

LUDNOŚĆ ICH UWIELBIAŁA, GDYŻ NIKT TAK JAK ,,OLECH,, W SPOSÓB TAK SKUTECZNY NIE BRONIŁ CHŁOPÓW I ZAŚCIANKOWEJ SZLACHTY TYCH POWIATÓW PRZED CHCIWOŚCIĄ SOVIECKICH ŻOŁDAKÓW !
Miał swoich agentów także wśród milicji i w placówkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Podporucznik RADZIWONIK niszczył jedną po drugiej SPÓŁDZIELNIĘ zakładaną na wzór sovieckiej propagandy sukcesu a czynił to tak DOSKONALE I SKUTECZNIE,iż doprowadził nawet ze swymi żołnierzami na Białorusi do ...PRECEDENSU I WSTRZYMANIA NA PEWIEN CZAS OWEJ KOLETYWIZACJI !!!
Warto pamiętać,że ludność była ZAGANIANA SIŁĄ I POD PRZYMUSEM PRACOWAŁA W TYCH SPÓŁDZIELNIACH A DOBYTEK CAŁEGO ŻYCIA BYŁ ZABIERANY LUDNOŚCI...
Kołchozy na Białorusi w latach 1945 - 1949 w tym terenie były REGULARNIE ROZBIJANE PRZEZ PARTYZANTÓW , a mienie oddawano ludności...

Podporucznik ,,Olech,, zginął 12 maja 1949 roku zabity przez sovietów, gdy wraz ze swym oddziałem przedzierał się AŻ PRZEZ TRZY PIERŚCIENIE OKRĄŻENIA wojsk radzieckich a pozostali przy zyciu ,,jego chłopcy,, kąsali ich jeszcze do początku lat 50 ...


Na Grodzieńszczyźnie podobną akcję prowadził oddział podporucznika MIECZYSŁAWA NIEDZIŃSKIEGO ps. ,,MEN,, którego zabito wraz z wieloma partyzantami w 1948 roku...

Pod dawną granicą Ryską, na wschodzie województwa Nowogródzkiego bohatersko walczył o Polskę oddział BOLESŁAWA JURGIELA...

A CO DZIAŁO SIĘ NA WILEŃSZCZYŹNIE ??!
Mało kto o tym wie, ale wszelkie dokumenty na temat walk niepodległościowych na tym terenie po 1944 roku znajdują się w nadal niedostępnych
archiwach BIAŁORUSKIEGO K.G.B.

Brak jest tam swobodnego dostępu do tych danych ale...DLA CHCĄCEGO NIC TRUDNEGO jak mawia polskie powiedzenie!!!  :)

Wertując akta operacyjne i śledcze  NKWD i MGB dotyczące BOHATERSKICH POLAKÓW zwanych tam ,,BANDYTAMI,, i ,,BANDAMI,, można znaleźć wiele nieznanych Polakom danych o walkach na tym terenie z soviecką niewolą...

Są tam miejsca walk z Polakami...pseudonimy bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej walczących z bolszewikami min. na Brasławszczyźnie!
Jak wspomniałem już wcześniej BOHATERSKO WALCZĄCYCH W OSAMOTNIENIU ...w odległości 350 kilometrów od ustalonych wówczas I AKTUALNYCH DO DZIŚ  granicach Rzeczpospolitej !!!

POWIAT BRASŁAWSKI BYŁ NAJDALEJ NA PÓŁNOC WYSUNIĘTYM POWIATEM PRZEDWOJENNEJ RZECZPOSPOLITEJ...zerknijcie zresztą na stare mapy Polski !!!

W 1931 roku dominowała tam polska ludność a 143 tysięcy jego mieszkańców tamtego roku  aż 65 % deklarowało język polski jako swój ojczysty!
Komendantem Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej był tam porucznik MICHAŁ BIAŁOKUR ps. ,,LACH,,

Czy słyszeliście kiedykolwiek o akcji ,,OSTRA BRAMA,, ??!
ZDOBYCIE WILNA SIŁAMI WOJSK ARMII KRAJOWEJ PRZED NACIERAJĄCĄ W 1944 ROKU ARMIĄ SOVIECKĄ ..
Brała w nich udział 23 ,,BRASŁAWSKA,, Brygada Armii Krajowej oraz 24 Brygada ,,DRYŚWIATY,,...ogółem ponad 700 partyzantów!!!

Obie Brygady wpadły w sovieckie łapy ...24 nie dotarła na koncentrację wojsk i rozbroili ich Rosjanie na Brasławszczyźnie natomiast 23 sovieci rozbroili pod Wilnem w okolicach wsi SKORBUCIANY !!!

Archiwum Obwodu BRASŁAW Armii Krajowej było dobrze ukryte ale w 1949 roku sovieckie MGB znalazło je w kolonii BUDOWIEJKA podczas aresztowania STEFANII BEJNEROWICZ..

Na podstawie owych nadal TAJNYCH AKT BIAŁORUSKIEJ KGB można wywnioskować,że Z DANYCH SOVIECKICH po lipcu 1944 roku na terenie powiatu brasławskiego działały dwie formacje polskich partyzantów!
DOWODZILI TAM ODDZIAŁAMI ARMII KRAJOWEJ :
STANISŁAW BIELUS ps. ,,SKRZETUSKI,, ,,SKAŁA,, oraz KAZIMIERZ STABULANIEC ps. ,,MIŁOSZ,, - a sovieci ,,zainwentaryzowali im,, na ich konto ...76 ,,AKTÓW TERRORYSTYCZNYCH,, ! (sic!!!!!!!!!!!)
Oddziały te działały na terenie Białorusi (BSRS), a także po Litewskiej stronie...KTÓRĄ STALIN ROZDZIELIŁ WILEŃSZCZYZNĘ !!!

Sovieci mają udokumentowane w tych tajnych materiałach fakt współdziałania tych obu oddziałów z innym a dowodzonym przez partyzanta o pseudonimie ,,ROKAS,, z antysovieckiego ruchu oporu po 1944 roku na Litwie!

A co dokumentują sovieckie akta ??!

1/ atak UDANY a dokonany nocą przez AK z 21/22 czerwca 1947 roku (!!!) na miasteczko OPSA, gdzie rozbito urząd pocztowy, mleczarnie.
Partyzanci znaleźli przy zabitym kurierze korespondencję lokalnego MGB.

2/ w październiku 1948 roku AK zabiła funkcjonariusza milicji FENCZENKO;

3/ odbierano pieniądze każdemu, kto wcześniej w imieniu władzy sovieckiej BEZLITOŚNIE ŚCIĄGAŁ JE W FORMIE PODATKÓW OD BIEDNYCH CHŁOPÓW;
Nie wywiązywanie się z ich zapłaty oznaczało więzieniem, utrata ziemi i inwentarza...

4/ likwidowano czerwonych aktywistów i przedstawicieli bolszewickich władz na terenie Rzeczpospolitej tamtych okolic;

5/ w listopadzie 1948 roku w ZALESIU nieopodal małego miasteczka WIDZE partyzanci zniszczyli ,,sielsoviet,, paląc całą dokumentację;

6/ w czerwcu 1949 roku zlikwidowano ,,priedsiedatiela sielsovieta,, w BRZENISZKACH;

W marcu 1949 roku we wsi BŁAŻYSZKI podczas strzelaniny poległ ,,MIŁOSZ,, a dowództwo po nim przejął ,,SKRZETUSKI,, którego sovieci zabili w październiku 1950 roku PODCZAS REGULARNEJ BITWY Z WOJSKAMI NKWD ( specjalna grupa operacyjna!) ...W LASACH gminy WIDZE !!!!!!!!!!!!!
DOMEM i schronieniem jego 20 osobowego oddziału były BAGNISTE LASY gminy Bohiń koło miasteczka KOZIANY !!!

A czegóż to dowiadujemy się z owych tajnych dokumentów sovieckiej bezpieki z 12 i 13 września 1951 roku ??!

Rozkaz likwidacji oddziału Franciszka Wiszniewskiego otrzymał pułkownik MGB (ACZASOV), którego ludzie zlokalizowali kobietę pomagającą partyzantom .
Zmusili ją do dostarczenia im żywności i samogonu, który nafaszerowali ...środkami usypiającymi!
Podczas akcji...nie wszyscy spali! ZGINĄŁ W STRZELANINIE OSTATNI  DOWÓDCA ARMII KRAJOWEJ WISZNIEWSKI a 11 partyzantów aresztowano...

W KWIETNIU 1952 ROKU TRYBUNAŁ WOJENNY BIAŁORUSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO  W POŁOCKU SKAZAŁ 10 Z NICH NA KARĘ ŚMIERCI NATOMIAST JEDNEGO NA 25 LAT WIĘZIENIA!!!
WYROK NATYCHMIAST WYKONANO...

PONADTO ARESZTOWANO AŻ 21 OSÓB Z SIATKI WYWIADOWCZEJ FRANCISZKA WISZNIEWSKIEGO Z POWIATU BRASŁAWSKIEGO, KTÓRYCH TAKŻE SKAZANO NA WIELOLETNIE WIĘZIENIA ...

Tak oto został rozbity OSTATNI POLSKI ODDZIAŁ NA PÓŁNOCNEJ  WILEŃSZCZYŹNIE dowodzony przez porucznika Franciszka Wiszniewskiego , który walczył przeciwko sovieckiemu zniewoleniu ziem Rzeczpospolitej Polskiej nie tylko tam !!!

TAK GASŁY OSTATNIE ,,OGNIKI,, POLSKOŚCI W LEŚNYCH OSTĘPACH PRAWDZIWEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ...

WIĘC PRZEKAZUJCIE DALEJ TĄ PRAWDZIWĄ CHOĆ NADAL DLA NAS POLAKÓW ,,ŚCIŚLE TAJNE,, WIADOMOŚCI O NASZYCH PATRIOTACH, KTÓRYCH JAK ZAUWAŻYŁ TO PEWIEN CZŁOWIEK ...,,NIKT NA ŚWIECIE NIE CHCE UZNAĆ BOHATERAMI,, !!!

DLA MNIE TO PRAWDZIWI BOHATERZY, KTÓRYM JESTEŚMY DZIŚ A SZCZEGÓLNIE PO 1989 ROKU WINNI BEZWZGLĘDNĄ PAMIĘĆ I SZACUNEK PO WIEKI ...
Mam nadzieję iż dla Was już także !!!

ODDALI SWE MŁODE ŻYCIE TAKŻE ZA NAS...choć 350 kilometrów od dzisiejszych granic Polski !!!
TEJ SAMEJ POLSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z ORŁEM W KORONIE OD WIEKÓW ...


Piszę jak jest...lub jak było!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Jekateierina....,,SPASIBA,, !!!!