środa, 4 grudnia 2013

POLAK - CHORWAT ...DWA BRATANKI ??!SKĄD SIĘ WYWODZI NASZA POLSKA BIEL I CZERWIEŃ ...NARODOWE BARWY??!

04 grudnia 2013 roku


Czy jest dziś jakiś POLAK który nie słyszał albo nie zna dawnej LEGENDY o naszych przodkach ...był sobie LECH, CZECH i RUS ??!

Jak znam dzisiejsze życie ...JEST ICH CAŁE MNÓSTWO, gdyż obecny poziom nauczania a przy tym świadomości źródeł swoich narodowych korzeni pośród nie tylko młodego POLSKIEGO pokolenia jest TRAGICZNY !!!
Nie wierzycie ??!

SAMI TO SPRAWDŹCIE ...zadając Waszym dzieciom, znajomym bardzo proste pytanie DLACZEGO NASZ ORZEŁ JEST W KORONIE...DLACZEGO NASZE NARODOWE BARWY TO BIAŁO-CZERWONY a nie inny itd.itd.itp.

Skąd więc według legendy PRZYBYŁ nasz przodek ??!
Owa legenda o Lechu,Czechu i Rusie zaczyna się od słów : (cyt),,...zstąpiwszy z gór kroatskich bracia Lech,Czech i Rus... ,,

GDZIEŻ SĄ OWE ,,GÓRY KROATSKIE,, ??!
Czy wiecie, iż to dzisiejsza ...CHORWACJA  ( KROATIA) ??!

Czy zastanawialiście się chociażby podczas meczów piłki ręcznej między POLSKĄ a CHORWACJĄ patrząc na trybuny kibiców ...JAK BARDZO WIELE NAS POLAKÓW I CHORWATÓW ŁĄCZY ??!
Na trybunach pośród kibiców zarówno tych z Polski jak i Chorwacji ...tylko jednego koloru narodowe flagi PO OBU STRONACH  : tylko BIEL I CZERWIEŃ !!!!

Godło Chorwacji to CZERWONO-BIAŁA szachownica - a cóż dla Polski znaczy szachownica  ale BIAŁO-CZERWONA ??!
Zwróćcie więc uwagę na każdy polski samolot,czołg...tam są tylko BIAŁO-CZERWONE szachownice!!!

Patrząc na godło Chorwacji i ich CZERWONO-BIAŁĄ szachownicę widzimy 5 herbów a wśród nich PIERWSZY na niebieskim tle przedstawia półksiężyc z sześcioramienną gwiazdą - uważany przez Chorwatów za ...NAJSTARSZY SYMBOL HERALDYCZNY!!!
A to jest nic innego jak ...BARDZO POPULARNY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  HERB SZLACHECKI ,,LELIWA,,...

Skąd więc pośród tej BIELI i CZERWIENI aż tak wiele łączących nasze narody przykładów ??!

Nasze wspólne narodowe związki mają bardzo długą historię a ich początki  przysłaniają legendy, mity a nawet fantastyczne teorie...

Jest jednak ,,COŚ,, co nas na pewno łączy pośród tych opowieści o poczuciu WSPÓLNOTY między naszymi narodami...

Szperając w najdawniejszych danych dotyczących CHORWATÓW można na pewno ustalić,iż Chorwaci jako plemię lub plemienna konfederacja
przywędrowali na swe dzisiejsze tereny CHORWACJI z...terenów dzisiejszej MAŁOPOLSKI w VII wieku !!!
Część z nich pozostała w Małopolsce, a którą w średniowieczu zwano ...,,BIAŁĄ CHORWACJĄ,,
I już mamy kolor BIELI...

Kult świętego Wojciecha jest Wam znany ?!
Otóż właśnie również i jego uważa się, iż był pochodzenia ...biało chorwackiego!
Nazwa ,,BIAŁA CHORWACJA,, była używana powszechnie wobec MAŁOPOLSKI jeszcze w XIX wieku a jako dowód posłużę się tym, że nawet w raportach imigracyjnych senatu USA z początków XX wieku można dziś znaleźć wiele informacji o  - TYSIĄCACH ,,BIAŁYCH CHORWATÓW,,pochodzących spod...KRAKOWA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciekawe co ??!

Myślę,że POLONIA AMERYKAŃSKA czytająca akurat ten akapit zastanowi się i uzmysłowi sobie zarazem jeśli pochodzi z Małopolski,że tak naprawdę są również przodkami BIAŁO CHORWATÓW !!!

Z terenów dawnej Galicji pochodzą także i moi przodkowie... a ja przypomnę ,,ziomkom,, że pod koniec w XVIII wieku gdy nad Chorwacją panowali Habsburgowie, uzasadniali sobie oni w oparciu o to panowanie także swoje roszczenia co do ...GALICJI i swoimi metodami oraz sposobami ZACHĘCALI POLSKĄ LUDNOŚĆ DO IDENTYFIKACJI SIĘ JAKO - właśnie ,,BIALI CHORWACI,,

Przeglądając zapisy jednego z najważniejszych  kronikarzy okresu średniowiecza tamtego terenu Nestora z Kijowa ( był to kronikarz ruski żyjący w XIII wieku!)- możemy znaleźć jego stwierdzenia,że ...CHORWACI TO PRZODKOWIE LACHÓW (...czyli przyszłych POLAKÓW!).

Na pograniczu dzisiejszej POLSKI i UKRAINY , a więc na wschód od ,,Białej Chorwacji,, miała być kiedyś położona ,,Czerwona Chorwacja,,
STĄD WŁAŚNIE ...,, GRODY CZERWIEŃSKIE,, ...stąd właśnie ,,RUŚ CZERWONA,,...

No i mamy oprócz BIELI kolejny kolor CZERWONY...

I tak przez setki lat nie tylko BIEL i CZERWIEŃ ,ale także i nazwy ,,BIAŁA CHORWACJA,, i ,,CZERWONA CHORWACJA,, przeniosła się z naszymi migrującymi narodami polskim i chorwackim  na dzisiejsze ...BAŁKANY !!!

MA TO NIEWĄTPLIWY WPŁYW NA TO,ŻE OBA NASZE NARODY MAJĄ KOLOR BIAŁY I CZERWONY POŚRÓD SWYCH NARODOWYCH BARW...

Mało tego w Chorwacji jest również znana słynna legenda o braciach Lechu,Czechi i Rusie którzy ,,zstąpiwszy z gór kroatskich,, ruszyli w świat!
Przyjmuje się tam,że miejscem tym jest położona na północ od Zagrzebia mała miejscowość KRAPINA !!!

Więc, jeśli odwiedzicie Chorwację - WARTO tam wstąpić by podziwiać krajobraz, który widział ... Lech,Czech i Rus !!!

A czy znacie IDEOWE ZAŁOŻENIA POLSKIEGO SARMATYZMU, których tutaj dostrzec łatwo ślad ??!
Ideologia ta stanowi o tym,że POLSKA SZLACHTA ...POCHODZI OD STAROŻYTNEGO LUDU IRAŃSKICH SARMATÓW !!!
Teza o sarmackim pochodzeniu Polaków  powstała w I Rzeczpospolitej...

To co prawda teoria o połączeniu historii ludności polsko-chorwackiej, która nie jest wyssana z palca ponieważ rzeczywiście w późnym antyku na stepach ukraińskich wraz ze Słowianami mieszkały ...LUDY Z IRANU !!!
Mało tego : nad Morzem Czarnym odnaleziono tablice greckie z II w. n. e. na których pojawia się nazwa Chorwatów jako ...PLEMIENIA IRAŃSKIEGO!
Idąc dalej : etymologia słowa ,,BAN,, jest identyczna jak w języku polskim słowo ,,PAN,, - a jest to używany przez Chorwatów przez całe wieki tytuł ,,BANA,, czyli wicekróla, a jego pochodzenie jak się domniemywa jest również ...IRAŃSKIE !

Wspólnymi władcami Polaków i Chorwatów byli ...LECH jako praojciec Polaków, Ludwik Węgierski, Władysław Warneńczyk !

Najwybitniejsze dzieło Chorwatów ,,OSMAN,, Ivana Gundulićia (opublikowane w 1638 roku) opowiada o ...BITWIE POLSKO-TURECKIEJ POD CHOCIMIEM (1621 rok) a jego GŁÓWNYM BOHATEREM jest ...POLSKI KRÓL WŁADYSŁAW IV !!!
A dlaczego ??!
Ano dlatego,gdyż XVI - XVII weku to właśnie RZECZPOSPOLITA POLSKA była przez Chorwatów uważana za ...POTENCJALNYCH WYZWOLICIELI SPOD PANOWANIA TURECKIEGO, pod panowaniem których znajdowała się wówczas większa część ziem Chorwacji !

Dużo tego CO NAS ŁĄCZY czyż nie prawda ??!

Na zakończenie tylko dodam,że NASZE RELACJE POLSKO-CHORWACKIE WZMOCNIŁY JESZCZE BARDZIEJ ROZBIORY RZECZPOSPOLITEJ , gdzie Galicja weszła w skład monarchii habsburskiej!
Pod bardzo silnym wpływem POLSKIEGO ROMANTYZMU znalazł się ruch chorwacki (iliryjski) który nomen omen stał się podstawą i dał potem początek nowoczesnej ideologii jugosłowiańskiej!

NIE PRZYPADKOWO jego hymnem stała się pieśń ,,JESZCZE CHORWACJA NIE UPADŁA...,, wzorowana na ,,JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA,, czyli Mazurku Dąbrowskiego, przyszłym hymnie NASZEJ POLSKI !!!

Jest MNÓSTWO faktów, które ŁĄCZĄ NARODY POLSKI I CHORWACKI o czym powinniśmy WYJĄTKOWO PAMIĘTAĆ a mój post jest właśnie po to abyście to sobie uzmysłowili ...

Z najnowszej historii WARTYM ZAPAMIĘTANIA jest to,że nasz słynny bohaterski generał STANISŁAW MACZEK, dowódca ,,CZERWONYCH DIABŁÓW,,(...i znowu kolor czerwony!) tj: 1 Dywizji Pancernej jest ...POCHODZENIA CHORWACKIEGO !!!
Przywódca Chorwatów w okresie międzywojennym VLADKO MAĆEK to daleki krewny generała Maczka...

A czy wiecie CO STAŁO SIĘ ŹRÓDŁEM INSPIRACJI dla Arkadego Fiedlera gdy pisał on swą słynną książkę ,,DYWIZJON 303,, ??!
Były to pamiętniki, które napisał as lotnictwa podczas II wojny światowej MIROSLAV FERIĆ...POLAK pochodzący z polsko-chorwackiej rodziny!


A więc jak widać nie tylko ,,POLAK - WĘGIER , DWA BRATANKI,, ...


Piszę jak jest...a nawet jak było !


Krzysztof Kowalczyk

PS.

O ostatniej tragicznej wojnie na Bałkanach to zapewne słyszeliście co nieco!
Elementem tożsamości narodowej Chorwatów jest podobnie jak i w Polsce - RZYMSKI KATOLICYZM ORAZ SŁOWIAŃSKOŚĆ !

Za tym wszystkim od setek lat było NASZE TAKŻE WSPÓLNE dążenie do włączenia prawosławnych Słowian w krąg kultury Zachodu.
To właśnie dlatego wojna na Bałkanach miała także swój podtekst RELIGIJNY a w publicystyce serbskiej CHORWACI są wielokrotnie przedstawiani jako..... ,,ZDRAJCY PRAWDZIWEJ SŁOWIAŃSZCZYZNY,, !
PODOBNIE JAK POLACY ZDANIEM ROSJAN...