czwartek, 19 grudnia 2013

NADLEŚNICTWO SŁAWNO...KONKURSOWA LIPA !!!NADLEŚNICTWO SŁAWNO...,KONKURSOWA LIPA,, !!!


19 grudnia 2013 roku


08 listopada 2013 roku Dyrektor Generalny LP zlecił swemu podwładnemu tj dyrektorowi RDLP Szczecinek sprawdzenie czy rzeczywiście
,,konkursowy,,nadleśniczy w Sławnie , czyli ten ów najlepszy  z najlepszych wyłoniony w owianych ŚCIEMĄ LEŚNYCH KONKURSACH (made in Marian Pigan!) narusza prawo zamówień publicznych - co niniejszym mu wypunktowałem na losowo wybranych 4 przykładach !

Oto jak została sprawdzona zasadność moich uwag i zarzutów ...

Ponad LOGO FSC tj: jakoby znaku ,,odpowiedzialnej gospodarki leśnej,, - dyr.RDLP Szczecinek Sławomir Cichoń potwierdza słuszność moich zarzutów  w stosunku do Nadleśnictwa Sławno i naruszenia art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych !

TYM SAMYM U ,,KONKURSOWEGO,, NADLEŚNICZEGO W SŁAWNIE / RDLP SZCZECINEK/ POJĘCIE SŁOWA ,,NIEZWŁOCZNIE,, OZNACZA NIE NATYCHMIAST A...13...28...77...LUB NAWET 87 DNI JUŻ PO TERMINIE JAKI MIAŁ USTAWOWY OBOWIĄZEK PODAĆ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO !!!!!

Jak widać z tego pojęcie ,,KONKURSOWY,, W LASACH PAŃSTWOWYCH  równa się temu samemu co ...ZWYKŁA LIPA I ŚCIEMA a nie profesjonalizm w każdym calu !!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!).

TAK WYGLĄDA NIESTETY  W LASACH PAŃSTWOWYCH...,,ODPOWIEDZIALNA GOSPODARKA LEŚNA, o  której w detalach możecie sobie poczytać na www.pigipedia.blogspot.com !!!


Piszę jak jest... ,ODPOWIEDZIALNIE,, ??!


Krzysztof Kowalczyk