środa, 11 grudnia 2013

KAŻDY JEST KOWALEM SWEGO LOSU... !!!
Sławno,dnia 12 grudnia 2013 roku
PAN ANDRZEJ GAJOWNICZEK
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA KOLBUDY
83 - 050 KOLBUDY
UL. OSIEDLE LEŚNIKÓW Nr 15WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.2 ust.1  Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi następujących informacji o które proszę w niżej wymienionych punktach.

Jednocześnie nadmieniam i zawiadamiam Pana Nadleśniczego, iż po odpowiedź w interesujących mnie zagadnieniach - SKIEROWAŁ MNIE DO NADLEŚNICTWA KOLBUDY swoim pismem Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP pismem (znak sprawy: GI-0600-1-6/13)  kierowanym do mnie dnia 01 sierpnia 2013 roku, oraz Pan Zbigniew Kaczmarczyk Dyrektor RDLP Gdańsk pismem (znak sprawy:DK-0600-1/13) z dnia 11 września 2013 roku !

Tak więc w trybie w/w Ustawy o dostępie do informacji publicznej UPRZEJMIE PROSZĘ o następujące informacje :

1/ Od kiedy oraz na jakich stanowiskach pracował w Nadleśnictwie Kolbudy Pan MICHAŁ SZRAMKA - syn obecnego zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ??!
Proszę o podanie daty.

2/ KTO PERSONALNIE zatrudnił w/w w Nadleśnictwie Kolbudy (proszę o podanie imienia i nazwiska).

3/ Czy Pan Michał Szramka został zatrudniony w trakcie procedur konkursowych na swoje stanowisko czy też W INNY SPOSÓB - uprzejmie proszę o szczegóły owego ,,sposobu,, zatrudnienia.

4/ Od kiedy (proszę o podane daty!) i gdzie przydzielono MIESZKANIE SŁUŻBOWE Panu Michałowi Szramka ??!

5/ Uprzejmie proszę o odpowiedź CZY PRAWDĄ JEST,że specjalnie pod potrzeby mieszkaniowe syna z-cy dyrektora generalnego LP
Pana Jana Szramki - LASY PAŃSTWOWE WYDAŁY ZNACZNĄ SUMĘ PIENIĘDZY NA REMONT I MODERNIZACJĘ TEGO PRZYDZIELONEGO OBIEKTU MIESZKANIOWEGO DLA MICHAŁA SZRAMKA ??!

6/ JAKI BYŁ KOSZT REMONTÓW I MODERNIZACJI  OGÓŁEM TEGO MIESZKANIA, KTÓRE PRZEZNACZONO DLA MICHAŁA SZRAMKI
W NADLEŚNICTWIE KOLBUDY ??!
PROSZĘ O WYSZCZEGÓLNIENIE WSZYSTKICH ROBÓT JAKIE TAM WYKONANO NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE!

7/ JAKA BYŁA POWIERZCHNIA TEGO MIESZKANIA, ILE POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH ORAZ ILE OSÓB W NIM ZAMIESZKIWAŁO ??!

8/ CZY PRAWDĄ JEST,że specjalnie dla syna z-cy dyrektora generalnego LP - Nadleśnictwo Kolbudy wykonało kosztowne ogrodzenie tego lokum ??!
Proszę o podanie daty wykonania tego ogrodzenia, materiałów jakie zużyto oraz ogólnego kosztu jakie LP za to zapłaciły .

9/ Kto obecnie zamieszkuje to lokum i od jakiego czasu (proszę o podanie daty!)

10/ Kiedy został zwolniony ze swego stanowiska Pana poprzednik - dotychczasowy nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbudy i co było przyczyną tego odwołania ??!

11/ Ile lat brakowało poprzedniemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kolbudy do osiągnięcia wieku emerytalnego ??!


Dziękuję z góry za SZCZEGÓŁOWE ODPOWIEDZI na każde z moich pytań!


Na zakończenie przypomnę tylko,że art.61 Konstytucji RP w swym pkt.1 GWARANTUJE NIE TYLKO MI STAWIAJĄCEMU TAKIE PYTANIA
- UZYSKIWANIE INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE W ZAKRESIE W JAKIM WYKONUJĄ ONE ZADANIA WŁADZY PUBLICZNEJ I GOSPODARUJĄ MIENIEM MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE a także w pkt.2 PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI OBEJMUJĄCEJ DOSTĘP DO DOKUMENTÓW KAŻDEJ WŁADZY PUBLICZNEJ !!!Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk