czwartek, 12 grudnia 2013

GDAŃSKI WÓZ DRZYMAŁY...??!
Sławno,dnia 12 grudnia 2013 roku


PAN MAREK ZEMAN
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA GDAŃSK
81 - 006 GDYNIA
UL. MORSKA Nr 200WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.2 ust.1  Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi następujących informacji o które proszę w niżej wymienionych punktach.

Jednocześnie nadmieniam i zawiadamiam Pana Nadleśniczego, iż po odpowiedź w interesujących mnie zagadnieniach - SKIEROWAŁ MNIE DO NADLEŚNICTWA GDAŃSK swoim pismem Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP pismem (znak sprawy: GI-0600-1-6/13)  kierowanym do mnie dnia 01 sierpnia 2013 roku, oraz Pan Zbigniew Kaczmarczyk Dyrektor RDLP Gdańsk pismem (znak sprawy:DK-0600-1/13) z dnia 11 września 2013 roku !

Tak więc w trybie w/w Ustawy o dostępie do informacji publicznej UPRZEJMIE PROSZĘ o następujące informacje :

1/ Na jakich zasadach oraz sposobach rozliczenia ze Skarbem Państwa Lasy Państwowe - wynajmuje mieszkanie z zasobów Nadleśnictwa Gdańsk obecny dyrektor RDLP Gdańsk Pan Zbigniew Kaczmarczyk?!

2/ Jakiej wielkości jest to mieszkanie, czy jest to budynek wolno stojący i jaką kwotę miesięcznie LP Nadleśnictwa Gdańsk otrzymują za wynajmowanie tego budynku  ??!

3/ OD KIEDY (proszę o podanie daty) Pan dyr.Kaczmarczyk wynajmuje ten lokal i KTO BYŁ INICJATOREM oraz pomysłodawcą tego ??!

4/ Kto dotąd wynajmował ten lokal przed dyrektorem RDLP Gdańsk i na jakich zasadach ??!

5/ CZY LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA GDAŃSK - OD CHWILI WYNAJMOWANIA TEGO LOKUM DLA Zb.KACZMARCZYK
PARTYCYPOWAŁY LUB NADAL PONOSZĄ JAKIEKOLWIEK KOSZTY ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ,REMONTEM TEGO LOKUM??!
Uprzejmie proszę o wyszczególnienie w przypadku ich ewentualnego wystąpienia - JAKIE TO BYŁY CZYNNOŚCI ORAZ NA JAKĄ KWOTĘ
OD CHWILI GDY MIESZKA TAM PAN KACZMARCZYK ??!

6/ Jaka jest szacunkowa liczba  kilometrów do biura RDLP Gdańsk spod PRYWATNEGO już innego mieszkania jakie obecny dyrektor RDLP Gdańsk Zbigniew Kaczmarczyk - zakupił sobie ze zniżką z zasobów Skarbu Państwa z sąsiedniego Nadleśnictwa Wejherowo ??!
Pytam o to jedynie dlatego,iż znane mi są przypadki CODZIENNEGO DOJAZDU WIELU POLSKICH LEŚNIKÓW NAWET OKOŁO 100 KILOMETRÓW DO PRACY (...w jedną stronę!!!) ??!

7/ CZY ZGODNIE Z AKTUALNIE WPROWADZONYMI PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA PRZEPISAMI - PLANUJE PAN NADLEŚNICZY LUB MA ZAMIAR SPRZEDAĆ JAKO ,,ZBĘDNE,, LASOM PAŃSTWOWYM TO MIESZKANIE O KTÓRE PYTAM ...np; obecnemu najemcy tj; dyrektorowi RDLP Gdańsk Zbigniewowi Kaczmarczyk ??!


Dziękuję z góry za SZCZEGÓŁOWE ODPOWIEDZI na każde z moich pytań!


Na zakończenie przypomnę tylko,że art.61 Konstytucji RP w swym pkt.1 GWARANTUJE NIE TYLKO MI STAWIAJĄCEMU TAKIE PYTANIA
- UZYSKIWANIE INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE W ZAKRESIE W JAKIM WYKONUJĄ ONE ZADANIA WŁADZY PUBLICZNEJ I GOSPODARUJĄ MIENIEM MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE a także w pkt.2 PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI OBEJMUJĄCEJ DOSTĘP DO DOKUMENTÓW KAŻDEJ WŁADZY PUBLICZNEJ !!!Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk