środa, 18 grudnia 2013

LASY PAŃSTWOWE...EKONOMIA A ,,DYPLOMACJA,, W ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA !!!Sławno, dnia 18 grudnia 2013 rokuPAN MACIEJ GRABOWSKI
MINISTER ŚRODOWISKA
00 - 922 WARSZAWA
UL. WAWELSKA Nr 52/54
SKARGA

DOTYCZĄCA SPOSOBU ROZPATRZENIA MEGO WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTĘPCĘ DO SPRAW EKONOMICZNYCH DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE.


UZASADNIENIE.

Szanowny Panie Ministrze!

W grudniu bieżącego roku   przesłałem do Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie następujące pismo- wniosek o udzielenie mi zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej kilku odpowiedzi na nurtujące mnie pytania związane z jego pobytem w Brazylii po odbiór nagrody UNESCO dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe :
Oto treść :

Sławno,dnia 06 grudnia 2013 rokuPAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3
Szanowny Panie Dyrektorze !

POLSCY LEŚNICY stanowią grupę zawodową,powołaną do zachowania,ochrony i powiększania zasobów leśnych naszej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i gospodarką narodową, opartą na POLITYCE LEŚNEJ PAŃSTWA, na zasadach zrównoważonego rozwoju!

Zawód leśnika NIE TYLKO W POLSCE - to powołanie,spełnienie zamiłowania,pragnienie poświęcenia się mu, oparte na rozległej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i z zakresu zarządzania, jak również znajomości warunków i celu pracy.

POLSKI LEŚNIK w ramach swych obowiązków zawodowych i obywatelskich jest obowiązany zgodnie z naszą narodową tradycją postępować w myśl hasła ,, BÓG - HONOR - OJCZYZNA,, a dewizą życiową każdego z nas powinny być zawsze słowa : ,,NAUKA - PRACA - UCZCIWOŚĆ,, !

POLSKI LEŚNIK ZA PUNKT HONORU PRZYJMUJE MANIFESTOWANIE SWEJ TOŻSAMOŚCI ZAWODOWEJ, ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO NASZEJ ,,BRACI LEŚNEJ,, POPRZEZ UDZIAŁ W MUNDURZE LEŚNIKA W UROCZYSTOŚCIACH CZY TEŻ PRZEDSIĘWZIĘCIACH NIE TYLKO WŚRÓD SWOJEJ GRUPY ZAWODOWEJ - W RAMACH INSTYTUCJI GO ZATRUDNIAJĄCEJ, TO JEST PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO ,,LASY PAŃSTWOWE,, !!!

Nie ukrywam,że z ogromnym zdumieniem i zaskoczeniem jako leśnik ujrzałem Pana jako Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych podczas uroczystości 24 listopada 2013 roku z wręczania w Rio de Janeiro POLSKIM LASOM PAŃSTWOWYM nagrody UNESCO podczas inauguracji Światowego Forum Naukowego.

W dalekiej Brazylii reprezentował Pan osobiście LASY PAŃSTWOWE jako ich obecny Dyrektor Generalny a przyznana nagroda była za wspieranie wysiłków na rzecz ochrony środowiska i za PROMOWANIE zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania DLA TRUDU  POLSKICH LEŚNIKÓW I LASÓW PAŃSTWOWYCH  za jak wskazali jurorzy, wart jest pozytywnego wskazania jako wzoru do naśladowania w jaki sposób zrównoważone zarządzanie lasami przynosi korzyści ekologiczne, społeczne oraz ekonomiczne w danym kraju!

DOCENIONO JEDNOCZEŚNIE FAKT,IŻ GŁÓWNYM CELEM LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE JEST UTRZYMANIE DOSTĘPNOŚCI LASÓW DLA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA I ZWIĘKSZANIE JEGO ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ !!!

Patrząc na Pana w czasie tych uroczystości w Rio de Janeiro uważam nie tylko  ja, że ...POPEŁNIŁ PAN JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH BŁĘDÓW W SWOIM MŁODYM ŻYCIU JAKO JUŻ DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH !

Czy domyśla się Pan O CZYM MYŚLĘ ???!

...miał Pan WYBORNĄ OKAZJĘ w trakcie owej konferencji naukowej i tych uroczystości poza granicami Polski, bo aż w Brazylii - Z DUMĄ ZAPREZENTOWAĆ SIĘ GODNIE I Z POWAGĄ W MUNDURZE POLSKIEGO LEŚNIKA, czego niestety Pan nie uczynił ubierając się w garnitur, który ,,BARDZO NIE PASUJE,, w czasie takich chwil ...DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

To nie jest moje widzi-mi-się Panie Dyrektorze, gdyż  ...TO BYŁ PANA ETYCZNY OBOWIĄZEK LEŚNIKA POLSKIEGO, o czym wspomniałem powyżej!

A co znaczy TRADYCJA NARODOWA to uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na ...WZOROWE KULTYWOWANIE TRADYCJI SWEGO REGIONU - SWEJ OJCZYZNY przez stojącą obok Pana jako Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie owych uroczystości wręczania tej nagrody w Rio de Janeiro ...KOBIETĘ W CHARAKTERYSTYCZNYM NAKRYCIU GŁOWY !!!
Jestem dla niej pełen podziwu i szacunku...

Proszę nie traktować niniejszej korespondencji jako moją złośliwość, lecz jedynie jako  DOBRE RADY ZWYKŁEGO,,SZAREGO,, LEŚNIKA, który ma odwagę nie tylko w tej kwestii zwrócić uwagę wielu osobom w Lasach Państwowych - czego dowodem jest mój od lat prowadzony blog              ( www.pigiedia.blogspot.com ,lub też drugi ,,(PO)lesie - lasydlaludzi,, - a opisujący LASY PAŃSTWOWE W PEŁNEJ ICH KRASIE !!!

W związku z zaistniałą w Rio de Janeiro sytuacją z Pana udziałem - uprzejmie niniejszym pismem wnioskuję do DGLP  o UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ( na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku - Dz.U.Nr 112 poz.1198 wraz ze zmianami) i udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania :


1/ CO SIĘ STAŁO I JAKIE CZYNNIKI MIAŁY NA TO WPŁYW,ŻE NIE WYSTĄPIŁ PAN W MUNDURZE POLSKIEGO LEŚNIKA JAKO DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH - W TRAKCIE WRĘCZANIA NAGRODY UNESCO ...POLSKIM LASOM PAŃSTWOWYM ????!

2/ Czy miał Pan w ogóle mundur leśnika z sobą w Brazylii ...czy on Panu tam zaginął...uległ zaplamieniu ...itp ??!

3/ Jaki jest koszt  PGL LP Pana pobytu w Brazylii i w jakich dniach on trwał ??!

4/ Czy wraz z Panem dyrektorem przebywała w Rio de Janeiro ,,DELEGACJA Z POLSKI ,, a jeśli tak to uprzejmie proszę o podanie mi ich danych osobowych i stanowisk w DGLP, lub Ministerstwie Środowiska - oraz w jakim celu tam przebywali ??!

5/ CZY PRAWDĄ JEST FAKT,ŻE W SPRAWIE  NAGRODZENIA POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH ZOSTAŁ ZŁOŻONY OFICJALNY WNIOSEK DO UNESCO ZE STRONY TYLKO  ...POLSKIEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ??!

6/ Czy był to jedyny z całego  świata wniosek o uhonorowanie Lasów Państwowych w Polsce ??!

7/ Na co zostanie przekazana NAGRODA jaką Panu wręczono w Rio de Janeiro i ...czy Lasy Państwowe muszą zapłacić od niej podatek w Rzeczpospolitej Polskiej, a jeśli tak to w jakiej wysokości ??!


Będę JAK ZWYKLE bardzo Panu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wdzięczny za wnikliwe i TERMINOWE  odpowiedzi na moje pytania!


Darz Bór !!!


Krzysztof Kowalczyk
W dniu wczorajszym tj: 17 grudnia 2013 roku otrzymałem listownie odpowiedź z DGLP w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 roku ( znak sprawy: GD-039/49/2013) którą udzielił mi nie Pan Wasiak - Dyrektor Generalny LP a jedynie jego zastępca d/s ekonomicznych Pan Krzysztof Janeczko!


PODSTAWĄ SKIEROWANIA MOJEJ SKARGI DO PANA MINISTRA ŚRODOWISKA JEST ZARZUT Z MEJ STRONY WOBEC ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH PANA JANECZKO - BRAKU WNIKLIWOŚCI O JAKĄ PROSIŁEM W ODPOWIEDZI A NAWET WRĘCZ...LOGICZNEGO CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM  MOICH PYTAŃ ZAWARTYCH W TYM WNIOSKU !!!

Nadmieniam co łatwo jest sprawdzić ,że wniosek złożyłem w czytelnym języku polskim... z którym dr inż. Krzysztof Janeczko nie powinien mieć żadnych problemów, a jednak....??!

Ogromnie żałuję a jednocześnie uświadamiam sobie ŻAŁOSNOŚĆ TEJ SYTUACJI w braku tj; wręcz odmowie udzielenia mi odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 jako zdaniem dr inż.Janeczko - NIE STANOWIĄCEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ !!!

Szkoda, gdyż BARDZO JEST DO TWARZY W MUNDURZE LEŚNIKA Panu Adamowi Wasiak obecnemu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych - także W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH jak dla przykładu w trakcie jego wizyty w Watykanie u Ojca  Świętego Benedykta XVI i tym bardziej DZIWIĘ SIĘ DLACZEGO DYREKTOR JAKBY NIE PATRZEĆ ,,MUNDUROWEGO,, RESORTU POLSKICH LASÓW  PAŃSTWOWYCH JEDZIE POD ODBIÓR NAGRODY UNESCO DO DALEKIEJ BRAZYLII JAKO ZWYKŁY ...CYWIL !!!

Dziś co niektórzy leśnicy którym podobnie jak i mi jest przykro i żal,że ,,W TAKIM STYLU,,  odbierano ową tak jakoby ważną nagrodę UNESCO  PO CYWILNEMU - dowcipkują,że Pan Adam Wasiak bardziej myślał o pobycie w Brazylii na słynnych plażach Copa Cabana lub innych rozrywkowych miejscach niż o tym by w mundurze polskiego leśnika Z DUMĄ ZAPREZENTOWAĆ SIĘ JAKO PRAWDZIWY SZEF TEJ MUNDUROWEJ  JEDNOSTKI SKARBU PAŃSTWA !!!

Stało się inaczej...i żałuję,że Pan Janeczko znalazł sobie wyjście z tej dziwnej sytuacji uzasadniając to iż temat ten NIE STANOWI INFORMACJI PUBLICZNEJ aczkolwiek to za publiczne pieniądze został sfinansowany pobyt Pana Adama Wasiak i nawet jak się okazuje  jednego przedstawiciela Ministerstwa Środowiska !!!

TAJEMNICE....TAJEMNICE...TAJEMNICE...
W pytaniu nr 3 wyraźnie W JĘZYKU POLSKIM zapytałem ,,JAKI JEST KOSZT,, dla Lasów Państwowych owej podróży do Brazylii Pana dyrektora na co - ,,dyplomatycznie,, ale w sposób zbyt ogólnikowy odpisał mi 12.12.2013 roku  zastępca d/s ekonomicznych DGLP dr inż. Janeczko (cyt) ,,UNESCO zadeklarowało pokrycie kosztów przelotu i pobytu w Brazylii dla jednego przedstawiciela PGL LP. Czas pobytu to 22 - 27 listopada 2013 r,,.

NIE INTERESUJE MNIE PANIE MINISTRZE,ŻE UNESCO ,,ZADEKLAROWAŁA,, POKRYCIE KOSZTÓW OWEGO POBYTU W BRAZYLII PANA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH GDYŻ RÓWNIE DOBRZE ONE MOGĄ BYĆ W OGÓLE NIE ROZLICZONE LUB TEŻ POKRYTE ZA 15 LAT ALE ...,,JAKI JEST KOSZT,,  - czego o dziwo nie pojął człowiek z tytułem DOKTORA i to na dodatek pełniący odpowiedzialną funkcję DO SPRAW EKONOMICZNYCH W DYREKCJI GENERALNEJ LP !!!

Dlatego też PROSZĘ UPRZEJMIE Pana Ministra Środowiska, aby ...POWIADOMIONO MNIE ZGODNIE Z TREŚCIĄ MEGO WNIOSKU Z DNIA 06 GRUDNIA 2013 ROKU ,, JAKI JEST KOSZT,, TEGO POBYTU, KTÓRY JAK TERAZ DOMNIEMYWAM ,,DEKLARUJE,, POKRYĆ ACZKOLWIEK NIE WIEM KIEDY UNESCO !!!

Domniemywam także,że Pan Krzysztof Janeczko MIAŁ JAKIŚ WYJĄTKOWO ,,SŁABY DZIEŃ,, 12 grudnia 2013 roku podpisując mi odpowiedź na ów wniosek o udostępnienie informacji publicznej, PONIEWAŻ W KOLEJNYM PYTANIU NR 4 jasno i na dodatek w języku polskim zapytałem i poprosiłem o podanie mi danych osobowych, stanowiska oraz w jakim celu WRAZ Z PANEM DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEBYWAŁY W BRAZYLII PO ODBIÓR TEJ NAGRODY UNESCO PRACOWNICY DGLP LUB MINISTERSTWA ŚRODOWISKA !!!

Otrzymana odpowiedź na pytanie nr 4 podpisana przez DOKTORA Janeczko brzmi ; (cyt) ,, JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM LP BYŁ DYREKTOR GENERALNY LP, W WYJEŹDZIE UCZESTNICZYŁ PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ,,


CÓŻ TO ZA TAJEMNICZA OSOBA...NA JAKIM STANOWISKU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA PRACUJE...W JAKIM CELU I PO CO POLECIAŁA DO RIO DE JANEIRO PO ODBIÓR OWEJ NAGRODY PRZYZNANEJ PRZEZ  UNESCO Lasom Państwowym (...A NIE MINISTERSTWU ŚRODOWISKA !!!) ...tego mi dr Janeczko ,,zapomniał,, odpowiedzieć a ja w niniejszej skardze uprzejmie proszę Pana Ministra Środowiska, aby mi tą pełną odpowiedź Pan dr inż.Janeczko raczył udzielić, gdyż z tego co wiem ową NAGRODĄ DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH jest czek na 35 tys. dolarów, który nie był na tyle ciężki aby pomagać w jego uniesieniu osobie dodatkowej !

To też jest jeden z powodów mojej skargi do Pana Ministra Środowiska !

DLACZEGO Pan Krzysztof Janeczko jako zastępca DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, które w Brazylii nagrodzono przez UNESCO ... ,,mija się z prawdą,, LUB CELOWO MNIE OKŁAMUJE odpowiadając na pytania nr 5 i 6 - skoro nawet ,,przysłowiowe,, dzieci z leśnej piaskownicy przy ul.Wawelskiej w Warszawie gdzie mieści się Ministerstwo Środowiska wiedzą,że ...O NAGRODĘ UNESCO DLA POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH wnioskowało - POLSKIE MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ??!
Czy Pan Minister Środowiska mógłby mi szczerze na pytania nr 5 i 6 odpowiedzieć, gdyż dr Janeczko według mnie ...KŁAMIE ?!!!


Będę BARDZO WDZIĘCZNY Panu Ministrowi Środowiska o spowodowanie abym otrzymał PEŁNE A NIE TAK LAKONICZNE I POBIEŻNE ODPOWIEDZI na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06 grudnia 2013 roku - a co stało się jedyną przyczyną skierowania tej skargi !

Jednocześnie pozostaję w nadziei i przekonaniu,iż spowoduje Pan Minister aby w DGLP w Warszawie osoby zatrudnione tam nawet z tytułem doktora ...dołożyły większych sił i osobistych starań w CZYTANIU KOLEJNYCH WNIOSKÓW LUB PISM ze zdecydowanie większym zrozumieniem ich treści !!!


Darz Bór !

Krzysztof Kowalczyk