środa, 19 marca 2014

OGŁUPIANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W LASACH RDLP SZCZECINEK...
OGŁUPIANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK...INACZEJ TEGO NIE MOŻNA OKREŚLIĆ !!!

19 marca 2014 rokuPotocznie pewno słowo na ,,B,, (….kojarzone w Polsce z agencja towarzyską !) - w sprawach gospodarczych oznacza mega bałagan i nieporządek – więc tym samym na tak zwane DZIEŃ DOBRY już niniejszym wyjaśniłem o co mi w poniższej informacji chodzi !!!


Wiele słyszałem, wiem o , tym ,B,, w lasach państwowych RDLP Szczecinek który od 2009 roku jest kierowany DZIĘKI NIE TYLKO POLITYCZNYM KONKESJOM ZE STANISŁAWEM GAWŁOWSKIM a obecnym wice ministrem środowiska z Platformy Obywatelskiej – przez Sławomira Cichoń, dyrektora tej regionalnej dyrekcji LP !!!


Wyobrażacie sobie sytuację O CZYM BARDZO WIELE OSÓB W POLSCE CO ROKU PRZEKONUJE SIĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE – co znaczy nielegalnie wyciąć drewno z pnia w Lasach Państwowych !!!

Natychmiast zjawia się formacja Straży Leśnej...sporządzany jest stosowny protokół oględzin, pomiary ..wyliczenia i … wysyłane sprawcy (złodziejowi) WEZWANIE DO ZAPŁATY A POTEM JESZCZE PROCES SĄDOWY !!!


Nadmieniam,że ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM każdy ZŁODZIEJ płaci przy tym pojedynczą wartość wyciętego drewna ,oraz sąd obligatoryjnie MUSI naliczyć na jego niekorzyść DODATKOWO ,,PODWÓJNĄ NAWIĄZKĘ,, na rzecz poszkodowanego.


Krótko mówiąc jeśli wartość pojedyncza wyciętego drewna wynosi dla przykładu 5 tys. PLN ...ZŁODZIEJ PŁACI TA KWOTĘ RAZY TRZY !!! ( pojedyncza wartość + podwójna nawiązka czyli 5 + 10 tys. PLN !)


Artykuł 290 kodeksu karnego stanowi,że KTO W CELU PRZYWŁASZCZENIA DOPUSZCZA SIĘ WYRĘBU DREWNA W LESIE - PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI JAK ZA KRADZIEŻ !!!

Paragraf 2 tego artykułu dodaje,że W RAZIE SKAZANIA ZA WYRĄB DRZEWA ALBO ZA KRADZIEŻ DREWNA WYRĄBANEGO LUB POWALONEGO – SĄD ORZEKA NA RZECZ POKRZYWDZONEGO NAWIĄZKĘ W WYSOKOŚCI PODWÓJNEJ WARTOŚCI DREWNA.


A CO SIĘ DZIEJE GDY ZŁODZIEJEM SĄ ….LASY PAŃSTWOWE I TO ONE WYCINAJA NIELEGALNIE DREWNO Z GRUNTU PRYWATNEGO ???!


TU ZACZYNA SIĘ KOMBINACJA...UKŁADY...ŚCIEMA ...I OGŁUPIANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ...a sprawa ukrywana pod dywanem aby o niej głosno aby nie mówiono!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Taka sytuacja ma od pewnego czasu miejsce na terenie właśnie RDLP Szczecinek gdzie dyrektorem jest ów Sławomir Cichoń...


Obserwując rozwój tej sytuacji uważam,że ów ,,BURDEL,, jest nie tylko w lasach RDLP Szczecinek ale i ...SĄDOWNICTWIE !!!!


Oto szczegóły tej sprawy :


Z prywatnej działki Państwa Janiszewskich wycięto ponad 100 sztuk drzew – a pan nadleśniczy Nadleśnictwa Białogard (Tomczak) oznajmił w/w że ...to przez POMYŁKĘ i zaproponował wiecie co ???!


ZAPROPONOWAŁ TEMU MAŁŻEŃSTWU IŻ ...ODKUPI WYCIĘTE NIELEGALNIE IM DREWNO ,ALE ...ODLICZY SOBIE KOSZTY JEGO WYCINKI !!!

Krótko mówiąc ...swoją robociznę !!!


CZY STAĆ kogoś W POLSCE NA LEPSZY ,,TUPECIK,, ...a o zgrozo – tak mówi LEŚNIK winny jakby nie patrzeć temu ,,BURDELOWI,,..bo inaczej to trudno jest określić tą sytuację!!!


Sprawa ta trwa już od kilku lat...Państwo Janiszewscy kupili sobie prywatnie tą działkę w 2008 roku i gdy cieszyli się ze swej własności...niedługo po tym WYCIĘTO IM NIELEGALNIE PONAD 1OO SZTUK DRZEW i to przez...LASY PAŃSTWOWE !!!


Sprawców wycinki drzew na gorącym uczynku ujął właściciel posesji Pan Dariusz Janiszewski...Na luziku spokojnie wyszli z lasu i ...poszli sobie zostawiając właścicielom ścięte drzewa!!!Oczywiście nadleśniczy Zdzisław Tomczak ,,kurtuazyjnie,, bił się w pierś jako winny tej sytuacji gdy sprawa OFICJALNIE wyszła na jaw i zaproponował POSZKODOWANYM do zapłaty za te 100 sztuk drzew kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych!!!) sic!!!!!!!!!!!!!!!!!


A oto fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie dotyczący tej sprawy :


(cyt) ,,W OPINII BIEGŁEGO WSKAZANO,ŻE GRANICA BYŁA WIDOCZNA Z UWAGI NA POKRYWANIE SIĘ Z NIĄ DROGI LEŚNEJ.
CO WIĘCEJ , PRACOWNICY POWINNI POSIADAĆ ZNAJOMOŚĆ CZYTANIA MAP I INNYCH MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH ORAZ POWSTRZYMAĆ SIĘ OD WKRACZANIA NA TEREN PRYWATNY,,


Natomiast owa opinia biegłego niezbyt jakoś pasuje do ,,WERSJI,, nadleśniczego Tomczaka który wyjaśniając tą SKANDALICZNĄ SYTUACJĘ oznajmił (cyt) ,,GRANICE DZIAŁEK CZĘSTO SĄ NIEWYRAŹNE, O POMYŁKE NIETRUDNO,, !!!


Nic tylko pogratulować w tej sytuacji POLSKIEMU URZ EDNIKOWI LASÓW PAŃSTWOWYCH ...dobrego poczucia humoru !!!!!Nadleśniczy Zdzisław Tomczak zaproponował OGRABIONYM z tego drewna tj; Państwu Janiszewskim,że drewno można złożyć w stosy i pomierzyć w obecności właściciela a następnie zapłaci im po cenach obowiązujących w Lasach Państwowych jako jedynie ,,papierówkę,, ( 85 – 99 zł za metr).


Państwo Janiszewscy W TAKIEJ SYTUACJI I PRZY TAKIM ZACHOWANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH zażądali za wycinkę tych drzew kwoty 609 tys.zł !


Wyliczyli,iż GDYBU BEZ ZGODY GMINY SAMI NIELEGALNIE WYCIĘLI TE WSZYSTKIE DRZEWA ...musieliby aż tyle uiścić za ich nielegalny wyrąb , stąd też akurat ta kwota !!!!


Sąd w Koszalinie nie uznał ich roszczenie i polecił wypłacić im ...zaledwie 1480 zł !

Sąd ten uznał,że ..nie można żądać zapłaty w tak wysokiej kwocie za nielegalną wycinkę drewna, skoro Państwo Janiszewscy kupili ta posesję ...TANIEJ !!!!


CO MA PIERNIK DO WIATRAKA Wysoki Sądzie...skoro przepisy obowiązujące w Polsce KAŻDEGO ZŁODZIEJA MÓWIĄ JEDNOZNACZNIE ILE I ZA CO SPRAWCA MUSI OBOWIĄZKOWO I TO BEŻ ŻADNEGO ALE ...ZAPŁACIĆ TYTUŁEM WYRÓWNANIA ZA SZKODĘ, którą można popełnić zgodnie z kodeksem postępowania karnego również nieumyślnie a nawet i to nie zwalnia ZŁODZIEJA od odpowiedzialności karnej !!!!


Aż się ciśnie samo na usta ...BURDEL...BURDEL... i jeszcze raz BURDEL jest w wielu miejscach RDLP Szczecinek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A teraz coś co mnie dziwi i upewnia,że ZA NAIWNOŚĆ I PRZESADNE ZAUFANIE TRZEBA CZASAMI SŁONO ZAPŁACIĆ... otóż właściciel posesji z chwilą ujęcia na gorącym uczynku sprawców – NIE POWIADOMIŁ ORGANÓW ŚCIGANIA, PROKURATORA , WIERZĄC W TO IZ NIE BĘDZIE MIAŁ PRPBLEMU Z DOGADANIEM SIĘ Z LASAMI PAŃSTWOWYMI, KTÓRE NIELEGALNIE WYCIĘŁY MU 100 SZTUK DRZEW !!!


I tu Pan Janiszewski ...przeliczył się ogromnie nie pojmując,że w Lasach Państwowych także można ,,wdepnąć,, na zwykłe ŚMIECI !!!!


Na sali sądowej padły takie negatywne wobec Lasów Państwowych określenia ,,DUŻY MOŻE WIĘCEJ...A MY JESTEŚMY MALUTCY,,


Obecnie właściciele lasu oczekują na kasację wyroku...WEDŁUG MOJEJ SUBIEKTYWNEJ OCENY TA SYTUACJA ...TO OGROMNY WSTYD DLA LEŚNIKÓW I MIESZANIE Z CUCHNĄCYMI FEKALIAMI WIZERUNKU LASÓW PAŃSTWOWYCH , GDYŻ LUDZIE O TEJ SPRAWIE MÓWIĄ, PISZĄ MEDIA A NAWET SPRAWĘ MOŻNA JUŻ ZOBACZYĆ W TV !!!


Co Pan na to Panie Dyrektorze Generalny LP ???!


Czas przestać żyć w oderwaniu od rzeczywistości ...w ekstazie otrzymanej ,,NAGRODY UNESCO,, dla LP jako wzór do naśladowania !!!!!

Tylko dla kogo ???????????????????!

Kwestie wycinki drzew z gruntów prywatnych i OBOWIĄZKOWYCH ZEZWOLEŃ jakie właściciel gruntu musi uzyskać – reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku...O CZYM DOSKONALE WIE (...a raczej wiedzieć powinien !!!) KAŻDY NADLEŚNICZY W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH !

Dnia 21 maja 2010 roku (...O CZYM ZAPEWNE NIE WIE ZBYT WIELU NADLEŚNICZYCH !!!) został wprowadzony do art.83 tejże ustawy o ochronie przyrody zapis zawarty w ust.2a (NOWELIZACJA!!!) , który ZOBOWIĄZKUJE wójta,burmistrza lub prezydenta miasta do ...DOKONANIA OGLEDZIN PRZED WYDANIEM ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW (...lub nawet krzewów!) w rozumieniu co oczywiste art.5 pkt 27 tej ustawy W ZAKRESIE SPRAWDZENIA CZY NIE WYSTĘPUJĄ TAM GATUNKI CHRONIONE !!!

Posiadacz nieruchomości skąd maja być wycięte wnioskowane drzewa musi ponieść opłaty za ich usunięcie...KTÓRE NALICZA I POBIERA ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE !!!

Zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie przyrody OPŁATĘ ZA USUNIĘCIE DRZEW ustala się na podstawie stawki zależnej OD OBWODU PNIA ORAZ RODZAJU I GATUNKU DRZEWA !!!

Mało tego : art.88 tej ustawy jasno precyzuje O WYMIERZANIU KAR ADMINISTRACYJNYCH ZA USUWANIE DRZEW BEZ ZEZWOLENIA, które nakłada wójt,burmistrz lub prezydent miasta!

Przedmiotem regulacji art.88 ustawy jest ODPOWIEDZIALNOŚC PRAWNA ZA DZIAŁANIA BEZPRAWNE określone w wielu innych punktach tej ustawy ...a takiej w 100% dopuściły się Lasy Państwowe w Nadleśnictwie Białogard, za co osoby winne powinny NIE OGŁUPIAĆ SPOŁECZEŃSTWO (WŁAŚCICIELI GRUNTU KTÓRYM WYCIETO TYLE DRZEW!!!) A ODPOWIADAC KARNIE ZA SWÓJ CZYN...nawet jeśli popełniony został nieumyślnie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


No i jak powyższa sytuacja ma się tak naprawdę do tego jakoby ,,SUPER,, wizerunku Lasów Państwowych w oczach polskiego społeczeństwa – o czym niedawno chwalono się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i DGLP, gdzie zaufanie do leśników jest tak ogromne na podstawie przeprowadzonego sondażu ???!


A MOŻE TO SONDAŻ NA ,, POZIOMIE,, TEGO OSTATNIEGO  REFERENDUM NA KRYMIE …???!Piszę jak jest... także w Lasach Państwowych RDLP Szczecinek !!!!!!!!Krzysztof KowalczykPS.


Niektórzy LEŚNICY biorą w Polsce pewne sprawy dosłownie ,,WE WŁASNE RĘCE,, !!!

Otóż były leśniczy (60 lat) w ostatni piątek przed południem ..NAPADŁ NA BANK w Wielkich Oczach koło Lubaczowa.

Miał pistolet i postrzelił w ramię pracownika banku spółdzielczego a gdy uciekał mierzył nawet do goniącego go policjanta...


SKĄD AŻ TAKA DESPERACJA TEGO CZŁOWIEKA ZWIĄZANEGO Z LASAMI PAŃSTWOWYCMI ...bo jak się należy LOGICZNIE domyślać, na pewno nie z dostatku !!!!

A GDYBY TAK TAKI ,,DESPERAT,,Z BRONIĄ ZAWITAŁ NIE DO BANKU, ALE DLA PRZYKŁADU NA ULICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W WARSZAWIE DO SIEDZIBY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH ...i np.; zapragnął ,,podyskutować,, z nim o sprawach NIE TYLKO gospodarki leśnej ?????? !!!!!