sobota, 8 marca 2014

KRYM I JEGO KOLEJNE TRAGICZNE LOSY....


KRYM I JEGO KOLEJNE TRAGICZNE LOSY...
08 marca 2014 rokuDziś dzięki rozwojowi środków masowego przekazu wiadomości - cały ten nasz świat jest bardzo,bardzo malutki...
To co się obecnie dzieje na Krymie i Ukrainie już po małej chwili właśnie dzięki tym technicznym możliwościom – dociera natychmiast do naszej świadomości i wiedzy!
 
Kiedyś przed setkami lat było zupełnie inaczej, gdyż liczył się zupełnie inny przekaz wieści...który oczywiście docierał również do adresatów ale z dużym opóźnieniem !
Zarówno ten sprzed lat jak i obecny przekaz wiadomości z miejsc tragedii i konfliktów łączy nadal dość dużo tj : szok, zaskoczenie,niewiadoma, mętlik w głowie, mnóstwo pytań bez odpowiedzi...itd.itd.
A CO DZIŚ O TYM CO DZIEJE SIĘ NA KRYMIE MYŚLĄ MOI RODACY – POLACY, gdziekolwiek są na świecie  ???!

Ukraina to nasz sąsiad A KRYM OBECNIE ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE TEGO WŁAŚNIE  SUWERENNEGO PAŃSTWA... co będzie więc dalej tj: jutro, za tydzień, za miesiąc ???!

JESTEM PEWIEN, ŻE ZDARZYĆ SIĘ AKURAT TAM NA KRYMIE MOŻE jeszcze WSZYSTKO, a zbliżające się ,,referendum,, - doskonale przypomina z historii naszej Polski pewien
....słynny ściema ,,PLEBISCYT,, na Śląsku !!!

Czy kojarzycie o co chodzi ???!


TAK SAMO BĘDZIE ZAPEWNE TERAZ NA KRYMIE...a to co się tam ostatnio dzieje jest tylko ,,OWOCEM,, nienawiści,nacjonalizmu który kwitł od lat w tym regionie a obecnie dyktat zaledwie kilku osób sprawił,że ludziom o tej wrogości PRZYPOMNIANO - dolewając do tego nie tylko przysłowiowej ,,oliwy do ognia,, !!!


PAMIĘTAJCIE O TYM PATRZĄC NA MAPĘ ŚWIATA W TYM MIEJSCU,ŻE KAŻDE MOCARSTWO KTÓRE POTRAFIŁO PODPORZĄDKOWAĆ SOBIE KRYM ...DOMINOWAŁO W CAŁYM REGIONIE, ZAŚ PRZY OBECNEJ TECHNICE MILITARNEJ , BĘDZIE KONTROLOWAŁO Z TEGO MIEJSCA RÓWNIEŻ CAŁĄ EUROPĘ WSCHODNIĄ !

A to oznacza,że i ...NASZĄ POLSKĘ !!!


Doskonale wie o tym Rosja i Putin a jeśli znacie choć co nieco historię Rosji to wiadomo jest,że dla nich zdobycie Krymu zaowocowało już wcześniej okresem wspaniałej ekspansji w jej dziejach...

POLITYKA OD ZAWSZE TO JEDNO A HISTORIA TO DRUGIE i nie koniecznie oba te pojęcia zawsze idą ze sobą w parze, a częściej są raczej ,,naginane,, poprzez wprowadzanie w ludzkich umysłach zamętu prowadzącego ...do USPRAWIEDLIWIENIA wojen!

TAK JEST TERAZ NA KRYMIE ...ZA SPRAWĄ ,,PROPAGANDY,, !!!

Czy zastanawialiście się nad tym CZYJ TAK NAPRAWDĘ JEST LUB POWINIEN BYĆ KRYM ???

Poszperajcie więc sobie w historii tej sprzed lat a z łatwością dojdziecie do przekonania,że ANI NIE ROSJI ...ANI NIE UKRAINY !!!

Pijany jak bela towarzysz Ukrainiec Chruszczov przekazał pewnego dnia za swego żywota w komunizmie KRYM DLA UKRAINY no i tym samym podrzucił ,,kukułcze jajko,, obecnym czasom... więc teraz martwcie się wszyscy CO DALEJ Z KRYMEM !!!

Dzisiejsza sytuacja wskazuje jednoznacznie na to,że Rosja Putina PO ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ,,DEMOKRATYCZNYM,,PRZEJĘCIU WŁADZY W WYNIKU OWEGO REFERENDUM NA KRYMIE – JUŻ NIKOMU JEJ NIE ODDA NA TYM PÓŁWYSPIE !!! Amen !!!!!!!!!!!!!!!!!

Taka aneksja Półwyspu Krymskiego nie jest pierwszą w historii tego terenu, ponieważ cesarzowa Rosji Katarzyna Wielka 08 kwietnia 1783 roku również podpisała akt proklamujący PODDANIE PAŃSTWU ROSYJSKIEMU Krymu oraz innych półwyspów Tamańskiego i Kubań!

NIKT SIĘ WÓWCZAS W EUROPIE TAK JAK OBECNIE TYM NIE PRZEJMOWA Ł, gdy caryca natychmiast ...WYSIEDLAŁA RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW TATARÓW (!!!) A W ICH MIEJSCE SPROWADZIŁA ROSJAN !!!

Tak samo postępował po niej Stalin MORDUJĄC I WYWOŻĄC STAMTĄD TATARÓW...MORDUJĄC UKRAINĘ SŁYNNYM GŁODEM – tylko po to, aby w miejsce wymarłych tam milionów ludzi SPROWADZIĆ NOWYCH MIESZKAŃCÓW KRYMU tj; oczywiście Rosjan !!!

OBY TA SYTUACJA BYŁA PRZESTROGĄ DLA WSZYSKICH MIŁUJACYCH POKÓJ I DOBROSASIEDZKIE STOSUNKI – gdyż wówczas, gdy caryca zajęła KRYM , potem z łatwością
WCHŁONĘŁA ZIEMIE UKRAINY...RZECZPOSPOLITEJ...A TRZYDZIEŚCI LAT PÓŹNIEJ ARMIA ROSJI WKROCZYŁA SOBIE DO PARYŻA, KTÓRY SKAPITULOWAŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie wierzycie ???! Zerknijcie do historii … KTÓRA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA JEST !!!

A dziś przy obecnej technice wojskowej ...NIE POTRZEBA NA TO AŻ 30 LAT,ABY WOJSKA Z KRYMU I CAŁEGO BEZKRESNEGO WSCHODU ROSJI ,,PODRZUCIĆ,, NA POLA ELIZEJSKIE, CZY TEŻ POD PEWNĄ WIEŻĘ W PARYŻU !!!!!

A cóż to POLACY wiedzą DZIŚ o Krymie ???! PRAWIE NIC …!!!

Wiecie o tym,że TEN SAM KRYM STAŁ SIĘ SAMODZIELNYM PA ŃSTWEM TYLKO DZIĘKI BARDZO ZMYSŁOWYM DYPLOMATYCZNYM GROM POLSKIEGO KRÓLA Kazimierza Jagiellończyka ??!!!!!!!

GDY BYŁ JESZCZE WIELKIM KSIĘCIEM NA LITWIE i marzył o polskiej koronie- zawarł wówczas PRZYJAŹŃ (!!!!!!!!!) z chanem TATARSKIM Hadżi Gerejem , który jako potomek Czyngis Chana śnił z kolei o pełnym bogactw Półwyspie KRYMSKIM !

Na Krymie wówczas mieszkali bogaci Włosi, Ormianie, Żydzi,Grecy...

Gdy Kazimierz Jagiellończyk został KRÓLEM POLSKI ( po śmierci swego starszego brata Władysława Warneńczyka!) - wspólnie z Hadżi Gerejem od razu zaprowadzili swoje porządki na ...UKRAIŃSKICH STEPACH i obaj zniszczyli WIELKĄ ORDĘ rozbijając tatarskie państwo!

Gerej podporządkował sobie KRYM i okoliczne ziemie...utrzymując bardzo dobre kontakty z …..Polską !

Wiecie co pisał o tym Jan Długosz ??!

Oto jego zdanie: ,, Polakom, których znaczna liczba służyła w jego wojsku a którzy z nim na wyprawach wiele przyczynili się do zwycięstwa i wszystkim chrześcijanom z różnych stron do niego się garnącym – okazywał taką ludzkość i wspaniałość,że trudno w nim było poznać barbarzyńcę wychowanego w wierze Mahometa,,

A tak na marginesie : Ludzie już od ...800 lat szukają grobu Czyngis – Chana , trzynastowiecznego zdobywcy i władcy imperium, który w chwili śmierci (mając około 65 lat!) RZĄDZIŁ NAJWIĘKSZYM W DZIEJACH LUDZKOŚCI ZWARTYM OBSZAREM ROZCIĄGAJĄCYM SIĘ OD MORZA KASPIJSKIEGO AŻ DO PACYFIKU !!!

Jak głoszą legendy … ABY CHRONIĆ GRÓB CZYNGIS – CHANA wymordowano wszystkich świadków a w tym budowniczych tego grobu, oraz także i samych – EGZEKUTORÓW !!!


Prawdopodobnie spoczął gdzieś W GÓRACH CHENTEJ – dziś to rejon pod całkowitą kontrolą władz Mongolii, gdzie ludność ...OKRADA STAROŻYTNE GROBOWCE I HANDLUJE ZNALEZISKAMI ZE ZŁOTA GDZIE SIĘ TYLKO DA...

Wracając do Krymu ...sytuacja patowa wówczas dotycząca tego półwyspu trwała do chwili,gdy do gry wkroczyła TURCJA!!!

Cała Europa mówiła wówczas o NAJWIĘKSZEJ KLĘSCE CHRZEŚCIJAŃSTWA od czasów upadku Konstantynopola , gdy Turcy zdobyli miasto Kaffa w czerwcu 1475 roku.


ODTĄD TATARZY KRYMSCY MUSIELI SŁUŻYĆ SUŁTANOWI TURECKIEMU, który ustanowił chanem jednego z synów Hadżi Gereja – MENGLIEGO, który został tym samym ZMUSZONY DO UZNANIA JAKO LENNO TURECKIE CHANATU KRYMSKIEGO i zezwalał na stacjonowanie w portowych miastach garnizonów tureckich i ...CZYNNIE WSPIERAC KAŻDE DZIAŁANIA WOJENNE SUŁTANA !!!


I tym oto sposobem TATARZY KRYMSCY wraz z Turkami ...ATAKOWALI RZECZPOSPOLITĄ, ROSJĘ A NAWET HABSBURGÓW !

Tatarzy Krymscy stali się OSŁONĄ, BUFOREM Turcji od strony północy...co pozwoliło Turkom z kolei spokojnie zaatakować wówczas Europę Środkową!


Dziś MNÓSTWO POLAKÓW NIE WIE O TYM,ŻE ICH RODZINNE GENY KRĄŻĄ GDZIEŚ RÓWNIEŻ TAM NA KRYMIE - ZATAKOWANYM TYM RAZEM PRZEZ PUTINA I ROSJĘ !!!


Wiecie skąd NASZE POLSKIE GENY SIĘ TAM ZNALAZŁY ??!


Otóż wówczas TATARZY KRYMSCY świetnie jeżdżący konno zapędzali się na tereny Rzeczypospolitej ( WYPRAWY NA ,,LACHÓW,, ) min; docierając aż pod sam Lwów,grabiąc,paląc i ...UPROWADZAJĄC W TAK ZWANY ,,JASYR,, POLSKICH MIESZKAŃCÓW TYCH ZIEM !!!!!!! A szczególnie piękne kobiety...

Z TERENU RZECZPOSPOLITEJ TYLKO W LATACH 1605 – 1633 PORWANO PONAD 100 TYSIĘCY LUDZI (...A OKOŁO 24 TYSIĄCE ZABITO!!!) I UPROWADZONO ...WŁAŚNIE NA KRYM !!!

TO KRYM BYŁ MIEJSCEM HANDLU NIEWOLNIKAMI (… W TYM POLAKAMI !!!) co przynosiło duże zyski Tatarom Krymskim !!!!


Przez wiele lat NAJAZDY TATARÓW KRYMSKICH pustoszyły Ukrainę i łupiły Rzeczpospolitą, WIĘC TERAZ OBIEKTYWNIE POPATRZMY NA TO  JAKO POLACY OBIEKTYWNIE PYTAJĄC...CZY KRYM JEST UKRAIŃSKI, CZY JEST ROSYJSKI ????!

MOIM ZDANIEM TO BZDURA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tam jest dziś specyficzny ,,KOGEL – MOGEL,, narodowościowy ...kipiący do siebie wzajemną   nienawiścią i wrogością od setek lat, oraz tak zwani ,,SPADOCHRONIARZE,, (...nowi osadnicy !!!), o których tak nagle A PO OLIMPIADZIE ZIMOWEJ W SOCZI PRZYPOMNIELI SOBIE ROSJANIE ????!


Kolejny Polski król WŁADYSŁAW IV był za swoich czasów bardzo mądrym i odważnym człowiekiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZADAŁ BOLESNĄ NAUCZKĘ ROSJANOM...POGONIŁ SZWEDÓW Z POMORZA GDAŃSKIEGO ...I POSTANOWIŁ WTEDY IDĄC ZA CIOSEM WZIĄĆ SIĘ ZA = KRYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Król Władysław IV zaczął budować SOJUSZ ANTYMUZUŁMAŃSKI i był w tym tak SKUTECZNY,że namówił do niego nawet Habsburgów i.....samego CARA ROSJI ALEKSEGO I ROMANOWA !!!

Ciekawe czy dziś Putin o tym wie ?????! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Gdyby naszym obecnym POSŁOM-POLITYKOM chciało się poszperać w ARCHIWACH SEJMU
to znaleźli by zapis z posiedzenia Sejmu RP z lutego 1646 roku, gdzie SPRAWĘ KRYMU I PLANÓW WYPRAWY POLSKIEGO KRÓLA NA TURECKI STAMBUŁ referował kanclerz Jerzy Ossoliński !

Polacy mieli dość ciągłych grabieży Rzeczypospolitej przez TATARÓW KRYMSKICH ale...POLSKA SZLACHTA NIE CHCIAŁA JEDNAK TEJ WYPRAWY WOJENNEJ, BOJĄC SIĘ NAŁOŻENIA NA NIĄ KOLEJNYCH PODATKÓW , więc sprawę tą zbywano …

A cóż na tą ZDRADĘ RACJI STANU ze strony POLSKIEJ SZLACHTY sam Król Polski Władysław IV ???!

BEZ ZGODY SEJMU ROZPOCZĄŁ WIOSNĄ 1646 ROKU ...WERBUNEK CUDZOZIEMCÓW DO ARMII ,DLA KTÓREJ ZNALAZŁ NAWET ŻOŁD DZIĘKI TAJNEJ DYPLOMACJI.


Jego pomysł znalazł wsparcie finansowe w Watykanie( papież Innocenty X) , Wenecji i Persji, które najbardziej były zagrożone ewentualnym najazdem Turków, oraz poważnych wkładów finansowych kresowych magnatów!


DO SOJUSZU POLSKI KRÓL ZAPROSIŁ JAK SIĘ POTEM OKAZAŁO NA SWA ZGUBĘ... UKRAIŃSKICH KOZAKÓW BOHDANA CHMIELNICKIEGO i w roku 1646 w Warszawie wypłacił im nawet 18 tys.zł żołdu , proponując mobilizację 50 tysięcy Kozaków!


POLSKI KRÓL OBIECAŁ KOZAKOM ZNACZNĄ POPRAWĘ ICH LOSU wiedząc o tym,że byli oni źle traktowani przez ,,Lachów,, !!!

I CÓŻ ZROBIŁ KOZAK BOHDAN CHMIELNICKI ????? ! ZDRADZIŁ POLSKIEGO KRÓLA !!!


GDY TYLKO DOSTAŁ W RĘCE TAJNE LISTY POLSKIEGO MONARCHY INFORMUJĄCE GO O PLANACH WOJENNYCH PRZECIWKO TURCJI ...NATYCHMIAST DOSTARCZYŁ TE PLANY CHANOWI ( Islam III Gerej)!!!!!!!!!!!!!!

A cóż na to ...POLSKI SEJM ??! Polecił w październiku 1646 roku rozwiązać armię cudzoziemców...CZYM KRÓL WŁADYSŁAW IV ZBYTNIO SIĘ NIE PRZEJMOWAŁ !!!!


NA DZIKIE UKRAIŃSKIE POLA WYRUSZYŁA WTEDY 20 TYSIĘCZNA ARMIA POD WODZĄ JEREMIEGO WIŚNIOWIECKIEGO prowokując Tatarów Krymskich do walki, której ci unikali jak ognia,wiedząc o ….SOJUSZU POLSKI Z CAREM ROSJI !!!

I CÓŻ TO STAŁO SIĘ NAGLE 20 maja 1648 roku ???! UMARŁ KRÓL POLSKI WŁADYSŁAW IV – którego najprawdopodobniej otruto !!!!!!!!!!!!!!!!!

Dzisiejsza wersja medyczna zgonu brzmiałaby tak : KRÓL POLSKI PRZEDAWKOWAŁ ŚRODKI OCZYSZCZAJĄCE ZALECONE MU PRZEZ MEDYKÓW...co stało się natychmiast super okazją dla Kozaków Chmielnickiego, którzy celowo WYWOŁALI WIOSNĄ TEGO SAMEGO ROKU POWSTANIE NA UKRAINIE!

Zamiast zdobycia Krymu i pokonania sojuszu tatarsko-tureckiego Rzeczpospolita była non stop od śmierci króla nękana i osłabiana przez Kozaków i Tatarów...CO ZACHĘCIŁO OD RAZU ROSJĘ I SZWEDÓW DO NAJAZDU NA SŁABSZĄ Z DNIA NA DZIEŃ RZECZPOSPOLITĄ !


Patrząc na to CO DZIŚ W 2014 ROKU CZYNIĄ NA KRYMIE ROSJANIE warto jest wiedzieć,że PO RAZ PIERWSZY ROSJA ZAPRAGNĘŁA ZDOBYC KRYM ZA CZASÓW CARA PIOTRA I WIELKIEGO, który dostał wtedy dużą nauczkę z tej lekcji ..gdy armia turecko-tatarska osaczyła jego wojska w 1711 roku nad Prutem!

Car Rosji Piotr I ocalał tylko dzięki temu,że po rozmowie w cztery oczy rosyjskiego posła z wielkim wezyrem Mechmed Baltadżi … wezyr SKASOWAŁ 200 TYSIĘCY RUBLI, ORAZ POLECIŁ ODDAĆ MU WSZYSTKIE KLEJNOTY JAKIE MIAŁA PRZY SOBIE ŻONA CARA ROSJI !!!


Czy dziś wiedzą i pamiętają o tym Rosjanie ??!

A CZY WIECIE KTO TO BYLI W POLSCE ,,KONFEDERACI BARSCY,, ???!

Gdy w Polsce królem był Stanisław August Poniatowski...BYŁY KOCHANEK CARYCY ROSJI KATARZYNY, WIELKIEJ owi konfederaci chcąc UNIEZALEŻNIĆ NASZĄ OJCZYZNĘ OD ROSJI CARSKIEJ nawiązali kontakty z …..CHANATEM KRYMSKIM, ORAZ TRURCJA !

A więc ...ZNOWU KRYM W POLSKIEJ HISTORII !!!!!!

OD TAMTEJ PORY TATARZY KRYMSCY CZĘŚCIEJ ATAKOWALI ROSJAN A I WKRÓTCE SAMA TURCJA DOŁĄCZYŁA DO WOJNY Z ROSJĄ !


I jak to w HISTORII ...znowu nagły,niespodziewany zwrot sytuacji !!!

W dniu 13 lipca 1770 roku armia turecko-tatarska NAD RZEKĄ LARGĄ poniosła z wojskami Rosji ...sromotną klęskę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Caryca Katarzyna II zaproponowała BEZSKUTECZNIE  przejście na stronę Rosji chanatowi Krymskiemu ,ale ten okazał się  nadal wierny sułtanowi i Turcji, w związku z czym ...WIOSNĄ 1771 ROKU ARMIA ROSYJSKA WKROCZYŁA NA KRYM, a 13 lipca poddał się chan Selim III !!!

PO 243 LATACH OD TAMTEJ CHWILI ...TYM RAZEM ARMIA ROSYJSKA NA ROZKAZ PUTINA PONOWNIE WCHODZI NA TEN SAM KRYM !!!

Identycznie TAK SAMO JAK WÓWCZAS tak i obecnie - obiecuje się naiwnym mieszkańcom Krymu wiele ,,dobrego,, w zamian za określenie się po stronie Rosji i przejście na jej stronę...


HISTORIA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA JEST....

Caryca przekupiła tatarskie elity a sam chan Selim III wysłał do Petersburga nawet swego 25 letniego syna Szahin Gereja na czele poselstwa.

CARYCA ROSJI POLECIŁA MŁODEMU TATAROWI NAKŁADAĆ MUNDUR ROSYJSKIEGO OFICERA...przyznając mu ogromną jak na tamte czasy PENSJĘ DZIENNĄ w kwocie 100 rubli !!!

Ponad 40 letnia caryca postanowiła aby NOWYM CHANEM KRYMU został nie ów młodzieniec a inny członek tego samego rodu ...bezwolny Sahib II Gerej, który w listopadzie 1772 roku podpisał w Karasu Bar UKŁAD O SOJUSZU ,,niepodległego,, państwa Krymskiego z carska Rosją!!!!

DOKUMENT TEN OBIECYWAŁ ,,PO WSZE CZASY,, ...wzajemną przyjaźń Rosjan i Tatarów Krymskich !

CZY WIDZICIE JAKI TO BYŁ ROK ?????!


Jednocześnie wraz z załatwieniem spraw Krymu tego samego roku – caryca Katarzyna II …,,ZAŁATWIŁA,, RÓWNIEŻ I POLSKĘ DOKONUJĄC PIERWSZEGO ROZBIORU RZECZYPOSPOLITEJ !!!!

W listopadzie 1776 roku wojska rosyjskie znowu zawitały na Krym ...zmieniając chanat!

Nowym chanem został ów młodzieniec z Petersburga a dawny faworyt cesarzowej Szahin Gerej, który wykształcił się na zachodzie i od razu zaczął modernizować Krym!

ZACZĄŁ BUDOWAC ZAWODOWĄ ARMIĘ, DO KTÓREJ WERBOWAŁ GŁÓWNIE...POLAKÓW oraz Niemców !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!)

W Rosji od razu się ,,zagotowało,,...

W dniu 18 lutego 1784 roku chan Krymu Szahin Gerej ZOSTAŁ ZMUSZONY DO PRZYŁĄCZENIA KRYMU DO ROSJI, po czym...wywieziono go do Petersburga (OSADZONY W ARESZCIE DOMOWYM!!!!!!), a pod koniec jego życia zezwolono mu ,,łaskawie,,osiąść na wyspie RODOS!

Na Krymie kochanek carycy Katarzyny POTIOMKIN...ZRÓWNAŁ Z ZIEMIĄ 687 MIEJSCOWOŚCI GDZIE MIESZKALI TATARZY KRYMSCY, ORMIANIE I GRECY, KTÓRYCH W RAMACH OWEJ ,,WZAJEMNEJ PRZYJAŹNI,, ...PRZEPĘDZONO !!!!!

Na ich miejsce sprowadzono oczywiście osadników z ...ROSJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Potiomkin gdy zbudował już co nieco na południu Rosji, a w tym min; port w Sewastopolu – zaprosił carycę Katarzynę na uroczysty objazd by się pochwalić KOCHANCE swym dziełem!

Katarzyna Wielka zadbała o propagandę i reklamę w Europie, więc ZAPROSIŁA NA TEN OBJAZD KRYMU ...3 tysiące dworzan, dyplomatów i oficerów z wielu państw Europy !

I tak sobie płynęli w dół Dniepru zwiedzając kolejno budowane miejsca...PRZEZ PÓŁ ROKU !!!

W Chersoniu przyjęła na audiencji cesarza Austrii Józefa II natomiast ZASZCZYCIŁA ZGODĄ NA SPOTKANIE SIĘ W KANIOWIE - ZE SWYM DAWNYM KOCHANKIEM KTÓRTYM BYŁ OSTATNI KRÓL POLSKI STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI....

Jak sami widzicie KRYM jest bardzo,bardzo związany z ...TRAGICZNĄ NIESTETY HISTORIĄ NASZEJ POLSKI !!!
Jak będzie tym razem, gdzie Polska tak broni suwerenności Ukrainy na terytorium której znajduje się dziś TEN SAM KRYM ???!

Czy może czekać nas dziś powtórka PODOBNA do zdrady Kozaków Chmielnickiego, którzy oszukali Polskiego Króla Władysława IV ??????

A PRZECIEŻ DZISIEJSZY UKRAIŃSKI ,,PRAWY SEKTOR,, KTÓREGO REPREZENTANCI SĄ W OBECNYCH WŁADZACH NASZYCH SASIADÓW PO REWOLUCJI NA MAJDANIE A KTÓRYM POLSKA TAK POMAGA ...OTWARCIE DAJĄ NIE TYLKO NAM POLAKOM DO ZROZUMIENIA,ŻE ICH ZAMIARY WCALE NIE SĄ PRZYJACIELSKIE !!!

TO SĄ PRZECIEŻ NACJONALIŚCI....

I jak to rozumieć ….kiedy wiadomo,że = HISTORIA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA JEST.... ???!Piszę jak jest …

Krzysztof Kowalczyk


PS.

CIEKAW JESTEM JAK NA TĄ SYTUACJĘ NA PÓŁWYSPIE KRYMSKIM PATRZY DZIŚ ...TURCJA!
KRYM I JEGO KOLEJNE TRAGICZNE LOSY...


08 marca 2014 roku


Dziś dzięki rozwojowi środków masowego przekazu wiadomości - cały ten nasz świat jest bardzo,bardzo malutki...

To co się obecnie dzieje na Krymie i Ukrainie już po małej chwili właśnie dzięki tym technicznym możliwościom – dociera natychmiast do naszej świadomości i wiedzy!

Kiedyś przed setkami lat było zupełnie inaczej, gdyż liczył się zupełnie inny przekaz wieści...który oczywiście docierał również do adresatów ale z dużym opóźnieniem !

Zarówno ten sprzed lat jak i ten obecny przekaz wiadomości z miejsc tragedii i konfliktów łączy
nadal dość dużo tj : szok, zaskoczenie,niewiadoma, mętlik w głowie, mnóstwo pytań bez odpowiedzi...itd.itd.

A CO DZIŚ O TYM CO DZIEJE SIĘ NA KRYMIE MYŚLĄ MOI RODACY – POLACY ???!

Ukraina to nasz sąsiad A KRYM OBECNIE ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE TEGO SUWERENNEGO PAŃSTWA... co będzie więc dalej, jutro, za tydzień, za miesiąc ???!

JESTEM PEWIEN, ŻE ZDARZYĆ SIĘ AKURAT TAM NA KRYMIE MOŻE jeszcze WSZYSTKO a zbliżające się ,,referendum,, - doskonale przypomina z historii naszej polski pewien
słynny ściema ,,PLEBISCYT,, na Śląsku !!!
Czy kojarzycie o co chodzi ???!

TAK SAMO BĘDZIE TERAZ NA KRYMIE...a to co się tam ostatnio dzieje jest tylko ,,OWOCEM,, nienawiści,nacjonalizmu który kwitł od lat w tym regionie a obecnie dyktat zaledwie kilku osób sprawił,że ludziom o tej wrogości PRZYPOMNIANO - dolewając do tego nie tylko przysłowiowej ,,oliwy do ognia,, !!!

PAMIĘTAJCIE O TYM PATRZĄC NA MAPĘ ŚWIATA W TYM MIEJSCU,ŻE KAŻDE MOCARSTWO KTÓRE POTRAFIŁO PODPORZĄDKOWAĆ SOBIE KRYM ...DOMINOWAŁO W CAŁYM REGIONIE, ZAŚ PRZY OBECNEJ TECHNICE MILITARNEJ , BĘDZIE KONTROLOWAŁO Z TEGO MIEJSCA RÓWNIEŻ CAŁĄ EUROPĘ WSCHODNIĄ !

A to oznacza,że i ...NASZĄ POLSKĘ !!!

Doskonale wie o tym Rosja i Putin a jeśli znacie choć co nieco historię Rosji to wiadomo jest,że dla nich zdobycie Krymu zaowocowało już wcześniej okresem wspaniałej ekspansji w jej dziejach...

POLITYKA OD ZAWSZE TO JEDNO A HISTORIA TO DRUGIE i nie koniecznie oba te pojęcia zawsze idą ze sobą w parze, a częściej są raczej ,,naginane,, poprzez wprowadzanie w ludzkich umysłach zamętu prowadzącego ...do USPRAWIEDLIWIENIA wojen!
TAK JEST TERAZ NA KRYMIE ...ZA SPRAWĄ ,,PROPAGANDY,, !!!
Czy zastanawialiście się nad tym CZYJ TAK NAPRAWDĘ LEST LUB POWINIEN BYĆ KRYM ???

Poszperajcie więc sobie w historii tej sprzed lat a z łatwością dojdziecie do przekonania,że ANI NIE ROSJI ...ANI NIE UKRAINY !!!

Pijany jak bela towarzysz Ukrainiec Chruszczov przekazał pewnego dnia za swego żywota w komunizmie KRYM DLA UKRAINY no i tym samym podrzucił ,,kukułcze jajko,, obecnym czasom... więc teraz martwcie się wszyscy CO DALEJ Z KRYMEM !!!

Dzisiejsza sytuacja wskazuje jednoznacznie na to,że Rosja Putina PO ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ,,DEMOKRATYCZNYM,,PRZEJĘCIU WŁADZY W WYNIKU OWEGO REFERENDUM NA KRYMIE – JUŻ NIKOMU JEJ NIE ODDA NA TYM PÓŁWYSPIE !!! Amen !!!!!!!!!!!!!!!!!

Taka aneksja Półwyspu Krymskiego nie jest pierwszą w historii tego terenu, ponieważ cesarzowa Rosji Katarzyna Wielka 08 kwietnia 1783 roku również podpisała akt proklamujący PODDANIE PAŃSTWU ROSYJSKIEMU Krymu oraz innych półwyspów Tamańskiego i Kubań!

NIKT SIĘ WÓWCZAS W EUROPIE TAK JAK OBECNIE TYM NIE PRZEJMOWA Ł, gdy caryca natychmiast ...WYSIEDLAŁA RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW TATARÓW (!!!) A W ICH MIEJSCE SPROWADZIŁA ROSJAN !!!

Tak samo postępował po niej Stalin MORDUJĄC I WYWOŻĄC STAMTĄD TATARÓW...MORDUJĄC UKRAINĘ SŁYNNYM GŁODEM – tylko po to, aby w miejsce wymarłych tam milionów ludzi SPROWADZIĆ NOWYCH MIESZKAŃCÓW KRYMU tj; oczywiście Rosjan !!!

OBY TA SYTUACJA BYŁA PRZESTROGĄ DLA WSZYSKICH MIŁUJACYCH POKÓJ I DOBROSASIEDZKIE STOSUNKI – gdyż wówczas, gdy caryca zajęła KRYM , potem z łatwością
WCHŁONĘŁA ZIEMIE UKRAINY...RZECZPOSPOLITEJ...A TRZYDZIEŚCI LAT PÓŹNIEJ ARMIA ROSJI WKROCZYŁA SOBIE DO PARYŻA, KTÓRY SKAPITULOWAŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie wierzycie ???! Zerknijcie do historii … KTÓRA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA JEST !!!

A dziś przy obecnej technice wojskowej ...NIE POTRZEBA NA TO AŻ 30 LAT,ABY WOJSKA Z KRYMU I CAŁEGO BEZKRESNEGO WSCHODU ROSJI ,,PODRZUCIĆ,, NA POLA ELIZEJSKIE, CZY TEŻ POD PEWNĄ WIEŻĘ W PARYŻU !!!!!

A cóż to POLACY wiedzą DZIŚ o Krymie ???! PRAWIE NIC …!!!

Wiecie o tym,że TEN SAM KRYM STAŁ SIĘ SAMODZIELNYM PA ŃSTWEM TYLKO DZIĘKI BARDZO ZMYSŁOWYM DYPLOMATYCZNYM GROM POLSKIEGO KRÓLA Kazimierza Jagiellończyka ??!!!!!!!

GDY BYŁ JESZCZE WIELKIM KSIĘCIEM NA LITWIE i marzył o polskiej koronie- zawarł wówczas PRZYJAŹŃ (!!!!!!!!!) z chanem TATARSKIM Hadżi Gerejem , który jako potomek Czyngis Chana śnił z kolei o pełnym bogactw Półwyspie KRYMSKIM !
Na Krymie wówczas mieszkali bogaci Włosi, Ormianie, Żydzi,Grecy...

Gdy Kazimierz Jagiellończyk został KRÓLEM POLSKI ( po śmierci swego starszego brata Władysława Warneńczyka!) - wspólnie z Hadżi Gerejem od razu zaprowadzili swoje porządki na ...UKRAIŃSKICH STEPACH i obaj zniszczyli WIELKĄ ORDĘ rozbijając tatarskie państwo!

Gerej podporządkował sobie KRYM i okoliczne ziemie...utrzymując bardzo dobre kontakty z …..Polską !

Wiecie co pisał o tym Jan Długosz ??!

Oto jego zdanie: ,, Polakom, których znaczna liczba służyła w jego wojsku a którzy z nim na wyprawach wiele przyczynili się do zwycięstwa i wszystkim chrześcijanom z różnych stron do niego się garnącym – okazywał taką ludzkość i wspaniałość,że trudno w nim było poznać barbarzyńcę wychowanego w wierze Mahometa,,

A tak na marginesie : Ludzie już od ...800 lat szukają grobu Czyngis – Chana , trzynastowiecznego zdobywcy i władcy imperium, który w chwili śmierci (mając około 65 lat!) RZĄDZIŁ NAJWIĘKSZYM W DZIEJACH LUDZKOŚCI ZWARTYM OBSZAREM ROZCIĄGAJĄCYM SIĘ OD MORZA KASPIJSKIEGO AŻ DO PACYFIKU !!!

Jak głoszą legendy … ABY CHRONIĆ GRÓB CZYNKIS – CHANA wymordowano wszystkich świadków a w tym budowniczych tego grobu oraz także i samych – EGZEKUTORÓW !!!

Prawdopodobnie spoczął W GÓRACH CHENTEJ – dziś to rejon pod całkowitą kontrolą władz Mongolii, gdzie ludność ...OKRADA STAROŻYTNE GROBOWCE I HANDLUJE ZNALEZISKAMI ZE ZŁOTA GDZIE SIĘ TYLKO DA .

Wracając do Krymu ...sytuacja patowa wówczas dotycząca tego półwyspu trwała do chwili,gdy do gry wkroczyła TURCJA!!!
Cała Europa mówiła wówczas o NAJWIĘKSZEJ KLĘSCE CHRZEŚCIJAŃSTWA od czasów upadku Konstantynopola , gdy Turcy zdobyli miasto Kaffa w czerwcu 1475 roku.

ODTĄD TATARZY KRYMSCY MUSIELI SŁUŻYĆ SUŁTANOWI TURECKIEMU, który ustanowił chanem jednego z synów Hadżi Gereja – MENGLIEGO, który został tym samym ZMUSZONY DO UZNANIA JAKO LENNO TURECKIE CHANATU KRYMSKIEGO i zezwalał na stacjonowanie w portowych miastach garnizonów tureckich i ...CZYNNIE WSPIERAC KAŻDE DZIAŁANIA WOJENNE SUŁTANA !!!

I tym oto sposobem TATARZY KRYMSCY wraz z Turkami ...ATAKOWALI RZECZPOSPOLITĄ, ROSJĘ A NAWET HABSBURGÓW !
Tatarzy Krymscy stali się OSŁONĄ, BUFOREM Turcji od strony północy...co pozwoliło Turkom z kolei spokojnie zaatakować wówczas Europę Środkową!

Dziś MNÓSTWO POLAKÓW NIE WIE O TYM,ŻE ICH RODZINNE GENY KRĄŻĄ GDZIEŚ RÓWNIEŻ TAM NA KRYMIE - ZATAKOWANYM TYM RAZEM PRZEZ PUTINA I ROSJĘ !!!

Wiecie skąd NASZE POLSKIE GENY SIĘ TAM ZNALAZŁY ??!
Otóż wówczas TATARZY KRYMSCY świetnie jeżdżący konno zapędzali się na tereny Rzeczypospolitej ( WYPRAWY NA ,,LACHÓW,, ) min; docierając aż pod sam Lwów
- grabiąc,paląc i ...UPROWADZAJĄC W TAK ZWANY ,,JASYR,, POLSKICH MIESZKAŃCÓW TYCH ZIEM !!!!!!!

Z TERENU RZECZPOSPOLITEJ TYLKO W LATACH 1605 – 1633 PORWANO PONAD 100 TYSIĘCY LUDZI (...A OKOŁO 24 TYSIĄCE ZABITO!!!) I UPROWADZONO ...WŁAŚNIE NA KRYM !!!

TO KRYM BYŁ MIEJSCEM HANDLU NIEWOLNIKAMI (… W TYM POLAKAMI !!!) co przynosiło duże zyski Tatarom Krymskim !!!!


Przez wiele lat NAJAZDY TATARÓW KRYMSKICH pustoszyły Ukrainę i łupiły Rzeczpospolitą, WIĘC TERAZ OBIEKTYWNIE POPATRZMY JAKO POLACY ...CZY KRYM JEST UKRAIŃSKI, CZY JEST ROSYJSKI ????!
MOIM ZDANIEM TO BZDURA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tam jest dziś specyficzny ,,KOGEL – MOGEL,, narodowościowy ...kipiący do siebie nienawiścią i wrogością od setek lat, oraz tak zwani ,,SPADOCHRONIARZE,, (...nowi osadnicy !!!), o których tak nagle A PO OLIMPIADZIE ZIMOWEJ W SOCZI PRZYPOMNIELI SOBIE ROSJANIE ????!

Kolejny Polski król WŁADYSŁAW IV był za swoich czasów bardzo mądrym i odważnym człowiekiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZADAŁ BOLESNĄ NAUCZKĘ ROSJANOM...POGONIŁ SZWEDÓW Z POMORZA GDAŃSKIEGO ...I POSTANOWIŁ WTEDY IDĄC ZA CIOSEM WZIĄĆ SIĘ ZA = KRYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Król Władysław IV zaczął budować SOJUSZ ANTYMUZUŁMAŃSKI i był w tym tak SKUTECZNY,że namówił do niego nawet Habsburgów i.....samego CARA ROSJI ALEKSEGO I ROMANOWA !!!
Ciekawe czy dziś Putin o tym wie ?????! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Gdyby naszym obecnym POSŁOM-POLITYKOM chciało się poszperać w ARCHIWACH SEJMU
to znaleźli by zapis z posiedzenia Sejmu RP z lutego 1646 roku, gdzie SPRAWĘ KRYMU I PLANÓW WYPRAWY POLSKIEGO KRÓLA NA TURECKI STAMBUŁ referował kanclerz Jerzy Ossoliński !

Polacy mieli dość ciągłych grabieży Rzeczypospolitej przez TATARÓW KRYMSKICH ale...POLSKA SZLACHTA NIE CHCIAŁA JEDNAK TEJ WYPRAWY WOJENNEJ, BOJĄC SIĘ NAŁOŻENIA NA NIĄ KOLEJNYCH PODATKÓW , więc sprawę tą zbywano …

A cóż na tą ZDRADĘ RACJI STANU ze strony POLSKIEJ SZLACHTY sam Król Polski Władysław IV ???!

BEZ ZGODY SEJMU ROZPOCZĄŁ WIOSNĄ 1646 ROKU ...WERBUNEK CUDZOZIEMCÓW DO ARMII DLA KTÓREJ ZNALAZŁNAWET ŻOŁD DZIĘKI TAJNEJ DYPLOMACJI.Jego pomysł znalazł wsparcie finansowe w Watykanie( papież Innocenty X) , Wenecji i Persji, które najbardziej były zagrożone ewentualnym najazdem Turków, oraz poważnych wkładów finansowych kresowych magnatów!

DO SOJUSZU POLSKI KRÓL ZAPROSIŁ JAK SIĘ POTEM OKAZAŁO NA SWA ZGUBĘ... UKRAIŃSKICH KOZAKÓW BOHDANA CHMIELNICKIEGO i w roku 1646 w Warszawie wypłacił im nawet 18 tys.zł żołdu , proponując mobilizację 50 tysięcy Kozaków!

POLSKI KRÓL OBIECAŁ KOZAKOM ZNACZNĄ POPRAWĘ ICH LOSU wiedząc o tym,że byli oni źle traktowani przez ,,Lachów,, !!!

I CÓŻ ZROBIŁ CHMIELNICKI ????? ! ZDRADZIŁ POLSKIEGO KRÓLA !!!

GDY TYLKO DOSTAŁ W RĘCE TAJNE LISTY POLSKIEGO MONARCHY INFORMUJĄCE GO O PLANACH WOJENNYCH PRZECIWKO TURCJI ...NATYCHMIAST DOSTARCZYŁ TE PLANY CHANOWI ( Islam III Gerej)!!!!!!!!!!!!!!

A cóż na to ...POLSKI SEJM ??! Polecił w październiku 1646 roku rozwiązać armię cudzoziemców...CZYM KRÓL WŁADYSŁAW IV ZBYTNIO SIĘ NIE PRZEJMOWAŁ !!!!


NA DZIKIE UKRAIŃSKIE POLA WYRUSZYŁA WTEDY 20 TYSIĘCZNA ARMIA POD WODZĄ JEREMIEGO WIŚNIOWIECKIEGO prowokując Tatarów Krymskich do walki, której ci unikali jak ognia,wiedząc o ….SOJUSZU POLSKI Z CAREM ROSJI !!!

I CÓŻ TO STAŁO SIĘ NAGLE 20 maja 1648 roku ???! UMARŁ KRÓL POLSKI WŁADYSŁAW IV – którego najprawdopodobniej otruto !!!!!!!!!!!!!!!!!

Dzisiejsza wersja medyczna zgonu brzmiałaby tak : KRÓL POLSKI PRZEDAWKOWAŁ ŚRODKI OCZYSZCZAJĄCE ZALECONE MU PRZEZ MEDYKÓW...co stało się natychmiast super okazją dla Kozaków Chmielnickiego, którzy celowo WYWOŁALI WIOSNĄ TEGO SAMEGO ROKU POWSTANIE NA UKRAINIE!

Zamiast zdobycia Krymu i pokonania sojuszu tatarsko-tureckiego Rzeczpospolita była non stop od śmierci króla nękana i osłabiana przez Kozaków i Tatarów...CO ZACHĘCIŁO OD RAZU ROSJĘ I SZWEDÓW DO NAJAZDU NA SŁABSZĄ Z DNIA NA DZIEŃ RZECZPOSPOLITĄ !

Patrząc na to CO DZIŚ W 2014 ROKU CZYNIĄ NA KRYMIE ROSJANIE warto jest wiedzieć,że PO RAZ PIERWSZY ROSJA ZAPRAGNĘŁA ZDOBYC KRYM ZA CZASÓW CARA PIOTRA I WIELKIEGO, który dostał wtedy dużą nauczkę z tej lekcji ..gdy armia turecko-tatarska osaczyła jego wojska w 1711 roku nad Prutem!

Car Rosji Piotr I ocalał tylko dzięki temu,że po rozmowie w cztery oczy rosyjskiego posła z wielkim wezyrem Mechmed Baltadżi … wezyr SKASOWAŁ 200 TYSIĘCY RUBLI, ORAZ POLEDCIŁ ODDAĆ MU WSZYSTKIE KLEJNOTY JAKIE MIAŁA PRZY SOBIE ŻONA CARA ROSJI !!!

Czy dziś wiedzą i pamiętają o tym Rosjanie ??!
CZY WIECIE KTO TO BYLI W POLSCE KONFEDERACI BARSCY ???!

Gdy w Polsce królem był Stanisław August Poniatowski...BYŁY KOCHANEK CARYCY ROSJI KATARZYNY, WIELKIEJ owi konfederaci chcąc UNIEZALEŻNIĆ NASZĄ OJCZYZNĘ OD ROSJI CARSKIEJ nawiązali kontakty z …..CHANATEM KRYMSKIM ORAZ TRURCJA !

A więc ...ZNOWU KRYM W POLSKIEJ HISTORII !!!!!!
OD TAMTEJ PORY TATARZY KRYMSCY CZĘŚCIEJ ATAKOWALI ROSJAN A I WKRÓTCE SAMA TURCJA DOŁĄCZYŁA DO WOJNY Z ROSJĄ !

I jak to w HISTORII ...znowu nagły,niespodziewany zwrot sytuacji !!!
W dniu 13 lipca 1770 roku armia turecko-tatarska NAD RZEKĄ LARGĄ poniosła z wojskami Rosji ...sromotną klęskę !

Caryca Katarzyna II zaproponowała bezskutecznie przejście na stronę Rosji chanatowi Krymskiemu ,ale ten okazał się wierny Turcji, w związku z czym ...WIOSNĄ 1771 ROKU ARMIA ROSYJSKA WKROCZYŁA NA KRYM, a 13 lipca poddał się chan Selim III !!!

PO 243 LATACH OD TAMTEJ CHWILI ...TYM RAZEM ARMIA ROSYJSKA NA ROZKAZ PUTINA PONOWNIE WCHODZI NA TEN SAM KRYM !!!

Identycznie TAK SAMO JAK WÓWCZAS tak i obecnie - obiecuje się naiwnym mieszkańcom Krymu wiele ,,dobrego,, w zamian za określenie się po stronie Rosji i przejście na jej stronę...

HISTORIA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA JEST....

Caryca przekupiła tatarskie elity a sam chan Selim III wysłał do Petersburga nawet swego 25 letniego syna Szahin Gereja na czele poselstwa.


CARYCA ROSJI POLECIŁA MŁODEMU TATAROWI NAKŁADAĆ MUNDUR ROSYJSKIEGO OFICERA...przyznając mu ogromną jak na tamte czasy PENSJĘ DZIENNĄ w kwocie 100 rubli !!!

Ponad 40 letnia caryca postanowiła aby NOWYM CHANEM KRYMU został nie ów młodzieniec a inny członek tego samego rodu ...bezwolny Sahib II Gerej, który w listopadzie 1772 roku podpisał w Karasu Bar UKŁAD O SOJUSZU ,,niepodległego,, państwa Krymskiego z carska Rosją!!!!

DOKUMENT TEN OBIECYWAŁ ,,PO WSZE CZASY,, ...wzajemną przyjaźń Rosjan i Tatarów Krymskich !

CZY WIDZICIE JAKI TO BYŁ ROK ?????!

Jednocześnie wraz z załatwieniem spraw Krymu tego samego roku – caryca Katarzyna II …,,ZAŁATWIŁA,, RÓWNIEŻ I POLSKĘ DOKONUJĄC PIERWSZEGO ROZBIORU RZECZYPOSPOLITEJ !!!!

W listopadzie 1776 roku wojska rosyjskie znowu zawitały na Krym ...zmieniając chanat!
Nowym chanem został ów młodzieniec z Petersburga a dawny faworyt cesarzowej Szahin Gerej, który wykształcił się na zachodzie i od razu zaczął modernizować Krym!


ZACZĄŁ BUDOWAC ZAWODOWĄ ARMIĘ, DO KTÓREJ WERBOWAŁ GŁÓWNIE...POLAKÓW oraz Niemców !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!)

W Rosji od razu się ,,zagotowało,,...

W dniu 18 lutego 1784 roku chan Krymu Szahin Gerej ZOSTAŁ ZMUSZONY DO PRZYŁĄCZENIA KRYMU DO ROSJI, po czym...wywieziono go do Petersburga (OSADZONY W ARESZCIE DOMOWYM!!!!!!), a pod koniec jego życia zezwolono mu ,,łaskawie,,osiąść na wyspie RODOS!

Na Krymie kochanek carycy Katarzyny POTIOMKIN...ZRÓWNAŁ Z ZIEMIĄ 687 MIEJSCOWOŚCI GDZIE MIESZKALI TATARZY KRYMSCY, ORMIANIE I GRECY, KTÓRYCH W RAMACH OWEJ ,,WZAJEMNEJ PRZYJAŹNI,, ...PRZEPĘDZONO !!!!!

Na ich miejsce sprowadzono oczywiście osadników z ...ROSJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Potiomkin gdy zbudował już co nieco na południu Rosji, a w tym min; port w Sewastopolu – zaprosił carycę Katarzynę na uroczysty objazd by się pochwalić KOCHANCE swym dziełem!

Katarzyna Wielka zadbała o propagandę i reklamę w Europie, więc ZAPROSIŁA NA TEN OBJAZD KRYMU ...3 tysiące dworzan, dyplomatów i oficerów z wielu państw Europy !
I tak sobie płynęli w dół Dniepru zwiedzając kolejno budowane miejsca...PRZEZ PÓŁ ROKU !!!

W Chersoniu przyjęła na audiencji cesarza Austrii Józefa II natomiast ZASZCZYCIŁA ZGODĄ NA SPOTKANIE SIĘ W KANIOWIE - ZE SWYM DAWNYM KOCHANKIEM KTÓRTYM BYŁ OSTATNI KRÓL POLSKI STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI....

Jak sami widzicie KRYM jest bardzo,bardzo związany z ...TRAGICZNĄ NIESTETY HISTORIĄ NASZEJ POLSKI !!!

Jak będzie tym razem, gdzie Polska tak broni suwerenności Ukrainy na terytorium której znajduje się dziś TEN SAM KRYM ???!

Czy może czekać nas dziś powtórka PODOBNA do zdrady Kozaków Chmielnickiego, którzy oszukali Polskiego Króla Władysława IV ??????

A PRZECIEŻ DZISIEJSZY UKRAIŃSKI ,,PRAWY SEKTOR,, KTÓREGO REPREZENTANCI SĄ W OBECNYCH WŁADZACH NASZYCH SASIADÓW PO REWOLUCJI NA MAJDANIE A KTÓRYM POLSKA TAK POMAGA ...OTWARCIE DAJĄ NIE TYLKO NAM POLAKOM DO ZROZUMIENIA,ŻE ICH ZAMIARY WCALE NIE SĄ PRZYJACIELSKIE !!!
TO SĄ NACJONALIŚCI....

I jak to rozumieć ….kiedy wiadomo,że = HISTORIA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA JEST.... ???!


Piszę jak jest …


Krzysztof Kowalczyk