środa, 12 marca 2014

LASY PAŃSTWOWE...NAGRODA UNESCO...I TAJEMNICE JEJ PRZYZNANIA !!!


LASY PAŃSTWOWE...NAGRODA UNESCO... I TAJEMNICE JEJ PRZYZNANIA !12 marca 2014 roku


Aby zacząć właściwy wątek tematu związanego z TYTUŁEM powyżej – zapytam Was CZY BYLIBYŚCIE ZASKOCZENI gdyby media nagle podały,że ,,nasz,, premier RP Donald Tusk został laureatem nagrody UNESCO w dziedzinie ,,POLITYCZNE ZŁOTE USTA ROKU,, za prawdę którą nam Polakom w formie BAJEK I OBIECANEK-CACANEK wciska i sprzedaje  w różnych wersjach już tyle lat ??!

JA ...NIE BYŁBYM ZASKOCZONY, gdyż domyślam się że o taki wniosek mogłaby wystąpić w Polsce jedynie TYLKO Platforma Obywatelska !!!

A teraz przechodzimy do sedna sprawy JAK TO SIĘ STAŁO,ŻE MOJE LASY PAŃSTWOWE, którym oddałem tyle lat swego życia ...NAGLE ZOSTAŁY AŻ TAK WYRÓŻNIONE I OTRZYMAŁY NAGRODE UNESCO ?????!

Nie dawało mi to spokoju, gdyż ZNAJĄC ŚCIEMA-POLITYCZNE podejście wielu ZADUFANYCH W SOBIE snobów-urzędasów w MOJEJ OJCZYŹNIE, którzy BARDZO, ALE TO BARDZO lubią się ...GLORYFIKOWAĆ I CHWALIĆ, nie mając przy tym w wielu sprawach zielonego pojęcia o tym CO TO JEST RZECZYWISTOŚĆ W POLSCE – więc postanowiłem poszukać PRAWDY O TEJ JAKBY NIE PATRZEĆ WYJĄTKOWO PROMOCYJNEJ DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE NAGRODZIE UNESCO !!!

I tu pozwolę sobie na stanowcze podkreślenie pewnej kwestii tj; OSOBIŚCIE JAKO LEŚNIK TAKŻE UWAŻAM,ŻE POLSCY LEŚNICY- ACZKOLWIEK NIE KONIECZNIE TYLKO CI W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA, CZY TEŻ DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ZASŁUGUJĄ NA RÓŻNE  WYRÓŻNIENIA I NAGRODY ZA SWĄ PRACĘ NA RZECZ NATURALNEGO ŚRODOWISKA , OCHRONY LASÓW itp. i to nie tylko z Polski !


Oczywiście nie mam na myśli NAGRODĘ za staż pracy ...czy też jakąś tam ,,OKOLICZNOŚĆ,, którą jest np. ;w 2014 roku WYMYŚLONA A MOIM ZDANIEM NIE PRAWDZIWA ROCZNICA JAKOBY TYLKO 90 LAT LASÓW PAŃSTWOWYCH W MOJEJ POLSCE (...o detalach DLACZEGO tak sądzę – poszukajcie na tym moim blogu !) .Ci co tak sądzą ...obrażają i skazują na zapomnienie tych leśników, którzy SŁUŻYLI POLSKIM LASOM PAŃSTWA POLSKIEGO przed rokiem 1924!!!!


A teraz pytanie najważniejsze ...JAK WY CZULIBYŚCIE SIĘ OTRZYMUJĄC JAKĄKOLWIEK NAGRODĘ – wiedząc o tym (...i nikomu OFICJALNIE nie mówiąc !) ,że WNIOSKOWALIŚCIE O JEJ PRZYZNANIE ...SAMI SOBIE ???!!!

Tak, Tak !!! SAMI WNIOSKOWALIŚCIE O NAGRODĘ, KTÓRĄ WAM ,,KTOŚ,, PRZYZNAŁ... I ZAPROSIŁ NA ,,IMPREZKĘ,,
Czy jest w czymś takim ... SKROMNOŚĆ.. OBIEKTYWIZM ... RACJONALNOŚĆ... SAMOKRYTYKA...itp. cechy ???!


Dlaczego o tym wspominam ??!

Otóż w dniu 28 STYCZNIA 2014 ROKU złożyłem wniosek do Ministerstwa Środowiska aby udzielono mi odpowiedzi na pytania ZWIĄZANE ŚCIŚLE Z PRZYZNANĄ ,,LASOM PAŃSTWOWYM,, W POLSCE – NAGRODĄ UNESCO, po którą AŻ DO DALEKIEJ BRAZYLII jak już pisałem wybrał się PO CYWILNEMU, ALE O DZIWO BEZ MUNDURU POLSKIEGO LEŚNIKA - obecny Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak!

NIE BYŁO MOIM ZDANIEM LEPSZEJ OKAZJI PROMOWAĆ MUNDURU POLSKIEGO LEŚNIKA NIŻ TA, W KTÓREJ TO POLSKI DYREKTOR GENERALNY LASÓW  PAŃSTWOWYCH, Z KTÓRYCH POLACY MAJĄ PRAWO BYĆ DUMNI...ODBIERAŁ TĄ NAGRODĘ UNESCO W BRAZYLII...wielka szkoda , ale jest to tylko moja subiektywna ocena !!!!!!
Poniżej przedstawiam każdemu kto dobrowolnie zagląda na www.pigipedia.blogspot.com TAJEMNICE PRZYZNANIA TEJ NAGRODY UNESCO DLA POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH – o którą jak się okazuje a potwierdziło to czego się dowiedziałem wcześniej ...SAMI JAKO POLACY SOBIE WNIOSKOWALIŚMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ŻENADA...WSTYD...BRAK SKROMNOŚCI...ŻADNEJ DYPLOMACJI...,,ZWYKŁY,,OBCIACH !!!!!!!!!!!!

A przecież można byłoby tylko pomyśleć i DYPLOMATYCZNIE zaproponować to ,,KOMUŚ,, aby o taką nagrodę dla PGL ,,Lasy Państwowe,, WYSTAPIŁ ALE INNY KRAJ ...lecz nie Polska jakby  żebrząca o nagrodę dla samej siebie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A OTO MOJE PYTANIA I ODPOWIEDZI Z MINISTERSTWA ŚRODOWISKA – jaką udzieliła mi Pani Ewa Madej-Popiel z-ca dyr. Departamentu Informacji o Środowisku pismem z dnia 11 marca 2014 roku ( znak sprawy ; DIŚzi – 465-82/10255/14/AB ) :

Pytanie;

CZY PRAWDĄ JEST IŻ NA ZAMÓWIENIE MINISTRA ŚRODOWISKA PRZEPROWADZONO W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU BADANIE PBS NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE 1 TYSIĄCA MIESZKAŃCÓW POLSKI, A KTÓREGO TEMATEM BYŁA ,, ŚWIADOMOŚĆ I ZACHOWANIAEKOLOGICZNE,, MIESZKANCÓW NASZEJ OJCZYZNY ??!

ODPOWIEDŹ ;

W październiku 2013 roku firma PBS Sp. z o.o. Przeprowadziła ,, Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski,, Badanie zostało wykonane na reprezentatywnej próbie
(n=1000) mieszkańców Polski.

Pytanie:

JAKI JEST KOSZT SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANY Z PRZEPROWADZONYM W/W BADANIEM PBS ??!

ODPOWIEDŹ :

Koszt realizacji zadania wyniósł 29. 889 złotych brutto . (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Pytanie :

CZY STOSOWANO PRZY WYBORZE PBS PROCEDURY KONKURSOWE MAJĄCE NA CELU WYŁONIENIE NAJLEPSZEJ OFERTY – A JEŚLI NIE TO DLACZEGO ?

PROSZĘ O EWENTUALNE PODANIE PODSTAW PRAWNYCH TAKIEGO POSTĘPOWANIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA PRZY TYM WYBORZE PBS.

ODPOWIEDŹ ;

Zadanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi Procedurami Udzielania Zamówień Publicznych w Ministerstwie Środowiska zatwierdzonymi przez Dyrektora Generalnego w drodze
rozeznania rynku , jako że wartość szacunkowa zamówienia nie przekraczała kwoty 14 000 euro, a więc nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

Pytanie:

CZY PRAWDĄ JEST, IŻ JEST TO JUŻ TRZECIE TAKIE BADANIE ??!

ODPOWIEDŹ ;

W 2013 roku przeprowadzona została TRZECIA EDYCJA ww. badania.

Pytanie;

KTO JE DOTĄD WYKONYWAŁ? CZY RÓWNIEŻ TA SAMA PBS? KTO PERSONALNIE ZAMAWIAŁ TEGO TYPU BADANIA I CZEMU WÓWCZAS SŁUŻYŁY ??!

ODPOWIEDŹ;

Pierwszy pomiar (badanie trackingowe) wykonano w 2011 roku zrealizowała firma TNS OBOP, drugi w 2012 roku zrealizowała firma TNS Polska S.A., a trzeci w 2013 roku - firma PBS Sp. z o. o. Badania zgodnie z odpowiednim pełnomocnictwem były zamawiane przez Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska.

Celem badań jest prowadzenie systematycznego monitoringu świadomości oraz zachowań ekologicznych mieszkańców Polski.

Pytanie;

UPRZEJMIE PROSZĘ O UDOSTĘPNIENIE MI JAKO POLSKIEMU LEŚNIKOWI KOPII WYNIKÓW TYCH TRZECH BADAŃ, CZYM JESTEM BARDZO ZAINTERESOWANY
ODPOWIEDŹ;

Raporty ze wszystkich trzech badań są ogólnodostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska w zakładce ; środowisko>>edukacja ekologiczna ( http://www.mos.gov.pl/ artykul/4770 badania świadomości/18296 badanie świadomości ekologicznej.html).
Pytanie;

CZY PRAWDĄ JEST FAKT,ŻE TO MINISTERSTWO ŚRODOWISKA WNIOSKOWAŁO DO ORGANÓW UNESCO W 2013 ROKU O PRZYZNANIE NAGRODY DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE ??!

ODPOWIEDŹ ;

TAK. Ministerstwo Środowiska wnioskowało do organów UNESCO w 2013 roku O PRZYZNANIE NAGRODY dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Pytanie:

KTO PERSONALNIE Z MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WNIOSKOWAŁ EWENTUALNIE O PRZYZNANIE W/W NAGRODY ??!

ODPOWIEDŹ:

,,ZGŁOSZENIE KANDYDATURY PGL Lasów Państwowych DO NAGRODY UNESCO Sułtana
Oaboosa, przyznawanej osobom i organizacjom działającym na rzecz ochrony środowiska przekazane zostało zgodnie z wymogami formalnymi UNESCO do Pana Han Ounli (Executive Director .UNESCO Natural Sciences Sector) z podpisem PANA JANUSZA ZALEWSKIEGO, Podsekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

POPARCIA DLA NOMINACJI PGL LASY PAŃSTWOWE UDZIELILI ; prof.Jerzy Buzek, członek Parlamentu Europejskiego, Pan Piotr Żuchowski , Sekretarz Stanu w randze wiceministra Kultury i Dziedzictwa oraz prof. Maciej Nowicki , były Minister Środowiska.,,

Pytanie;

KTO PERSONALNIE Z MINISTERSTWA ŚRODOWISKA UDAŁ SIĘ WRAZ Z DYREKTOREM GENERALNYM LP PO ODBIÓR TEJ NAGRODY UNESCO DO BRAZYLII, W JAKICH DNIACH ORAZ JAKI JEST TEGO KOSZT SKARBU PAŃSTWA ??!
ODPOWIEDŹ:

W delegacji związanej z odbiorem nagrody ze strony Ministerstwa Środowiska udział wzięła Pani Marta Gaworska , Główny specjalista z Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody .

Delegacja trwała od 22 do 28 listopada 2013 roku ( w tym podróż).Koszty delegacji obejmowały ; bilet lotniczy ( 4.961,54 PLN, ) hotel (3.249,43 PLN), diety ( 301 ,00 EUR).

Pytanie :

CO STAŁO SIĘ Z NAGRODĄ PIENIĘŻNĄ PRZYZNANĄ PRZEZ UNESCO LASOM PAŃSTWOWYM I NA CO ZOSTAŁA PRZEZNACZONA ??!

ODPOWIEDŹ;

Na dzień dzisiejszy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych sprawdza możliwości prawne przekazania tych środków na inne cele
\
Tyle co miałbym do przekazania o tym ILE KOSZTUJE OBECNIE W POLSCE ...PRZYZNANIE SOBIE SAMEMU JAKO PAŃSTWU-INSTYTUCJI MIEDZYNARODOWEJ NAGRODY UNESCO a następnie chwalenie się tym jako SUPER OSIĄGNIĘCIEM na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie czy Ministerstwa Środowiska !!!

PRZY TAKICH FAKTACH ...WARTOŚĆ TEJ NAGRODY JEST MOIM ZDANIEM BARDZO MIZERNA !!!!!

TAK SAMO WYGLADA NA DZIŚ ORGANIZOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU SONDAŻY I BADAŃ ...NA ZLECENIE CHOCIAZBY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ZA TAKĄ A NIE INNA KASĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jest w tym wszystkim JESZCZE ,,COŚ,, co mi osobiście BARDZO RZUCIŁO SIĘ W OCZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpisująca mi na te pytania ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU INFORMACJI O ŚRODOWISKU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Pani Ewa Madej-Popiel ...NIE ZNA NAWET DOKŁADNIE NAZWISKA SWEGO SZEFA tj: wice MINISTRA ŚRODOWISKA Pana Janusza ZALESKIEGO a nie jak mi podała w odpowiedzi ,,ZALEWSKIEGO,,
Ciekawe prawda …???! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)


Piszę jak jest...,,KOMPETENTNIE,, W POLSCE !!!


Krzysztof Kowalczyk


PS.


MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ODPOWIADAJĄC MI NA MÓJ POWYŻSZY WNIOSEK Z DNIA 28 STYCZNIA 2014 ROKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ RAŻĄCO NARUSZYŁO PRZEPISY USTAWY Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2001 ROKU (Dz.U. Nr 112 , poz.1198 ze zmianami).

Odpowiedź ministerstwa jest z dnia 11 marca 2014 roku A MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI TEJ USTAWY MIAŁO NA JEJ UDZIELENIE CZAS ….MAX. 14 DNI - a więc do 11 lutego 2014 roku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A W TEJ POWYŻSZEJ ODPOWIEDZI Z MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DO MNIE NAWET ŻADNEGO SŁOWA PRZEPRASZAMY ZA ZWŁOKĘ....I NIEDOTRZYMANIE TERMINU ...ZUPEŁNIE NIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


,,K O M P E T E N C Y J N A,, Ż E N A D A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tak wyglądają WSZĘDZIE urzędy Polski Platformy Obywatelskiej....
BIERNY ...MIERNY...ALE WIERNY = TO  DZIŚ PEWNE STANOWISKO I KASA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!