środa, 16 lipca 2014

JAK ZOSTAĆ MULTI MILIONEREM DZIĘKI LASOM PAŃSTWOWYM??! 4,5 MILIONA ZŁOTYCH ZA PLAN URZĄDZANIA LASU, KTÓRY...MOŻNA NIE PRZESTRZEGAĆ !!!!!!!!!!!!!
Sławno, dnia 16 lipca 2014 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
02-362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku / Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - uprzejmie proszę Pana dyrektora o udzielenie mi odpowiedzi w następującym zakresie;

1/ Otrzymałem od Braci Leśnej z Warmii i Mazur dokumenty z których wynika,że za wykonanie planu urządzania lasu zapłacono tam ogromne pieniądze, w związku z tym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie; CZY PRAWDĄ JEST, ŻE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,, ZAPŁACIŁY AŻ 4,5 MILIONA ZŁOTYCH ZA SPORZĄDZENIE ZALEDWIE TRZECH PLANÓW URZĄDZANIA LASU NA LATA 2012-2021 DLA NADLEŚNICTW ; HAJNÓWKA, BROWSK, BIAŁOWIEŻA ??!

2/ SKĄD TAK OGROMNY KOSZT TEJ PRACY, Z CZEGO ON WYNIKA, CZYM JEST UZASADNIONY ??!

3/ CZY LASY PAŃSTWOWE OGŁASZAŁY PRZETARG PUBLICZNY NA WYKONANIE TEGO TYPU PRAC A JEŚLI NIE TO DLACZEGO I CZY JEST TO ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ??!

4/ JAKI JEST ,,ŚREDNI KOSZT,, SPORZĄDZENIA TAKIEGO PLANU URZĄDZANIA LASU DLA PRZECIĘTNEGO NADLEŚNICTWA W LASACH PAŃSTWOWYCH, DLA PRZYKŁADU W WOJEWÓDZTWIE WARSZAWSKIM / RDLP WARSZAWA/ ??!

5/ Z wnikliwej analizy jaką przeprowadziłem z otrzymanych dokumentów JASNO WYNIKA, ŻE POMIMO ZATWIERDZONEGO PLANU URZĄDZANIA LASU PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA ZA KTÓRY LASY PAŃSTWOWE ZAPŁACIŁY AŻ TYLE MILIONÓW ZŁOTYCH - Pan Dyrektor Generalny LP - ZEZWOLIŁ JEDNAK NADLEŚNICZYM NA ............NIEPRZESTRZEGANIE ZATWIERDZONYCH PLANÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TO SYTUACJA SKANDALICZNA I KURIOZALNA....
Proszę o odpowiedź ; DLACZEGO TAK POSTĄPIONO, SKORO WYDANO AŻ TYLE MILIONÓW ZŁOTYCH zaś postępowanie i decyzja Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych to nic innego jak RAŻĄCE NARUSZENIE USTAWY O LASACH I STWORZYŁO TO TYM SAMYM  REALNE ZAGROŻENIE WYCINKI W TYCH NADLEŚNICTWACH DRZEW NAJSTARSZYCH, a ja tylko przypomnę iż jest to PUSZCZA BIAŁOWIESKA wpisana ostatnio przez UNESCO na listę dziedzictwa światowego !!!

6/ PROSZĘ O PODANIE PODSTAW PRAWNYCH DECYZJI DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH – ZEZWALAJĄCYCH NADLEŚNICTWOM HAJNÓWKA, BROWSK I BIAŁOWIEŻA NA ...NIEPRZESTRZEGANIE PLANÓW URZĄDZANIA LASU ZATWIERDZONYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA!


7/ Z analizy posiadanych przeze mnie dokumentów także wynika, że pomimo tak ogromnych kosztów sporządzenia owych ,,milionowych,, planów urządzania lasu dla tych nadleśnictw ZNACZNA CZĘŚĆ CENNYCH PRZYRODNICZO DRZEWOSTANÓW NA TAMTYM TERENIE – A W TYM AŻ 697 DRZEWOSTANÓW PONAD 100 LETNICH , NIE ZOSTAŁA W OGÓLE W TYCH PLANACH NA LATA 2012-2021 WYŁĄCZONA Z ZABIEGÓW GOSPODARCZYCH!
Proszę o uzasadnienie DLACZEGO tak się stało i czy zdaniem Pana Dyrektora Generalnego istnieje groźba wyrębu najstarszych drzew w Puszczy Białowieskiej ?!

8/ Skoro na przykładzie owych trzech nadleśnictw ,,średni koszt,, sporządzenia planu urządzania lasu na dekadę to 1,5 MILIONA ZŁOTYCH za jeden plan – to proszę o odpowiedź na pytanie;
CZY GENERALNIE W SKALI CAŁYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH, W KTÓRYCH JEST OBECNIE 430 NADLEŚNICTW – TAKI KOSZT SPORZĄDZENIA OWYCH PLANÓW LICZĄC TO ,,ŚREDNIO,, PO 1,5 MILIONA ZA SZTUKĘ WYNOSI 645 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA SPORZĄDZAJĄCEGO PLANY ??!
Jeśli nie, to ile  – proszę o szczegółowe wyjaśnienie akurat tej kwestii !

8/ CZY DAŁBY PAN  NIEBAWEM  SWOJĄ GŁOWĘ NIE TYLKO JAKO DYREKTORA GENERALNEGO ZA TO CO MI PAN ODPISZE ??!


Powyższe pytania zadaję w imieniu nie tylko własnym ale i setek polskich leśników – bezradnie przyglądających się na ,,profesjonalizm,, i mega rozrzutność ,,GÓRY,, lub jak to mawiają w leśnych kniejach ,,IDIOTYCZNEJ WARSZAWKI,, !!!


Darz Bór !Krzysztof Kowalczyk