poniedziałek, 21 kwietnia 2014

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ...KTO PŁACI ZA SKUTKI BRAKU KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI W TYM ZAWODZIE???!


22 kwietnia 2014 roku

W wypowiedziach radiowych czy telewizyjnych , w publikacjach prasowych albo dokumentach urzędowych bardzo często spotykamy-  dla wielu niestety niedostępne i poza zasięgiem słowo ; KOMPETANCJE,UMIEJĘTNOŚCI, KWALIFIKACJE , UPRAWNIENIA.

Pojęcia te są traktowane czasami  jako synonimy , które stosuje się na zasadach dowolności lub zamiennie...

Czym jest więc KOMPETENCJA pracownika Lasów Państwowych ??!

Można ja zdefiniować , że jest to :
1/ Opanowanie wiedzy z danego zakresu ( WIEM CO ! )

2/ Umiejętności – wiedza proceduralna ( WIEM JAK I POTRAFIĘ !)

3/ Jest częścią POSTAW ( CHCĘ! JESTEM GOTÓW WYKORZYSTAĆ SWĄ WIEDZĘ !)


Pojęcie KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH   w PGL LP zwykło się utożsamiać z wykształceniem, oraz zawodowym stażem pracy!

Te dwa elementy nie wyczerpują jednak tego pojęcia więc konieczny jest trzeci element zwany UMIEJĘTNOŚCIAMI  danego pracownika.


W LASACH PAŃSTWOWYCH JAKOŚ OSTATNIMI LATY NIKT NIE ZWRACA WAGI NA TO,ŻE DANA OSOBA NA STANOWISKU KIEROWNICZYM MOŻE MIEĆ FORMALNE WYKSZTAŁCENIE, MOŻE LEGITYMOWAC SIĘ ODPOWIEDNIM, PRZEWIDZIANYM DLA DANEGO STANOWISKA STAŻEM ZAWODOWYM – ALE NIESTETY NIE POSIADA  STOSOWNYCH UMIEJETNOŚCI DO WYKONYWANIA PRACY ...A JEGO PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEJ PRACY JEST ŻENUJACO ZNIKOMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


UPRAWNIENIA nawet takiej persony  - to oczywiście możliwość podejmowania decyzji w ramach piastowanego stanowiska w Lasach Państwowych, a OBOWIĄZKI wynikają z zapisów umowy o pracę. Wielokrotnie układowej...

NINIEJSZYM PRZEDSTAWIAM PONIŻEJ ,,ZDOLNOŚCI,, WYKORZYSTANIA PRZEZ PEWNE OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH A POLITYCZNIE OPANOWANYCH PRZEZ KOALICJĘ PO+PSL ICH ... ,,WIEDZY,, ….,,UMIEJĘTNOŚCI,, ….,,CECH OSOBOWOŚCI,, ….- W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANIEM OKREŚLONYCH STANOWISK !!!


Postanowiliśmy upublicznić na www.pigipedia.blogspot.com pewien temat ,,KOMPETENCJI,, zawodowych w Lasach Państwowych – a szczególnie dowiedzieć się bezpośrednio u Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak ...KTO JEST WINNY AKURAT TEJ SYTUACJI I CZY KTOKOLWIEK ZOSTAŁ UKARANY W KOLEJNEJ JAKĄ UPUBLICZNIAM SPRAWIE, W KTÓREJ LASY PAŃSTWOWE STRACIŁY NASTĘPNE  MILIONY ZŁOTYCH ŚWIADOMIE ...OSZUKUJĄC SKARB PAŃSTWA ???!


Nie tak dawno pytałem CZY SĄ WINNI W LASACH za ,,utopienie,, kwoty powyżej 106 mln zł Skarbu Państwa Lasy Państwowe – które ,, zainwestowano,, w różnego rodzaju spółki, zakłady
(łącznie 26 !) , a które w większości już upadły, lub też są w stanie upadłości!

WINNYCH OCZYWIŚCIE BRAK ...spraw tego typu na oficjalnych stronach LP nikt nie znajdzie !!!


TYM RAZEM ZAPYTALIŚMY Pana Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiak o coś bardzo interesującego a mianowicie :


W KTÓRYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH LP I W JAKIEJ KWOCIE ZANIŻONO NALEŻNY PAŃSTWU POLSKIEMU PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ???!


A oto odpowiedź podpisana osobiście przez Dyrektora Generalnego Pana Adama Wasiak w piśmie z dnia 17 kwietnia 2014 roku ( znak; EG-056-3-1/14) ;


(cytat) ,,Poniżej przedstawiam zestawienia jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych
i WARTOŚĆ ZANIŻENIA NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH wynikających z decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej ( Nr sprawy ;
UKS 1491/W2B1/42/2/12/35/029 z dnia 16 stycznia 2013 roku ;Jednostka LP ;                                   Kwota zaniżenia p.d.o.p. wynikająca z decyzji ;


Augustów                                             - 3.430,00 zł

RDLP w Katowicach                         -     111,00 zł

Rybnik                                                 -  5.467,00 zł
 
Łosie                                                     -    119,00 zł

Świdnik                                                -  6.365,00 zł

RDLP Lublin                                       -  9.050,00 zł

RDLP Łódź                                           -    638,00 zł

Dąbrowa                                              - 17.678,00 zł

RDLP Szczecin                                     -  3.273,00 zł

ZUL Wrocław                                       -    813,00 zł

Przytok                                                   -   340,00 zł

OTL Świebodzin                                   -  1.453,00 zł

Biuro RDLP (….????!)         -  7.825,00 zł (według naszej wiedzy GDAŃSK!)

Drewnica                                               -     365,00 zł

Jabłonna                                                 - 2.056,00 zł


DGLP                                               - 6.433.155,00 zł (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)


ORW Bedoń                                            - 9.556,00Podpisał Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny LP...TAK! TAK! Nie pomyliłem się podając kwotę 6 MILIONÓW 433 TYSIĄCE 155 ZŁOTYCH
JAKO WARTOŚĆ ZANIŻENIA PRZEZ DYREKCJĘ GENERALNĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE PODATKU DOCHODOWEGO NALEŻNEGO PAŃSTWU ...NA CZYM ZŁAPAŁ PGL LP URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ, KTÓRY 16.01.2013 ROKU WYDAŁ POWYŻSZĄ DECYZJĘ !!!


W piśmie wcześniejszym dyr. Wasiaka z dnia 03.04.2014 roku (znak EG-056-2-1/14) powyższy wykaz uzupełniają :


RDLP Białystok                                             -   3.430,00 zł

RDLP Kraków                                               -     119,00 zł

RDLP Toruń                                                 -   17.678,00 zł

RDLP Zielona Góra                                      -    1.793,00 zł

RDLP Warszawa                                          -     1.441,00 zł


KOLEJNE PYTANIA JAKIE W TEJ CIEKAWEJ JAK SAMI WIDZICIE SPRAWIE OTRZYMAŁ PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PANSTWOWYCH – BRZMIAŁY :


1/ KTO PERSONALNIE BYŁ ODPOWIEDZIALNY za zaniżenie przez PGL LP należnego podatku dochodowego od osób prawnych ??!


2/ KTO I JAKIE KONSEKWENCJE PONIÓSŁ za zaniżenie przez PGL LP należnego podatku dochodowego od osób prawnych ??!


3/ KTO I JAKIE KONSEKWENCJE PONIÓSŁ ZA ZAPŁACONE ODSETKI Z TYTUŁU ZANIŻONEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ...W KWOCIE
2 MILIONY 146 TYSIĘCY 852 ZŁOTE ???????!


A oto cóż ciekawego odpisał na to wszystko Pan dyr. Adam Wasiak :

(CYTAT) ,, NIE TOCZYŁO SIĘ ŻADNE INNE POSTEPOWANIE , W KTÓRYM USTALONO BY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PERSONALNĄ ZA W/W ZDARZENIA W SPOSÓB PRAWEM PRZEWIDZIANY.

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE DYSPONUJE INFORMACJAMI NA TEMAT OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH, A ZATEM KWESTIA KONSEKWENCJI PERSONALNYCH JEST BEZPRZEDMIOTOWA,,


I cóż Wy  sądzicie czytając te 100% FAKTY na temat ...
KOMPETENCJI....UMIEJĘTNOŚCI...WIEDZY....KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH...CECH OSOBOWYCH I POSTAW ...w Lasach Państwowych Platformy Obywatelskiej ??????!


ZAPŁACONO NA WEZWANIE URZĘDU SKARBOWEGO PO WYDANIU DECYZJI OSTATECZNEJ - PONAD 2 MILIONY ZŁOTYCH ODSETEK ZA ZANIŻENIE NALEŻNEGO PAŃSTWU PODATKU DOCHODOWEGO – przez Dyrekcję Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, jako płatnika podatku w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,LASY PAŃSTWOWE,, !!!!!


DLA CIEKAWYCH TEJ SPRAWY DODAM,ŻE SPRAWA DOTYCZY OKRESU W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH – OKREŚLAJĄCEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZA....2010 ROK !!!


A KTO BYŁ WÓWCZAS DYREKTOREM GENERALNYM LP ????! (sic !!!!!!!!!!!!!!!!!!)


Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie została wydana 13 grudnia 2013 roku

( znak sprawy : 1401PDP-I/4218-14/13/ICh ) - BYŁA PODTRZYMUJĄCĄ W MOCY

decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 roku

(nr sprawy ; UKS 1491/W2B1/42/2/12/35//029 ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Oczywiście PRO-FORMA wniesiono w ramach tzw  ,,RWD,,(...znacie ów skrót?!) w dniu 17 stycznia 2014 roku przez DGLP Warszawie – skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości …..ale szans na horyzoncie pozytywnych nie widać !!!


Oto jakich zdolnych i wręcz ociekających ,,KOMPETENCJAMI,, i ,,UMIEJĘTNOŚCIAMI,, urzędników ma Platforma Obywatelska w Lasach Państwowych ….a tak na marginesie ; ILE METRÓW SZEŚCIENNYCH DREWNA W WASZYM NADLEŚNICTWIE TRZEBA WYRŻNĄĆ Z PNIA W LESIE – ABY ZAPŁACIĆ ZA ,,PROFESJONALIZM,, PARU OSÓB KTÓRZY DOPROWADZILI DO TEJ SYTUACJI I ZADOŚĆUCZYNIĆ URZĘDOWI SKARBOWEMU W FORMIE ODSETEK W KWOCIE 2 MILIONY 146 TYSIĄCE 852 ZŁOTE ????! ( sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!)Tego typu informacji nie znajdziecie na OFICJALNEJ STRONIE Dyrekcji Generalnej LP, ale na 
www.pigipedia.blogspot.com - jak najbardziej TAK !!!


A JEST TO TYLKO PO TO – ABYŚCIE MOGLI ZOBACZYC JAK WASZ TRUD PRACY TERENOWEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH JEST TRWONIONY I  MARNOWANY PRZEZ ,,KOMPETENCJE,, LEŚNYCH WODZÓW...USTAWIONYCH POLITYCZNIE !!!!!


WINNYCH OCZYWIŚCIE JAK ZWYKLE BRAK...BO WINNI W POLSCE SĄ TYLKO ROSJANIE !!!!! (sic!!!!!!!!!!!!)Piszę jak jest....

Krzysztof KowalczykPS.


DORADCĄ DO SPRAW MEDIÓW W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH - ZOSTAŁ  PAN KRZYSZTOF TRĘBSKI .

To były dziennikarz i szef działu ekonomicznego w tygodniku ,,WPROST,,, zastępca i kierownik redakcji ,,WIADOMOŚCI,, TVP-1 .

Dla większości Polaków ..WIADOMOŚCI,, TVP-1 to zawsze....OGŁUPIANIE NARODU I PROPAGANDA SUKCESÓW !!!!
Czyżby teraz kolej na INTENSYFIKACJĘ tego ogłupiania i propagandy sukcesów w Lasach Państwowych ????!
To BARDZO CIEKAWY awans w szeregi ,,LEŚNEJ BRACI,,.. a wykształcenie takie samo jak Ministra Środowiska ???! (akweny morskie, stawki, kajaki i łodzie podwodne ...).