poniedziałek, 17 lutego 2014

KOCHAM POLSKĘ ...I MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ POLSKIE POMORZE!

17 lutego 2014 roku


I z tego właśnie względu WIDZĄC CO SIĘ DZIEJE WOKÓŁ MNIE NA POMORZU - skierowałem ostatnio taki mój wniosek a o szczegółach tej sprawy ...niebawem na www.pigipedia.blogspot.com .Sławno,dnia 03 lutego 2014 rokuWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
70 - 502 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO Nr 4WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Na podstawie art.2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U Nr 112, poz.1198 ze zmianami) - zwracam się do Pana Wojewody Zachodniopomorskiego o udostępnienie mi odpowiedzi na poniższe pytania oraz informacji publicznych w następującym zakresie:

1/ Jakie wymierne w skutkach  działania zostały podjęte przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w latach 2008 - 2014 GWARANTUJĄCE PRZESTRZEGANIE ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI POLSKIEJ ZIEMI UPRAWNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DO POLSKICH WŁAŚCICIELI, W TYM POLSKICH ROLNIKÓW ??!
Bardzo proszę o wnikliwą odpowiedź ;

2/ W czym zdaniem Pana Wojewody Zachodniopomorskiego jest problem na terenie Rzeczpospolitej -aby zostało wprowadzone MORATORIUM NA SPRZEDAŻ ZIEMI Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW ??!
Proszę o ewentualnie podstawy prawne - uniemożliwiające wprowadzenie takiego moratorium:

3/ Jakie czynności prowadził Pan Wojewoda Zachodniopomorski w latach 2008 - 2014 ELIMINUJĄCE NIEWŁAŚCIWY OBRÓT ZIEMIĄ W TYM WOJEWÓDZTWIE ??!

4/ Proszę o podanie wielkości powierzchni rolnej ogółem dla województwa zachodniopomorskiego W ROZBICIU NA POWIATY I GMINY, które należą w 100% do POLSKICH ROLNIKÓW; Uprzejmie proszę o dane oddzielnie dla roku 2008; 2010;2012;2014  ;

4/ Proszę o podanie wielkości powierzchni WSZYSTKICH GRUNTÓW Z PODZIAŁEM SZCZEGÓŁOWYM NA ICH RODZAJE dla województwa zachodniopomorskiego - W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE POWIATY I GMINY - które należą do cudzoziemców;
W powyższych danych proszę o informacje na temat FORMY WŁASNOŚCI tych gruntów i podobnie jak w pkt.4 z podziałem na lata 2008; 2010;2012; 2014;

5/PROSZĘ O PODANIE DANYCH PUBLICZNYCH WSZYSTKICH CUDZOZIEMCÓW, PRZEDSIĘBIORSTW, SPÓŁEK itp; w szczegółowym rozbiciu dotyczącym pkt.4;


6/ W JAKIM REGIONIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYSTĘPUJE NAJWIĘKSZY POPYT CUDZOZIEMCÓW NA POLSKĄ ZIEMIĘ I CZYM ZDANIEM PANA WOJEWODY NALEŻY TO TŁUMACZYĆ ??!

7/ Jak wiele protestów w latach 2008 - 2014 POLSKICH ROLNIKÓW w sprawie wykupu ziemi przez cudzoziemców jest Panu Wojewodzie znanych - i co Pan uczynił aby przestrzegano prawa w tej kwestii ??!

8/ Czy w latach 2008- 2014 miały miejsce AFERY KORUPCYJNE Z UDZIAŁEM PODLEGŁYCH PANU WOJEWODZIE ZACHODNIOPOMORSKIEMU URZĘDNIKÓW - a ściśle związanych z wykupem ziemi przez cudzoziemców ??!
Proszę o ewentualne szczegóły tego typu spraw ;

9/ CZY URZĄD WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO MONITORUJE KWESTIE ZAKUPU LUB DZIERŻAWY ZIEMI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW I DOKONUJE SPRAWOZDAWCZOŚCI ROCZNEJ DO ORGANÓW CENTRALNYCH W WARSZAWIE ??!
Jeśli tak - to proszę o kopie tych danych z roku 2008; 2010;2012;2013;SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI :

Przesłanie w/w danych pocztą ,lub a adres e-mail : (...)


Krzysztof Kowalczyk