sobota, 20 lutego 2016

NIELEGALNY I NIEPRAWDOPODOBNY WRĘCZ SPOSÓB TRAKTOWANIA MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE" PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA PIĘKNEJ POLSKIEJ WARMII I MAZURACH...

20 lutego 2016 roku


Dziś w ramach TERENOWEGO REKONESANSU postaram się Wam Moi Drodzy czytelnicy ,,Pigipedii"' zaledwie tylko uzmysłowić , oraz okazać na szeregu moich zdjęć z ostatnich dni JAK NIEPRAWDOPODOBNE SYTUACJE PROBLEMOWE  MAJĄ AKTUALNIE DO ROZWIĄZANIA  LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH W NASZEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE!!!

Podam to na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku...

To co poniżej za chwilę przeczytacie, a szczególnie obejrzycie  jest o tyle ogromnie bulwersujące ponieważ  jak doskonale wiecie ....POLSKIE LASY PAŃSTWOWE SĄ OGÓLNODOSTĘPNE DLA KAŻDEGO Z NAS, BEŻ ŻADNYCH OPŁAT  - ALE POD WARUNKIEM PODSTAWOWYM:

NALEŻY SIĘ ODPOWIEDNIO ZACHOWAĆ  I BEZWZGLĘDNIE SZANOWAĆ NATURALNE ŚRODOWISKO!!! 

Zresztą wartym przypomnienia jest tu fakt,że to nikt inny, a właśnie PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE" W POLSCE corocznie wyłącznie z własnych, wypracowanych środków przeznaczają bardzo duże środki finansowe  na przeróżnego rodzaju REGIONALNE i OGÓLNOPOLSKIE kampanie reklamujące, edukujące i serdecznie zapraszające WSZYSTKICH NA ŁONO LEŚNEJ NATURY!
     


Polscy leśnicy już o tym wiedzą,iż między innymi CELEM CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ NEGATYWNYCH ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH  W TERENOWYCH JEDNOSTKACH REGIONALNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH W NASZEJ POLSCE  - został utworzony w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ZESPÓŁ KONTROLINGU TERENOWEGO , który bardzo intensywnie pracuje już od kilku miesięcy na terenie leśnych kniei ...

Zespół wykorzystuje oprócz doświadczenia terenowego -  również najnowsze zdobycze techniki ...co sprawiło już w wielu miejscach duże zaskoczenie nie tylko pośród Leśnej Braci  gdzie w trybie expresowym rozwiązuje się kwestie sporne i problemowe!!!!

DZIAŁANIA TE SĄ UKIERUNKOWANE DLA DOBRA NASZEGO SKARBU NARODOWEGO JAKIM SĄ OCZYWIŚCIE ... POLSKIE LASY PAŃSTWOWE !
 Ogromnym problemem LEŚNIKÓW w Lasach Państwowych na terenie naszego kraju są różnego rodzaju NIELEGALNE naniesienia budowlane tak zwanych OSÓB TRZECICH ...w bardzo atrakcyjnych miejscach lokalizacyjnych NA GRUNTACH SKARBU PAŃSTWA będących w zarządzie Lasów Państwowych!

A oto i PRZEPIĘKNE NASZE MAZURSKIE OKOLICE...
    \LUBICIE WĘDKOWAĆ ....??!
                 

A oto BAJECZNIE PRZEPIĘKNA WARMIA I MAZURY W POLSCE ...z lotu ptaka!Powyżej to nie RAJ ...TO NASZA WSPÓLNA OJCZYZNA!!! POLSKA!!!!

TEMAT (...owe nielegalne budownictwo!) BARDZO ZNANY OD CAŁYCH DEKAD WŚRÓD LEŚNIKÓW, DLA KTÓREGO W OSTATNICH LATACH JAK CHOCIAŻBY ZA CZASÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ+ POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO ...zrobili tyle co kot napłakał jak mawia pewne powiedzenie, aby ów ogromny problem zmienić KU NORMALNOŚCI – ABY BYŁO RESPEKTOWANE PRAWO NIE TYLKO BUDOWLANE!

Niestety ale przez wiele, wiele lat nadleśniczowie niezbyt skutecznie realizowali swe obowiązki służbowe wynikające z zapisów art.35 ustawy o lasach to jest dla przykładu sprawdzenie zgodności stanu posiadania z OBOWIĄZUJĄCĄ EWIDENCJĄ ze stanem na gruncie granic danych gruntów i innych nieruchomości FAKTYCZNIE ISTNIEJĄCYCH , a szczególnie pod kątem ewentualnego zagrożenia dla majątku Skarbu Państwa !

A wiecie jakie to zagrożenia??!

Dla przykładu :

są to przesłanki związane z art.172 Kodeksu Cywilnego tj: ZASIEDZENIE lub też z art.231 PRZEWYŻSZENIE WARTOŚCI...


Znam zaledwie jedno Nadleśnictwo Lasów Państwowych w tym atrakcyjnym regionie turystycznym Polski, gdzie Służba Leśna na polecenie Nadleśniczego ujawniła...ponad 70 nielegalnych obiektów zbudowanych na terenie należącym do Lasów Państwowych BEZ WIEDZY LEŚNIKÓW!

Są to np.: obiekty murowane,drewniane, domki letniskowe,ogrodzenia,wiaty, szopki,stodoły,szamba, studnie a nawet ...drogi publiczne, obiekty techniczne i inżynieryjne!

WSZYSTKO BEZPRAWNIE!!!!!!!!!!!!

I wierzcie mi...wcale nie jest tak łatwo usunąć lub doprowadzić do rozbiórki tego typu obiektów trwale lub nietrwale związanych z gruntem!

A wiecie co jest PRZYCZYNĄ owych nielegalnych przypadków naniesień różnego rodzaju obiektów budowlanych na gruntach Lasów Państwowych w Polsce??!

Oto i owe przyczyny:

  • brak spójności w danych ewidencji gruntów z ewidencją budynków znajdujących się w zasobach starostw powiatowych;
  • niespójność ewidencji powszechnej z ...ewidencją nadleśnictw
  • SAMOWOLE BUDOWLANE OSÓB TRZECICH..
  • błędy ewidencyjne powstałe z winy wykonawców prac geodezyjnych
  • NIEZAEWIDENCJONOWANE OBIEKTY BUDOWLANE POWSTAŁE DLA PRZYKŁADU W CZASACH KOMUNIZMU W POLSCE (PRL)...chociażby te o charakterze kiedyś tam socjalno-bytowym
  • POWSTAŁE NA NIEZNANYCH ZASADACH W LATACH 60-80 TYCH OBIEKTY TURYSTYCZNE Z PRZEZNACZENIEM DO WYPOCZYNKU DLA DUŻYCH ZAKŁADÓW PRACY (huty, kopalnie, FSO, obozy harcerskie itp.!)
  • budowa dróg publicznych, żwirowni na terenach LP w latach 60-80 tych poprzedniego wieku
  • zajmowanie terenów LP pod obiekty służące różnego rodzaju instytucjom ...nie tylko naukowym!
    A teraz zerknijcie sobie ...JAK PRZEDWCZORAJ JESZCZE tj; dnia 18 lutego 2016 roku wyglądał teren Lasów Państwowych RDLP Białystok bardzo atrakcyjnie położony nad jeziorem, gdzie pewien ,,nieuchwytny” obywatel HOLANDII wpadł na totalnie idiotyczny pomysł :

Facet postawił NA GRUNTACH LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE te oto tablice ….ostrzegawcze :


Zapewne uznacie to za NIEPRAWDOPODOBNE ...ale to 100% fakt według stanu na dzień 18 lutego 2016 roku!!!

TAKIMI TABLICAMI OZNAKOWANO ...GRUNT LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE PRZEZ OBYWATELA HOLANDII!!!

Bardzo wymowna jest  z kolei ta najniższa tablica z widokiem psa wilczura ...

,,UWAGA! WCHODZISZ NA WŁASNE RYZYKO" = a przypominam ponownie : WSTĘP DO LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE JEST BEZPŁATNY I DOZWOLONY DZIĘKI STARANIOM POLSKICH LEŚNIKÓW, a do tego usankcjonowany prawnie!!!

TABLICE TE ...ZNIKNĘŁY W CIĄGU ZALEDWIE PARU CHWIL  W TRAKCIE POBYTU TAM ZESPOŁU KONTROLINGU TERENOWEGO DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH!!


Ten poniższy strasznie wyglądający pomost (JEZIORO TAKŻE NALEŻY DO LASÓW PAŃSTWOWYCH!) - został wykonany na ...widocznych w głębi zatopionych zardzewiałych beczkach (...być może po oleju!!!)


Taki porządek jest na tym terenie ...a poniżej owe beczki podtrzymujące ów pomost!
Zwróćcie uwagę ...na wodę wokół tych beczek!!!! TO JEST CHEMIA - PALIWO !!!!


A oto poniżej ...NIESTETY KOLEJNY SKANDALICZNY WIDOK I STAN FAKTYCZNY UJAWNIONY PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLINGU TERENOWEGO DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE ...NA TERENIE PIĘKNYCH LASÓW RDLP BIAŁYSTOK :

Szczególnie dla czytających mnie LEŚNIKÓW może się to wydać ,,DZIWNE"  - ale muszę tu Wam dodać,że te zdjęcia z dnia 18 lutego 2016 roku jakie wykonałem osobiście  ...są wykonywane WEWNĄTRZ DRZEWOSTANU LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP BIAŁYSTOK!!!
Poniżej własnoręcznie PALCEM pokazuje ...OLEJ SILNIKOWY, LUB PRZEKŁADNIOWY wylany na grunt wewnatrz lasu !!!

Tu poniżej ...próbowano W LESIE wypalać te odpady!!!

A to gruz po remoncie domu...
WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU...

WIDZIELIŚCIE KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU ...TAKIE PEŁNE KUBŁY NA ŚMIECI USTAWIONE NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH?? TAM SĄ POJEMNIKI PO CHEMII..Powyżej na tego typu podmokłym terenie ...pływały opakowania po zużytym oleju silnikowym , zaś między drzewami śmieci...śmieci..złom...śmieci !!


JAK MYŚLICIE ...CO SIĘ PO TYM WYDARZYŁO??!

BARDZO ,,ZABOLAŁO" ...nie tylko maksymalną karą finansową sprawcę tego SKANDALICZNEGO WIDOKU !!!

BRAK NADZORU...NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH... i nadmierne zaufanie do podwładnych, że wszystko jest JAKOBY w terenie leśnym OK!!!


A OTO JAK WYGLĄDAŁO TO SAMO MIEJSCE NA POLECENIE Zespołu Kontrolingu Terenowego DGLP w Warszawie PILNEGO PRZEPROWADZENIA  W LASACH PAŃSTWOWYCH ŁADU I PORZĄDKU ...W CIĄGU ZALEDWIE KILKUNASTU GODZIN PÓŹNIEJ bo dnia 19 lutego 2016 roku około godziny 11.00 !!!

Zniknęły śmieci...pełne kubły ustawione w lesie...gruz...olej...złom... betonowe płyty ...deski...wyrzucony do lasu silnik...opony i koła ...WSZYSTKO !!!!


Z wody zniknęły plastikowe bańki po oleju...


 No i teraz może tu pomału zaglądać niebawem ...WIOSNA !!! 


PAMIĘTAJMY !!!

LASY PAŃSTWOWE W POLSCE SĄ NASZYM WSPÓLNYM NARODOWYM SKARBEM  O KTÓRY KAŻDY Z NAS POWINIEN TROSZCZYĆ SIĘ NA CO DZIEŃ...DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ !!!


 
Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk


PS.

A poniżej INFO w formie edukacyjnej ciekawostki :
A ponieważ jak już wiecie DBAM O WASZE POCZUCIE HUMORU  - to niniejszym zapytam:

CO NAJBARDZIEJ LUBICIE W LESIE ??!